Businesscase digitalisering

Heeft digitalisering eigenlijk wel nut, bezien vanuit het perspectief van de tunnelbeheerder en met veel meer weegfactoren dan enkel de financiële? Dit project behandelt de basis die nodig is om digitaliseringsvraagstukken door te rekenen.

Er wordt onderzoek gedaan naar een generiek toepasbare, besluitondersteunende methode om een businesscase op te stellen, die de meerwaarde van een nieuwe digitale ontwikkeling voor tunnels toetst. Als deze basis gereed is, kunnen alle projecten hierop leunen en voor hun voorgestelde digitalisering een businesscase uitvoeren.

Doel van het project

De opbrengsten van nieuwe digitale oplossingen kunnen liggen bij de eigenaar, de beheerder of de bouwende partij. Het is dus belangrijk om vooraf te bepalen vanuit welk perspectief naar de investering en de opbrengst wordt gekeken. Die opbrengsten zijn soms ook nog eens lastig in geld uit te drukken.

Het maatschappelijk belang is uit te drukken in termen van beschikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hoe zwaar deze maatschappelijke belangen meespelen, is veelal ook een politieke afweging. Ook is de investering in een digitaal systeem vaak niet eenmalig. Het digitale informatiesysteem moet worden bijgehouden en beheerd en mensen moeten worden opgeleid om er mee te werken. Belangrijk is ook dat informatie actueel wordt gehouden. Deze ‘staartkosten’ moeten ook ergens terugkomen in de afweging, maar de opbrengsten gedurende de gehele levenscyclus net zo goed!

De keuze om de tunnelbeheerder centraal te stellen als stakeholder in dit vraagstuk is urgent, omdat in de huidig praktijk onvoldoende inzicht is in wat digitalisering oplevert voor de tunnelbeheerder en er geen businesscasemodellen zijn die dit inzicht geven.

Eind 2021 is het rapport Businesscase digitalisering opgeleverd. Dit biedt een methode voor tunnelbeheerders om meerwaarde van nieuwe digitale ontwikkelingen te toetsen. Het doel van dit rapport is om de tunnelbeheerder een stappenplan te bieden waarmee een businesscase kan worden opgesteld voor een digitaliseringsvraagstuk. Met behulp van het ontwikkelde template heeft de tunnelbeheerder de mogelijkheid om kwalitatieve criteria te gebruiken om de meerwaarde van nieuwe digitale ontwikkelingen te toetsen.
>> Download het rapport van de kennisbank (pdf, 1mb)
>> Download de template van de kennisbank (Excel)

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Update afwegingskader businesscase digitalisering versie 2.0.

Q4 2022

Activiteiten afgelopen halfjaar

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Kick-off vervolgproject.

1

Tunnel-pizzaparty en vertaling naar doelen en PvA voor 2022.

1

Interview Soer van Herk (regio WNZ/Groene Boog) en Patricia van der Holst voor toetsing in praktijk bij RijnlandRoute en A16 Rotterdam.

1

Deelnemers

Beaufort Corporate Consulting BV

Locatie: Utrecht, Vliegend Hertlaan 15-97
William van Niekerk, rol: Lid

Besix Nederland bv

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Marie-José Knape, rol: Secretaris

Capgemini Engineering Altran Netherlands B.V.

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Lambert Verhagen, rol: Projectleider

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Bram ten Klei, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Brendan Kleer, rol: Lid

DON Bureau

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Tom van Tintelen, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Jeroen Schrijver, rol: Reviewer

Infra Kompas B.V.

Locatie: Driehuis, Wolff en Dekenlaan 21
Arjan Tromp, rol: Lid

Provincie Noord-Holland

Locatie: Haarlem, Houtplein 33
Albert Kandelaar, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Bert Schouws, rol: Lid

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
David Bradshaw, rol: Lid