Innovatieve opsporingstechnieken ondergrondse infrastructuur COB 010

Terug naar kennisbank
  • Document code: TC231_O10-08-01
  • Jaar: 2008

Samenvatting

Omdat veel schade aan kabels en leidingen ontstaat bij het uitvoeren van graafwerkzaamheden en de maatschappelijke ontwikkeling gestart is om de ondergrond beter te ordenen, ontstaat een steeds grotere behoefte om de ondergrondse infrastructuur beter in kaart te brengen.

De mogelijkheden van beschikbare technieken zijn onderzocht aan de hand van recente en lopende onderzoeken. Uit deze onderzoeken kan geconcludeerd worden dat grondradar en radiodetectie de meest gebruikte en meest geschikte innovatieve technieken zijn.

Conclusies:

• De belangstelling en vraag naar detectietechnieken is groot.

• Reeds verrichte onderzoeken geven en goed beeld van de mogelijkheden van de diverse technieken, zoals grondradar en radiodetectie.

• Verbeteringen van de technieken zijn mogelijk. Hieraan wordt hard gewerkt door de fabrikanten en onderzoeksprojecten zoals ORFEUS.

• Mits deskundig toegepast is het al mogelijk om innovatieve technieken succesvol toe te passen.

• In de meeste gevallen zal voor een goed resultaat een combinatie van technieken ingezet dienen te worden.

• Het resultaat wordt mede bepaald door de deskundigheid van de gebruiker, zijn plan van aanpak en de beschikbare tijd.

Uit het onderzoek volgt de noodzaak van een consumententest waarin niet primair technieken met elkaar vergeleken worden, maar waarin uitvoerders demonstreren welke objecten zij met hun ondergrondse technieken kunnen detecteren en hoe zij de resultaten kunnen vastleggen.