Digitalisering 2030 – Werkpakket 5

De projecten in werkpakket 5 richten zich op techniek en horen bij de doelstelling ‘Digitalisering zorgt voor een snellere openstelling en een kortere renovatie’.

WP5.1 en WP5.2: Data ontsluiten en delen

Projectleider Arjan Couwenberg

Door statische en dynamische objectdata te delen over projecten/tunnels heen kan in toekomstige projecten een leerfunctie worden verwezenlijkt. Ook zijn er dan algemene statistieken te verzamelen en kan historische data als referentie dienen voor het uitvoeren van een test in een tunnel. Op basis van beschikbare data kunnen metrieken worden opgesteld. Metrieken zijn kengetallen die worden verzameld gedurende een project. Door het toepassen van metrieken kan de tunnelsector kennis borgen en leren van het verleden.

Op de Tunneldag 2021:

Deelnemers:

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

Covalent B.V.

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Lid

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Sander van Ruijven, rol: Lid

Dynniq B.V.

Locatie: Amersfoort, Basicweg 16
Stefan Kurvers, rol: Lid

ENGIE Infra & Mobility B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Peter Borsje, rol: Lid

INNOCY B.V.

Locatie: Breukelen, De Corridor 14T
Oscar Kroos, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Rob Souw, rol: Lid

Soltegro B.V.

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
André Stehouwer, rol: Secretaris
Arjan Couwenberg, rol: Projectleider

TNO

Locatie: Delft, Stieltjesweg 1
Esra Bektas, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Frederik Wagenaar, rol: Projectleider
Yunex Traffic

Yunex Traffic

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Piet Stoevelaar, rol: Lid

WP5.3: Microrenovaties (start in 2022)

Tunnels hebben een lange levensduur en worden in beperkte mate gebouwd in verschillende tijdsperiodes. Elke tunnel heeft specifieke kenmerken. Installaties wijken daardoor van elkaar af, wat voor vervangingen en renovaties uitzoekwerk betekent, een in de regel complex en kostbaar proces. In dit project wordt onderzocht of een tunnel (tunnelontwerp) meer modulariteit kan bevatten, zodat het mogelijk wordt op een doelmatige manier en in veel kleinere omvang componenten uit te wisselen.

WP5.4: Technische raakvlakken (start in 2023)

Hoe is het technisch mogelijk om verschillende digitale instrumenten te koppelen, en met welke aspecten moet rekening gehouden worden, denk bijvoorbeeld aan cybersecurity. Het gaat over het koppelen met onderhoudsmanagementsystemen, virtual reality, augmented reality en kunstmatige intelligentie. Welke aanvullende randvoorwaarden zijn er voor een koppeling, zoals juridische voorwaarden en eigenaarschap van data?