Tunnel waardevol in zijn omgeving

De realisatie of renovatie van een object zoals een tunnel staat nooit op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van een gebied. Kan een tunnelproject méér belangen dienen dan alleen het mobiliteitsbelang? Het meenemen van andere belangen kan de (ervaring van) hinder doen afnemen en kan de meerwaarde voor de stad of regio doen toenemen: meer waarde, minder hinder.

In 2019 gaat deze ontwikkellijn vorm krijgen. Het globale doel luidt als volgt:

Over vijf jaar hebben we ervaring opgedaan met het toepassen van de integrale blik op tunnelprojecten en hebben we een procesaanpak die borgt dat de kansen voor de omgeving benut worden. Afwegingen worden integraal gemaakt waarbij aspecten als schoonheid, duurzaamheid, gezondheid en veiligheid in balans zijn met beschikbaarheid en betaalbaarheid.

Een van de speerpunten is het in kaart brengen van de precieze kosten én baten van een tunnelproject. Hierbij wordt de samenhang gezocht met het project Waarde van ondergronds bouwen. Daarnaast is duurzaamheid een belangrijk onderwerp.

Duurzaamheid

Er is een werkgroep samengesteld die het onderwerp ‘duurzaamheid’ gaat verkennen en projecten gaat vormgeven. Op 16 april 2019 was hiervoor de eerste bijeenkomst. De werkgroepleden hebben daarna inventariserend onderzoek gedaan. Tijdens een ontbijtbijeenkomst op 26 juni 2019 zijn de resultaten hiervan besproken. Er wordt voorlopig uitgegaan van vijf projecten: een duurzaamheidslabel voor tunnels, duurzaamheid binnen renovaties (circulariteit), een groot lichtonderzoek, het updaten van de maatregelencatalogus voor energiereductie en  het helpen van praktijkprojecten om hun duurzaamheidsambities waar te maken.

Darinde Gijzel, in 2014 winnares van de Schreudersstudieprijs en nu werkzaam bij Arcadis, is de coördinator van dit onderwerp. Zij zal ook de Duurzaamheidsdag op 6 november 2019 vormgeven. Op die dag presenteert het team het totale programma met projecten en krijgt de markt alle ruimte om hun duurzaamheidsambities en -aanpak te etaleren. Hou 6 november dan ook vrij in uw agenda! Het duurzaamheidsteam bestaat verder uit Steven de Kruijf van Dura Vermeer (kansen en bedreigingen voor duurzaamheid in projecten), Jos Schild van TEC (ontwikkeling duurzaamheidslabel), Harry de Haan van Elumint (aanpassing verlichtingsrichtlijn op Europees niveau) en Jasper Borreman van Croonwolter&dros (maatregelencatalogus energiereductie). Daarnaast blijven de deelnemers uit de verkennende werkgroep aangesloten.

Oproep!
De vier teamleiders zijn er klaar voor om duurzaamheid te integreren in het tunnelprogramma. Wilt u vooroplopen in deze ontwikkelingen? Meld u dan vóór maandag 9 september 2019 voor een van de COB-duurzaamheidsteams.
>> Naar de uitvraag en het aanmeldformulier

Binnenkort volgt een uitvraag voor de Duurzaamheidsdag. U kunt uw belangstelling nu al kenbaar maken via karin.clement@cob.nl of 085 4862 410.

Sinds eind 2016 rijdt het snelwegverkeer over de A2 door een tunnel. Bovengronds zijn de wijken aan weerszijden van de weg samengesmolten en is ruimte ontstaan voor meer groen en recreatie. (Foto: mijngroeneloper.nl/Fred Berghmans)

Deelnemers

Arcadis Nederland BV

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Darinde Gijzel, rol: Coordinator
Stefan Lezwijn, rol: Deelnemer

Ballast Nedam Infra B.V.

Locatie: Nieuwegein, Ringwade 71
Aris van Erkel, rol: Deelnemer

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Locatie: Amsterdam, Karspeldreef 16
Ron Beij, rol: Deelnemer

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Projectleider

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Hans Pos, rol: Deelnemer
Jasper Borreman, rol: Deelnemer
Onno Sminia, rol: Deelnemer
Dura Vermeer Divisie Infra BU Grote Projecten

Dura Vermeer Divisie Infra BU Grote Projecten

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 100
Steven de Kruijf, rol: Lid

Elumint

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid

ENGIE Infra & Mobility B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Vera Geluk, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Leo Maas, rol: Deelnemer

Royal HaskoningDHV

Locatie: Rotterdam, George Hintzenweg 85
Jos Schild, rol: Lid

Royal HaskoningDHV

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Thijs Ruland, rol: Deelnemer