Civiel anders (ver)bouwen

In de komende tien jaar zullen minimaal twintig tunnels gerenoveerd worden. Binnen deze ontwikkellijn van het tunnelprogramma wordt daarom onderzocht hoe renovaties met minder hinder en meer waarde uitgevoerd kunnen worden.

Projecten:

Risico’s in kaart

Op basis van de ervaringen die zijn opgedaan (en worden opgedaan) bij renovatieprojecten en op basis van de lessen vanuit het nieuwe inspectieprogramma van Rijkswaterstaat wil het COB-netwerk komen tot een risicochecklist voor tunnelrenovatie, -beheer en onderhoud.

Constructief falen

Hiaten in fundamentele kennis ten aanzien van faalmechanismen vraagt om een aanpak waarbij de inbreng van de tunnelprojecten, wetenschap en experts uit de praktijk blijvend georganiseerd wordt. Het COB-netwerk start daarom een stuurgroep met daaronder, voorlopig, drie subcommissies.

Hinderarm renoveren

Het COB-netwerk wil een blauwdruk of afwegingskader voor scenario’s ontwikkelen om tunnelrenovaties te kunnen uitvoeren met minimale hinder en maximale beschikbaarheid tegen aanvaardbare kosten.

Ken je tunnel

Als we onze tunnel niet kennen, weten we niet hoe of wat we moeten inspecteren en waarop we beheer- en onderhoudsparameters moeten afstellen. Daarom wordt er een handreiking opgesteld waarmee tunnelbeheerders hun eigen handboek tunnel(s) kunnen maken.