Beheer en onderhoud

Deze projecten richten zich op beheer en onderhoud en horen bij de doelstelling ‘Digitalisering zorgt voor een optimale beschikbaarheid en maakt beheer en assetmanagement eenvoudiger en beter planbaar’.

Lopende projecten

Ken je tunnel (digitaal)

Als we onze tunnel niet kennen, weten we niet hoe of wat we moeten inspecteren en waarop we beheer- en onderhoudsparameters moeten afstellen. Het COB-netwerk heeft daarom een handreiking ‘Ken je tunnel’ ontwikkeld. De volgende stap is onderzoeken in hoeverre dit handboek digitaal en/of geautomatiseerd samengesteld kan worden.

Dashboard

Steeds meer assets en systemen genereren data. Op dit moment wordt deze gegevens onvoldoende ingezet om het assetmanagementlandschap optimaal in te richten. Een veelvoorkomend probleem is dat data niet wordt gecombineerd. In dit project wordt onderzocht wat een beheerder op een dashboard nodig heeft en hoe andere sectoren dit aanpakken.

Toekomstige projecten

Fouttolerante systemen en onderhoud (start in 2023)

De stip op de horizon is een tunnel die zelf aangeeft waar en wanneer onderhoud nodig is en welke componenten wanneer vervangen moeten worden. Hiervoor moeten systemen fouttolerant ontworpen worden, evenals zelfdiagnosticerende en functieherstellende mechanismen. Het doel van dit project is te achterhalen welke eisen worden gesteld aan systemen om ze fouttolerant te maken, en wat nodig is om de gewenste functionaliteiten te realiseren.

Gebruikersscenario’s (start in 2023)

Vanuit het COB-netwerk is aangeven dat de behoeften van verschillende stakeholders, zoals beheerders, bouwers, onderhouders en gemeenten, verrassend veel overeenkomen. Dat de behoeften in de uitwerking verschillen of in diepgang variëren, neemt niet weg dat de stakeholders allemaal verwachten dat toekomstige gebruiksscenario’s minder gebaseerd zijn op risico’s en falen, maar meer pijlers bieden voor onderhoud. Doel van dit project is een aantal toekomstbestendige gebruikersscenario’s op te stellen om beheer- en onderhoudsinformatie in beeld te brengen.