Digitalisering 2030 – Werkpakket 4

De projecten in werkpakket 4 richten zich op beheer en onderhoud en horen bij de doelstelling ‘Digitalisering zorgt voor een optimale beschikbaarheid en maakt beheer en assetmanagement eenvoudiger en beter planbaar’.

WP4.1: Ken je tunnel (digitaal)

Projectleider (interim) Hans Janssens, secretaris Jacob Reitsema

Als we onze tunnel niet kennen, weten we niet hoe of wat we moeten inspecteren en waarop we beheer- en onderhoudsparameters moeten afstellen. Het COB-netwerk heeft daarom een handreiking ‘Ken je tunnel’ ontwikkeld. Deze handreiking kan worden gebruikt door alle tunneleigenaren, -beheerders en onderhoudsteams voor regulier beheer en onderhoud en door voorbereidingsteams als basisdocument voor de opstart van een renovatie en het opleverdossier. De volgende stap is onderzoeken in hoeverre dit handboek digitaal en/of geautomatiseerd samengesteld kan worden.

Op de Tunneldag 2021:

Deelnemers:

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Imke de Man, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

Elumint B.V.

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Nelson Perez Medina, rol: Lid
Engie Infra & Mobility

Engie Infra & Mobility

Locatie: Zaandam, Albert Heijnweg 1
Patrick de Bok, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Metro en Tram

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Younes Sadki, rol: Lid

Neanex

Locatie: Antwerpen, Klokstraat 12
Peter Imbrechts, rol: Lid

Transmeto

Locatie: Twello, Domineestraat 20
Alex Kalden, rol: Projectleider

Westerscheldetunnel N.V.

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Richard Witsel, rol: Lid

WP4.2: Dashboard

Projectleider: Bram ten Klei

Steeds meer assets en systemen genereren data, maar op dit moment wordt deze data onvoldoende ingezet om het assetmanagementlandschap optimaal in te richten en hiermee de juiste beslissingen te nemen. Een veel voorkomend probleem is dat data slechts data blijft; de data wordt niet gecombineerd tot heldere informatie, tot een dashboard waarmee een beheerder gemakkelijk beslissingen kan onderbouwen. In dit project wordt onderzocht wat een beheerder op zo’n dashboard nodig heeft en hoe andere sectoren dit aanpassen.

Op de Tunneldag 2021:

Deelnemers:

Antea Group Nederland

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Eric Hof, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

Datadigest

Locatie: Rijswijk, Laan van Oversteen 20
Cedric Both, rol: Lid

Don Bureau B.V.

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Theo Liu, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Spui 70
Peter Stroo, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Lid

INNOCY B.V.

Locatie: Breda, Haagweg 1
Bram ten Klei, rol: Projectleider
Rijkswaterstaat NOVA

Rijkswaterstaat NOVA

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Maria Angenent, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V.

Locatie: Deventer, Leeuwenbrug 8
Maarten Visser, rol: Lid

WP4.3: Fouttolerante systemen en onderhoud (start in 2023)

We streven naar tunnels die wat betreft beheer en onderhoud zelf kunnen aangeven waar en wanneer onderhoud nodig is en welke componenten wanneer vervangen moeten worden. Hiervoor moeten systemen fouttolerant ontworpen worden, evenals zelf-diagnosticerend en met functie-herstellende mechanismen. Het doel van dit project is te achterhalen welke eisen worden gesteld aan systemen om ze fouttolerant te maken, en wat nodig is om functionaliteit als zelf-diagnostics en functie-herstel toe te voegen.

WP4.4: Gebruikersscenario’s (start in 2023)

Vanuit het COB-netwerk is aangeven dat de behoeften van verschillende stakeholders, zoals beheerders, bouwers, onderhouders en gemeenten, verrassend veel overeenkomen. Dat ze in de uitwerking verschillen of in diepgang variëren, neemt niet weg dat de stakeholders allemaal verwachten dat toekomstige gebruiksscenario’s minder gebaseerd zijn op risico’s en falen, maar meer pijlers zullen hebben waarop onderhoud wordt gebaseerd. Doel van dit project is een aantal toekomstbestendige gebruikersscenario’s op te stellen om beheer en onderhoudsinformatie in beeld te brengen.