Op basis van ervaringen, meningen en ideeën van de direct betrokken stakeholders heeft het COB-netwerk de ontwikkeling van virtueel OTO in kaart gebracht.

De ervaring is dat het in de praktijk onmogelijk is om alle betrokkenen voortdurend ‘getraind genoeg’ te houden, gebaseerd op alle mogelijke scenario’s. Er wordt op allerlei plekken volop geëxperimenteerd met digitale en virtuele instrumenten om opleiding, trainen en oefenen (OTO) te kunnen vormgeven buiten de werkelijke tunnel. De Westerscheldtunnel lijkt hierin in Nederland koploper te zijn, maar ook op andere plekken (knoppentrainer A4, Railcenter (m.b.t. Railinfra), i-bediencentrale, Gaasperdammertunnel, Zuidasdok, RijnlandRoute, Coentunnel, Velsertunnel en KWA-tunnel) is en worden instrumenten ontwikkeld.

Doel van het project

In dit project heeft het COB-netwerk op basis van de ervaringen, meningen en ideeën van de direct betrokken stakeholders (tunnelbeheerders, -bedieners, -hulpdiensten, -BG, veiligheidsbeambten, projectorganisaties, etc.) de ontwikkeling van virtueel OTO in kaart gebracht met als doel het stimuleren en helpen van deze stakeholders in hun visievorming en het maken van strategische keuzes.

Door middel van demonstraties en rondetafelgesprekken bij diverse stakeholders heeft het projectteam onderzocht wat de toegevoegde waarde kan zijn van virtueel OTO bij het bereiken en op niveau houden van (een deel van) de leerdoelen die bij OTO horen, ten opzichte van de nu gebruikte niet-virtuele werkvormen. De publicatie laat zien hoe met V-OTO de gestelde leerdoelen bereikt kunnen worden. Ook zijn onder meer de randvoorwaarden voor de implementatie omschreven.

De publicatie is gratis te downloaden vanaf de kennisbank. De resultaten zijn ook op 28 januari 2021 tijdens de Tunneldag van het COB gepresenteerd.
>> Naar publicatie

Tijdens Tunneldag 2021

Deelnemers

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Peter de Kok, rol: Lid kernteam

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Leen van Gelder, rol: Coordinator

Gemeente Amsterdam Metro en Tram Programma Aanpak Wegtunnels-AWA

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Marcel van Wijk, rol: Lid kernteam

Gemeente Amsterdam Verkeersleiding (Verkeer en Openbare Ruimte)

Locatie: Amsterdam, Dijksgracht 1
Gerda Keereweer-de Jong, rol: Lid kernteam

INNOCY B.V.

Locatie: Breda, Haagweg 1
Jeroen Halbesma, rol: Lid kernteam
Peter Kooijman, rol: Secretaris

Instituut Fysieke Veiligheid

Locatie: Arnhem, Kemperbergerweg 783
Eric Didderen, rol: Lid kernteam

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Helmut Breedeveld, rol: Lid kernteam

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Angela van Eeden, rol: Lid kernteam

Sweco Nederland

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Mello Lindner, rol: Voorzitter

Westerscheldetunnel N.V.

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Patrick Dankaart, rol: Lid kernteam