Tunnel waardevol in zijn omgeving

De realisatie of renovatie van een object zoals een tunnel staat nooit op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van een gebied. Kan een tunnelproject méér belangen dienen dan alleen het mobiliteitsbelang? Het meenemen van andere belangen kan de (ervaring van) hinder doen afnemen en kan de meerwaarde voor de stad of regio doen toenemen: meer waarde, minder hinder.

Het globale doel van deze ontwikkellijn luidt als volgt:

Over vijf jaar hebben we ervaring opgedaan met het toepassen van de integrale blik op tunnelprojecten en hebben we een procesaanpak die borgt dat de kansen voor de omgeving benut worden. Afwegingen worden integraal gemaakt waarbij aspecten als schoonheid, duurzaamheid, gezondheid en veiligheid in balans zijn met beschikbaarheid en betaalbaarheid.

Het eerste speerpunt dat wordt opgepakt is duurzaamheid.

Duurzaamheid

Er is een werkgroep samengesteld die het onderwerp ‘duurzaamheid’ gaat verkennen en projecten gaat vormgeven. De eerste bijeenkomst vond plaats op 16 april 2019, waarna de werkgroepleden inventariserend onderzoek gedaan hebben. Op 6 november 2019 is het onderwerp officieel afgetrapt met een Duurzaamheidsdag.
>> Lees meer over de Duurzaamheidsdag

Gioffry Maduro (Rijkswaterstaat) is de coördinator. Het duurzaamheidsteam bestaat verder uit Willemijn Drok (HaskoningDHV Nederland B.V.), Alex Kalden (Transmeto), William van Niekerk (Beaufort Corporate Consulting BV), Johan Naber (Rijkswaterstaat), Harry de Haan (Elumint), Peter Overduin (Overduin Design & Consultancy) en Steven de Kruijf (Dura Vermeer).

Lopende projecten

Circulaire tunnels

Na de expeditie Circulaire tunnels richt dit project zich op het samenstellen van een maatregelencatalogus Circulaire tunnels. Hieraan wordt in verschillende deelprojecten gewerkt. Deze catalogus wordt opgesteld in een groeiboek en wordt dus up-to-date gehouden.

Maatregelencatalogus Energiereductie tunnels

Samen met het netwerk wil het COB toewerken naar een energieneutrale tunnel. Hoe kunnen we het energiegebruik in tunnels significant terugdringen? Welke maatregelen zijn er en wat moet er nog worden onderzocht? U leest het in het groeiboek Energiereductie in tunnels.

Verduurzaming tunnelverlichting

Hoewel de introductie van ledverlichting al voor een forse besparing heeft gezorgd, zijn experts ervan overtuigd dat het verbruik veel verder omlaag kan, zonder dat de veiligheid in het geding komt. Reden voor het COB om met netwerkpartijen, waaronder Rijkswaterstaat, een onderzoeksprogramma te starten.

Expertteam Duurzaamheid

Om praktijkprojecten te ondersteunen duurzaamheidsambities waar te maken, heeft het COB-netwerk een expertteam Duurzaamheid samengesteld. Een duurzame aanpak vraagt om transparantie, het loslaten van zekerheden en het omarmen van nieuwe oplossingen. Het onafhankelijke expertteam biedt hulp voor deze transitie in denken.

Afgeronde projecten

Expeditie circulaire tunnels 

Circulariteit is noodzaak, maar hoe werk je circulair in de aanleg van tunnels? Die bouw je immers niet elke dag. Een mooie stap richting een circulaire tunnelsector kan gezet worden met een depot voor tweedehands tunneltechnische onderdelen. Het COB-netwerk onderzocht de haalbaarheid en invulling hiervan.

Duurzaamheid in kaart

Hoe bereik je een duurzame(re) tunnel? De COB-werkgroep Duurzaamheid in kaart heeft een checklist ontwikkeld om projecten op gang te helpen. De checklist is mede gebaseerd op de duurzaamheidsaspecten die in het COB-project Expertteam Rotterdamsebaan zijn geïdentificeerd.

Sinds eind 2016 rijdt het snelwegverkeer over de A2 door een tunnel. Bovengronds zijn de wijken aan weerszijden van de weg samengesmolten en is ruimte ontstaan voor meer groen en recreatie. (Foto: mijngroeneloper.nl/Fred Berghmans)