Tunnel waardevol in zijn omgeving

De realisatie of renovatie van een object zoals een tunnel staat nooit op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van een gebied. Kan een tunnelproject méér belangen dienen dan alleen het mobiliteitsbelang? Het meenemen van andere belangen kan de (ervaring van) hinder doen afnemen en kan de meerwaarde voor de stad of regio doen toenemen: meer waarde, minder hinder.

Het globale doel van deze ontwikkellijn luidt als volgt:

Over vijf jaar hebben we ervaring opgedaan met het toepassen van de integrale blik op tunnelprojecten en hebben we een procesaanpak die borgt dat de kansen voor de omgeving benut worden. Afwegingen worden integraal gemaakt waarbij aspecten als schoonheid, duurzaamheid, gezondheid en veiligheid in balans zijn met beschikbaarheid en betaalbaarheid.

Het eerste speerpunt dat wordt opgepakt is duurzaamheid.

Duurzaamheid

Er is een werkgroep samengesteld die het onderwerp ‘duurzaamheid’ gaat verkennen en projecten gaat vormgeven. De eerste bijeenkomst vond plaats op 16 april 2019, waarna de werkgroepleden inventariserend onderzoek gedaan hebben. Op 6 november 2019 is het onderwerp officieel afgetrapt met een Duurzaamheidsdag.
>> Lees meer over de Duurzaamheidsdag

Er wordt voorlopig uitgegaan van vijf projecten:

  • Updaten maatregelencatalogus voor energiereductie
  • Duurzaamheidslabel voor tunnels
  • Verduurzamen tunnelverlichting
  • 3TO-depot: depot voor tweedehands tunneltechnische onderdelen
  • Ondersteunen praktijkprojecten om hun duurzaamheidsambities waar te maken

Darinde Gijzel, in 2014 winnares van de Schreudersstudieprijs en nu werkzaam bij Arcadis, is de coördinator. Het duurzaamheidsteam bestaat verder uit Jasper Borreman van Soltegro (maatregelencatalogus energiereductie), Jos Schild van TEC (duurzaamheidslabel), Harry de Haan van Elumint (tunnelverlichting), Onno Sminia van Croonwolter&dros (3TO-depot) en Steven de Kruijf van Dura Vermeer (praktijkprojecten).

Daarnaast komt er een platform Duurzaamheid. In 2020 staan hiervoor twee bijeenkomsten gepland, waarvan de eerste op 12 juni 2020. U wordt dan bijgepraat over de voortgang van alle bovengenoemde projecten. U kunt zich aanmelden via een mail aan Karin Clement: karin.clement@cob.nl.

Duurzaamheid zal ook aan de orde komen in de andere COB-platforms. Zo is er op 15 april 2020 een gezamenlijke bijeenkomst met het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) over de raakvlakken tussen veiligheid en duurzaamheid.

Sinds eind 2016 rijdt het snelwegverkeer over de A2 door een tunnel. Bovengronds zijn de wijken aan weerszijden van de weg samengesmolten en is ruimte ontstaan voor meer groen en recreatie. (Foto: mijngroeneloper.nl/Fred Berghmans)

Deelnemers

ABB BV

Locatie: Etten-leur, Mon Plaisir 40
Wilco Romeijnders, rol: Deelnemer

Arcadis Nederland BV

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Stefan Lezwijn, rol: Deelnemer

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Locatie: Amsterdam, Karspeldreef 16
Ron Beij, rol: Deelnemer

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Darinde Gijzel, rol: Coordinator
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Projectleider

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Hans Pos, rol: Deelnemer
Onno Sminia, rol: Deelnemer
Dura Vermeer Divisie Infra BU Grote Projecten

Dura Vermeer Divisie Infra BU Grote Projecten

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 100
Steven de Kruijf, rol: Deelnemer

Elumint

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Deelnemer

ENGIE Infra & Mobility B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Vera Geluk, rol: Deelnemer

OFN Innovatie voor onderweg

Locatie: Geldermalsen, De Ooyen 25
David Baars, rol: Lid

PROMAT B.V.

Locatie: Farmsum, Oosterhorn 32-34
Frank van der Wal, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Gerard Slijkerman, rol: Deelnemer
Johan Naber, rol: Deelnemer

Royal HaskoningDHV

Locatie: Rotterdam, George Hintzenweg 85
Jos Schild, rol: Deelnemer

Royal HaskoningDHV

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Thijs Ruland, rol: Deelnemer

Siemens Mobility BV

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 7
Peter van Duijvenbode, rol: Deelnemer

Soltegro

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Jasper Borreman, rol: Deelnemer

Witteveen + Bos Raadgevende Ingenieurs

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Remi van Berkum, rol: Deelnemer
Individuele deelnemers

Leo Maas, rol: Deelnemer