Digitale tunneltweeling

De digitale tunneltweeling omvat alle ontwikkelingen op het gebied van virtualisatie, bedieningsinterface, modellering, simulatie, gaming en informatievoorziening ten behoeve van het tunnelsysteem. Het startpunt is visualisering van het tunnelsysteem in 3D-BIM, dat met behulp van logische koppelvlakken en een modulaire opbouw groeit naar 6D-BIM.

Aanleiding

Het gebruik van BIM is inmiddels gangbare praktijk in zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten voor tunnels. Elk project gebruikt een combinatie van digitale instrumenten en heeft een eigen digitale strategie heeft om sneller, slimmer, met minder hinder te bouwen of te renoveren, en de tunnel sneller open te krijgen. Natuurlijk komt deze ontwikkeling met alle gebruikelijke obstakels: er zijn hiaten in kennis, tussen projectfasen, tussen de eisen van verschillende belanghebbenden en in het systeem zelf. Deze hiaten kunnen de markt en opdrachtgevers voor een groot deel los van elkaar oplossen, maar er zijn puzzels waarvoor je elkaar nodig hebt, vragen die je buiten de projecten om wilt beantwoorden en opgaven die een langere adem vragen dan een individueel project heeft. Daarom ziet het COB het als haar taak om in dit proces te helpen, te stimuleren, te etaleren, te toetsen en te informeren. Want alle belanghebbenden zijn het erover eens dat de digitalisering van elk aspect van tunnels een enorm potentieel heeft.

Wat is de digitale tunneltweeling?

De digitale tunneltweeling is een hulpmiddel om de fysieke tunnel beter, sneller, met minder hinder en meer waarde te ontwerpen, te bouwen, op te leveren, te beheren, te renoveren en aan te passen. De digitale tunneltweeling wordt gebruikt en ontwikkeld in alle fasen van een tunnelproject, en kent in iedere fase en voor iedere stakeholder een eigen toegevoegde waarde.

Zowel in nieuwbouw- als renovatieprojecten zijn elementen van de digitale tunneltweeling al ontwikkeld en toegepast. Bovendien zijn er veel nieuwe nieuwbouw- en renovatieprojecten in aantocht, waardoor nu het moment is om een ontwikkeltraject op te zetten. Het COB heeft hierin een stimulerende, faciliterende en etalerende rol. Er wordt ingezet op:

  • het verwerven van kennis van alle stakeholders;
  • het delen van kennis tussen tunnelbeheerders;
  • het delen van kennis tussen tunnelprojecten (rijks, niet-rijks, spoor);
  • het delen van kennis tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers;
  • verbinden met andere initiatieven.

Projecten:

Digitale tunneltweeling als hulpmiddel voor probleemloze openstelling

Het COB-netwerk wil de kansen op een probleemloze openstelling van zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten vergroten door het verspreiden van kennis over, en optimaal gebruik te maken van digitale en virtuele instrumenten die voldoende volwassen zijn.

Digitaal aantonen

Met dit project wil het COB-netwerk tunnels sneller open krijgen door optimaal gebruik te maken van virtueel testen. Basis daarvoor is de in 2017 opgeleverde verkenning waarin de mogelijkheden en randvoorwaarden zijn geïnventariseerd.

Virtueel opleiden, trainen en oefenen (OTO)

Op basis van de ervaringen bij de Westerscheldetunnel wil het COB-netwerk de ontwikkeling van virtueel OTO stimuleren en andere tunnelprojecten helpen in hun visievorming en praktische uitwerking.

Van boekenkast naar digitaal

Op basis van praktijkervaringen wil het COB-netwerk een brug slaan tussen de (digitale) informatie die beschikbaar is en de behoeften van de assetmanager en andere relevante stakeholders.