Tunnel waardevol in zijn omgeving

De realisatie of renovatie van een object zoals een tunnel staat nooit op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van een gebied. Kan een tunnelproject méér belangen dienen dan alleen het mobiliteitsbelang? Het meenemen van andere belangen kan de (ervaring van) hinder doen afnemen en kan de meerwaarde voor de stad of regio doen toenemen: meer waarde, minder hinder.

In 2019 gaat deze ontwikkellijn vorm krijgen. Het globale doel luidt als volgt:

Over vijf jaar hebben we ervaring opgedaan met het toepassen van de integrale blik op tunnelprojecten en hebben we een procesaanpak die borgt dat de kansen voor de omgeving benut worden. Afwegingen worden integraal gemaakt waarbij aspecten als schoonheid, duurzaamheid, gezondheid en veiligheid in balans zijn met beschikbaarheid en betaalbaarheid.

Een van de speerpunten is het in kaart brengen van de precieze kosten én baten van een tunnelproject. Hierbij wordt de samenhang gezocht met het project Waarde van ondergronds bouwen. Daarnaast is duurzaamheid een belangrijk onderwerp.

Duurzaamheid

Er is een werkgroep samengesteld die het onderwerp ‘duurzaamheid’ gaat verkennen en projecten gaat vormgeven. Op 16 april 2019 was hiervoor de eerste bijeenkomst. De werkgroepleden hebben daarna inventariserend onderzoek gedaan. Tijdens een ontbijtbijeenkomst op 26 juni 2019 zijn de resultaten hiervan besproken. Er wordt voorlopig uitgegaan van vijf projecten: een duurzaamheidslabel voor tunnels, duurzaamheid binnen renovaties (circulariteit), een groot lichtonderzoek, het updaten van de maatregelencatalogus voor energiereductie en  het helpen van praktijkprojecten om hun duurzaamheidsambities waar te maken.

Darinde Gijzel, in 2014 winnares van de Schreudersstudieprijs en nu werkzaam bij Arcadis, is de coördinator van dit onderwerp. Het duurzaamheidsteam bestaat verder uit Steven de Kruijf van Dura Vermeer (kansen en bedreigingen voor duurzaamheid in projecten), Jos Schild van TEC (ontwikkeling duurzaamheidslabel), Harry de Haan van Elumint (verduurzaming tunnelverlichting) en Jasper Borreman van Croonwolter&dros (maatregelencatalogus energiereductie). Daarnaast blijven de deelnemers uit de verkennende werkgroep aangesloten.

Op 6 november 2019 wordt het onderwerp officieel afgetrapt met een Duurzaamheidsdag. Het team presenteert dan het totale programma met projecten, en marktpartijen krijgen alle ruimte om hun duurzaamheidsambities en -aanpak te etaleren.
>> Lees meer over de Duurzaamheidsdag

Oproep!
De vier teamleiders zijn er klaar voor om duurzaamheid te integreren in het tunnelprogramma. Wilt u vooroplopen in deze ontwikkelingen? Meld u dan aan voor een van de COB-duurzaamheidsteams.
>> Naar de uitvraag en het aanmeldformulier

Sinds eind 2016 rijdt het snelwegverkeer over de A2 door een tunnel. Bovengronds zijn de wijken aan weerszijden van de weg samengesmolten en is ruimte ontstaan voor meer groen en recreatie. (Foto: mijngroeneloper.nl/Fred Berghmans)

Deelnemers

Arcadis Nederland BV

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Stefan Lezwijn, rol: Deelnemer

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Locatie: Amsterdam, Karspeldreef 16
Ron Beij, rol: Deelnemer

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Darinde Gijzel, rol: Coordinator
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Projectleider

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Aris van Erkel, rol: Lid
Hans Pos, rol: Deelnemer
Jasper Borreman, rol: Deelnemer
Onno Sminia, rol: Deelnemer
Dura Vermeer Divisie Infra BU Grote Projecten

Dura Vermeer Divisie Infra BU Grote Projecten

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 100
Steven de Kruijf, rol: Lid

Elumint

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid

ENGIE Infra & Mobility B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Vera Geluk, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Leo Maas, rol: Deelnemer

Royal HaskoningDHV

Locatie: Rotterdam, George Hintzenweg 85
Jos Schild, rol: Lid

Royal HaskoningDHV

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Thijs Ruland, rol: Deelnemer