Verkorten tunnelafsluiting door virtueel testen

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Steirteghem et al.
  • Jaar: 2017

Samenvatting

Een volledige tunnelafsluiting brengt een grote (negatieve) maatschappelijke impact met zich mee en dient daarom zo kort mogelijk te zijn. De hypothese is dat de duur van een tunnelafsluiting verkort kan worden (en de maatschappelijke kosten verlaagd) door de testperiode deels parallel te laten lopen met de renovatie zonder verlies aan kwaliteit en aantoonbaarheid. Voor deze hypothese zullen testen anders vormgegeven moeten worden (simulatie, virtueel opleiden en testen), waarbij de zekerheid omtrent het functioneren van de gerenoveerde tunnel (de tunneltechnische installaties, TTI) minimaal gelijk blijft aan het huidige niveau.

In deze paper is een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden en randvoorwaarden van virtueel testen. Eerst is de huidige stand van zaken rondom testen van tunnels en de beschikbare technieken in kaart gebracht. Vervolgens zijn met behulp van verschillende workshops de stakeholderperspectieven inzichtelijk gemaakt: welke randvoorwaarden zien bevoegde gezagen, opdrachtgevers en marktpartijen?

Uit de inventarisatie blijkt dat de techniek, hoewel het een cruciaal onderdeel is van het uiteindelijke succes, niet de beperkende factor is om virtueel testen mogelijk te maken. Het succes zit hem in het stellen van de juiste randvoorwaarden en het kweken van vertrouwen bij alle betrokkenen en in het bijzonder bij de bevoegde gezagen. Er is daarnaast nog een stap te zetten in de validatie van de virtuele modellen. Het toepassen van virtueel testen is werkbaar voor alle partijen als uiteindelijk blijkt dat de virtuele resultaten hetzelfde zijn als de in-situresultaten