Deze projecten richten zich op techniek en horen bij de doelstelling ‘Digitalisering zorgt voor een snellere openstelling en een kortere renovatie’.

Data ontsluiten en delen

Op basis van beschikbare data kunnen metrieken worden opgesteld. Metrieken zijn kengetallen die worden verzameld gedurende een project. Door het toepassen van metrieken kan de tunnelsector kennis borgen en leren van het verleden.

 

Microrenovaties (start in 2022)

Elke tunnel heeft specifieke kenmerken. Installaties wijken daardoor van elkaar af, wat voor vervangingen en renovaties uitzoekwerk betekent, een in de regel complex en kostbaar proces. In dit project wordt onderzocht of een tunnel (tunnelontwerp) meer modulariteit kan bevatten, zodat het mogelijk wordt op een doelmatige manier en in veel kleinere omvang componenten uit te wisselen.

Technische raakvlakken (start in 2023)

Hoe is het technisch mogelijk om verschillende digitale instrumenten te koppelen, en met welke aspecten moet rekening gehouden worden, denk bijvoorbeeld aan cybersecurity. Het gaat over het koppelen met onderhoudsmanagementsystemen, virtual reality, augmented reality en kunstmatige intelligentie. Welke aanvullende randvoorwaarden zijn er voor een koppeling, zoals juridische voorwaarden en eigenaarschap van data?