Cultuur en gedrag spelen een belangrijke rol in veel digitale ontwikkelingen en beslissingen. Binnen dit onderzoeksproject is een analyse uitgevoerd van factoren die meewegen in het, al dan niet, toepassen van digitale middelen. Er wordt gewerkt aan inzicht in het gedrag van mensen die binnen tunnelprojecten met digitale middelen (moeten) werken.

Digitalisering is niet iets dat je zomaar even doorvoert. Het is een proces, een verandertraject. Om een verandering mogelijk te maken, zijn draagvlak en vertrouwen nodig. Dat begint met kijken en luisteren naar wat er gebeurt in tunnelprojecten op momenten van verandering en naar wat de achterliggende belangen van alle partijen zijn. De analyse in dit project is bedoeld als kennisbasis om verdere invulling te kunnen geven aan toepassing van digitale middelen en aan de overdracht van informatie tussen partijen. Er komt zicht op de manier (leidraad) van omgaan met het invoeren van digitalisering.

Er zijn al analyses uitgevoerd in 2021 en 2022. Hierin opgedane inzichten worden nu toegepast bij projecten of organisaties die te maken hebben met de digitaliseringstransitie, zoals de deelnemers aan de ‘van Dromen naar Doen-dag’ in oktober 2022.  

Deliverables

  • Van zeecontainers tot VR-brillen

Deze COB-publicatie geeft inzicht in gedragsmatige weerstanden en kansen met betrekking tot digitaal werken in tunnelbeheer. In 2022 is de projectgroep aan de slag gegaan met de uitkomsten van die cultuuranalyse uit 2021. Twee oplossingsrichtingen zijn nader uitgewerkt. Ook is de stap naar gedragsverandering praktisch in beeld gebracht. Er is onder meer gewerkt aan een serious game om samen met beheerders en onderhoudspartijen meer grip te krijgen op de weerstanden en kansen die spelen bij digitaal werken.
>> Naar leidraad versie 1 op de kennisbank

  • De mens in de digitale beheeromgeving

Onderzoek van het COB-netwerk naar digitalisering in tunnelbeheer leidde in januari 2022 tot tien oplossingsrichtingen voor gedragsmatige weerstanden. In dit aanvullende onderzoek is de aanbeveling ‘onderzoek behoeften, ambities en hoe mensen met elkaar omgaan’ uitgewerkt aan de hand van een voorbeeld; het spelen van een serious game met een team van de RijnlandRoute. Voor de aanbeveling ‘breng de dialoog op gang’ is in deze leidraad het ‘uien-pel-proces’ beschreven. Tot slot beschrijft deze publicatie de methode van ‘probleem naar gedragsverandering’. 
>> Naar leidraad versie 2 op de kennisbank 

  • Serious game Probleemloos onderhouden

De ontwikkelde serious game bootst de dagelijkse praktijk na bij een in gebruik zijnde tunnel, met incidenten zoals schade aan tunnelinstallaties, inspecties door veiligheidsinstanties en veranderingen in de organisatie. Hoe gaan beheerders en onderhoudspartijen hiermee om? Dit inzicht in het huidige beheer- en onderhoudsproces kan helpen bij het ontwikkelen en juist inzetten van effectieve digitale middelen. De benodigdheden om het spel binnen uw eigen organisatie te spelen kunt u gratis downloaden. 
>> Naar de spelonderdelen op de kennisbank

Project afgerond

Met het opleveren van de deliverables in januari 2024 is de werkgroep opgeheven en het project beëindigd. Wel zijn de werkgroepleden op aanvraag beschikbaar voor het faciliteren van workshops i.r.t. de serious game. Wie gebruik wil maken van de serious game kan contact opnemen met Caro Rietman via caro.rietman@cob.nl met het COB-kantoor via 085 – 4862 410. 

Deliverables 2023

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Serious game gericht op digitalisering in de beheer-en-onderhoudsfase.

Gereed
2

Leidraad versie 2.0.

Gereed

>>Download deze situatieschets (pdf, 116kb)

Probleemloos open (met de digitale tunneltweeling)

Voor dit project worden gesprekken gevoerd en praktijksituaties geobserveerd. Er wordt bijvoorbeeld aangesloten bij activiteiten van het project Probleemloos open (serious gaming) en er wordt meegekeken bij het ontwerpen en toepassen van digitale-testomgevingen. Welke successen, dilemma’s en spanningen komen hier naar boven? Het COB-netwerk wil de kansen op een probleemloze openstelling van zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten vergroten door het verspreiden van kennis over, en optimaal gebruik te maken van digitale en virtuele instrumenten die voldoende volwassen zijn.

Deelnemers

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Bram ten Klei, rol: Coordinator

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Projectleider

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Wendy Kniestedt, rol: Lid

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Twan Daverveld, rol: Deelprojectleider
Judith Roumen

Judith Roumen -

Locatie: Rijswijk, Bilderdijklaan 16
Judith Roumen, rol: Secretaris

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Lid

The Collective SI B.V. -

Locatie: Zwijndrecht, Scheepmakerij 242
Peter Dubbelman, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Robin Gerrets, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Danny Vroemen, rol: Lid