Cultuur digitalisering

Gebleken is dat cultuur en gedrag een belangrijke rol spelen in nagenoeg alle digitale ontwikkelingen en dat hierover te weinig inzicht bestaat; er ontbreekt een zekere overeengekomen basis. Er is inzicht nodig in het gedrag van mensen die geacht worden te werken met digitale middelen binnen tunnelprojecten.

Digitalisering kan gezien worden als proces, een verandertraject binnen bestaande organisaties en gaat daarmee ook over het creëren van draagvlak en vertrouwen om de verandering mogelijk te maken. Dat begint met kijken en luisteren naar wat er gebeurt in tunnelprojecten op momenten van verandering.

Doel van het project

Binnen dit onderzoeksproject wordt een analyse uitgevoerd van (culturele) factoren die meewegen in het, al dan niet, toepassen van digitale middelen. Deze analyse moet een kennisbasis vormen waarop kan worden geleund voor verdere invulling  van toepassing van digitale middelen. De analyse wordt uitgevoerd in (lopende) tunnelprojecten waarin concrete situaties worden onderzocht. Het resultaat biedt inzicht in de huidige situatie van tunnelprojecten in de transitiefase.

In 2022 gaat de projectgroep aan de slag met de uitkomsten van de analyse (zie hieronder). Welke concrete acties geven invulling aan de aanbevelingen? Een van de ideeën is het ontwikkelen van een serious game om samen met beheerders en onderhoudspartijen nog meer begrip te krijgen van weerstanden en kansen die spelen bij digitaal werken. Hierin is ruimte voor gesprek; er komen zaken aan bod waar men tegenaan loopt en gezamenlijk wordt nagedacht over mogelijke oplossingen.

Rapportage 2021

De COB-projectgroep Cultuur is in 2021 gaan kijken en luisteren naar mensen op verschillende plekken en functies in de tunnelwereld, naar wat zij ervaren op het gebied van digitalisering. Welke successen, spanningen, etc. komen in de tunnelwereld omhoog met betrekking tot digitaal werken? Welke (culturele) factoren wegen mee bij het al dan niet overwegen, accepteren en toepassen van digitalisering? De uitkomsten zijn beschreven in een rapportage en leveren een bijdrage aan meer inzicht in weerstanden en kansen met betrekking tot digitaal werken.
>> Lees hier het eindrapport Van zeecontainers tot VR-brillen (pdf, 1mb)

>>Download deze situatieschets (pdf, 116kb)

Probleemloos open (met de digitale tunneltweeling)

Voor dit project worden gesprekken gevoerd en praktijksituaties geobserveerd. Er wordt bijvoorbeeld aangesloten bij activiteiten van het project Probleemloos open (serious gaming) en er wordt meegekeken bij het ontwerpen en toepassen van digitale-testomgevingen. Welke successen, dilemma’s en spanningen komen hier naar boven? Het COB-netwerk wil de kansen op een probleemloze openstelling van zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten vergroten door het verspreiden van kennis over, en optimaal gebruik te maken van digitale en virtuele instrumenten die voldoende volwassen zijn.

Deelnemers

Besix Nederland bv

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Mieke van der Horst, rol: Lid

Building Changes

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Klaske van der Veen, rol: Secretaris

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Bram ten Klei, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Projectleider
Karin de Haas, rol: Programmaleider

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Wendy Kniestedt, rol: Lid

Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Twan Daverveld, rol: Deelprojectleider

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Jan Verbrugge, rol: Lid
Johan Naber, rol: Lid

Technolution BV

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Danny Vroemen, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V.

Locatie: Deventer, Leeuwenbrug 8
Robin Gerrets, rol: Lid