Door objectdata projectoverstijgend te delen, kan daar bij toekomstige projecten van worden geleerd. Ook zijn er dan algemene statistieken te verzamelen en kan historische data als referentie dienen voor het uitvoeren van een test in een tunnel. Hoe dit gerealiseerd kan worden, wordt onderzocht in dit project.

Metrieken zijn kengetallen die worden verzameld gedurende een project. Op basis van beschikbare data kunnen metrieken voor tunnels worden opgesteld. Door het toepassen van metrieken kan de tunnelsector kennis borgen en leren van het verleden.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Data-exploratie Drechttunnel.

Gereed
2

Eindrapport waarin de volgende vragen behandeld worden:

 • Welke data is reeds beschikbaar voor tunnels?
 • Welke data is niet beschikbaar maar wel wenselijk voor
  tunnels?
 • Hoe kan de tunneldata ontsloten en gedeeld worden?
  (aanbeveling)
Gereed
3

Kennisuitwisseling met Fieldlab CAMINO t.b.v. de Salland-Twentetunnel.

Q4 2023

Activiteiten 2022

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Periodieke overleggen met het projectteam.

Alle deliverables

Tunnel-pizzaparty 29 maart 2022.

Alle deliverables

Bestuderen rapportage ‘Verbetervoorstellen monitoring wegtunnels’ (Arcadis).

Alle deliverables

Beschikbare data Drechttunnel als casus gecheckt en resultaten opgenomen in document.

1

Opstellen eindrapport.

2

Afstemming overleg met WCM Fieldlab CAMINO m.b.t. kennisuitwisseling COB/WCM m.b.t. data Salland-Twente tunnel, mei 2022.

3

Review PvA werkgroep Werkwijzer monitoring zinktunnels

-

Afronding en opmaak eindrapportage.

2

Toelichting eindrapport op COB-tv, 21 november 2022. Is terug te kijken op website van het COB en Youtube.

-

Presentatie uitkomsten tijdens:
• Bijeenkomst platform Beheer en onderhoud op 1 november 2022.
• Jaarlijkse PROFI-dag 22 november 2022.
• Tunnel-pizzaparty september 2022.

-

Eindrapport 2022

Voor optimale beschikbaarheid van tunnels is data nodig waarmee informatie kan worden verkregen over processen met betrekking tot onderhoud, beschikbaarheid en veiligheid. Het COB-netwerk heeft onderzocht welke databronnen hiervoor beschikbaar zijn en in hoeverre de manier van gegevensverzameling gestandaardiseerd kan worden, zodat data van verschillende tunnels met elkaar vergeleken kan worden. Er is vastgesteld dat er per assetmanagementrol een andere data/informatiebehoefte is. De informatiebehoefte per rol is uitgewerkt in een universeel contextdiagram dat een globaal beeld geeft van de beschikbare informatiebronnen. Op basis van de bronnen is vervolgens geanalyseerd welke type data er beschikbaar is/kan komen en is verder ingezoomd op data in relatie tot technische systemen.
Globaal gezien gaat het om vier typen:

 1. Technische data,
 2. Verkeerskundige data,
 3. Gebruikersdata,
 4. Data uit het opleverdossier.

Veel informatie is al beschikbaar in de verschillende systemen van de betreffende tunnel. Vaak is het ontsluiten van informatie via het bedienings- en besturingssysteem de makkelijkste weg. In veel gevallen wordt data (nog) niet ontsloten in een omgeving waarin de (kritische) data ook te benaderen en/of te analyseren is. Om de informatie te ontsluiten, zullen koppelvlakken moeten worden geïmplementeerd. In het onderzoek is gebleken dat er geen standaardafspraken zijn in relatie tot het ontsluiten en delen van data. In de sector worden ook verschillende systeemstructuren gehanteerd; de data die beschikbaar komt uit de technische systemen is hieraan gelinkt. Het is verstandig om hier met de sector verandering in te brengen.
>> Naar het eindrapport op de kennisbank

Project gesloten

Met de oplevering van het eindrapport 2022 is het fundament voor dit onderwerp gelegd. De resultaten worden verwerkt in de diverse groeiboeken van het COB. De huidige werkgroep wordt hiermee afgesloten. De verdere invulling zal plaatsvinden in de andere werkgroepen van het tunnelprogramma. Alle losse brokjes kennis komen dan samen in grotere werkpakketten. Voor de kennisuitwisseling met Fieldlab CAMINO zijn alleen verkennende gesprekken geweest. De aansluiting zal verder wordt opgepakt in andere projecten.

Deelnemers

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Bram ten Klei, rol: Projectleider
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator

EQUANS Infra & Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Peter Borsje, rol: Lid

Maasstad Ingenieurs -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Oscar Kroos, rol: Lid

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Frederik Wagenaar, rol: Lid

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
André Stehouwer, rol: Secretaris

SWARCO Nederland B.V. (voorheen Dynniq Nederland BV) -

Locatie: Amersfoort, Basicweg 16
Stefan Kurvers, rol: Lid

TNO -

Locatie: Delft, Stieltjesweg 1
Esra Bektas, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
, rol: Lid