Jaarverslag 2019

2019 is een jaar geweest van zaaien en oogsten. In het tunnelprogramma is vooral veel geoogst. In twee ontwikkellijnen (kortweg Civiel en Digitaal) zijn sleutelprojecten afgesloten met de oplevering van uitgebreide digitale groeiboeken. Er werd ook gezaaid: voor de derde ontwikkellijn, Waarde, is gestart met een verkenning naar duurzaamheid in de tunnelwereld. Dit leidde tot een nieuwe coördinator, een nieuw platform en vier nieuwe projecten. Ook op het gebied van kabels en leidingen is geoogst en gezaaid: de analyse naar de ontwikkelopgaven, belangen en belemmeringen is opgeleverd, op basis waarvan het kernteam in gesprek is gegaan met stakeholders om een gezamenlijk werkprogramma te gaan vormgeven.

In 2019 is ook de door het COB geïnitieerde Europese paper over het belang van tunnels geaccepteerd door CEDR, op bestuurlijk en ambtelijk niveau. Er zijn diverse ontmoetingen geweest met internationale vertegenwoordigers om toe te werken naar de opzet van een Europees tunnelprogramma. De reacties zijn positief.

Met bijna alle deelnemers van het COB zijn in 2019 de afspraken bevestigd over hun voortzetting van deelname. In totaal zijn 16 nieuwe participanten toegetreden en zijn 5 participanten weggegaan. Dankzij deze betrokkenheid viert het COB in 2020 haar 25-jarig bestaan. Dit jubileum wordt uiteraard gevierd op z’n COB’s: met veel plezier, inhoud en creativiteit.

>> Download jaarverslag als pdf (4 MB)
>> Bekijk jaarverslag online (Issuu.com)