Werkgroep Businesscase zoekt nieuwe leden

Wilt u een bijdrage leveren aan onderzoek over in welke zin digitalisering nut heeft voor de tunnelbeheerder? Meld u dan nu aan voor de werkgroep Businesscase!  Tijdens de levenscyclus van een tunnel worden allerlei vormen van digitalisering toegepast. Voor beheerders is het echter soms lastig te bepalen wat de precieze meerwaarde van digitale middelen is en of deze opweegt tegen de investering. In 2023 wordt de in dit project opgestelde businesscase getoetst aan de digitaliseringswensen van diverse tunnelbeheerorganisaties. De werkgroep zoekt hierbij nieuwe leden, waarbij wordt uitgegaan van een maximale (onbetaalde) investering van 50 uur per jaar. Lijkt het u leuk om bij te dragen? Mail dan naar caro.rietman@cob.nl. 

Heeft digitalisering eigenlijk wel nut, bezien vanuit het perspectief van de tunnelbeheerder en met veel meer weegfactoren dan enkel de financiële? Dit project behandelt de basis die nodig is om digitaliseringsvraagstukken door te rekenen.

Er wordt onderzoek gedaan naar een generiek toepasbare methode om een businesscase op te stellen, die de meerwaarde van een nieuwe digitale ontwikkeling voor tunnels toetst. Hiermee kunnen alle projecten voor de voor hun voorgestelde digitalisering een businesscase uitvoeren. Het is belangrijk om vooraf te bepalen vanuit welk perspectief naar de investering en de opbrengst wordt gekeken.

Een digitaal informatiesysteem moet worden bijgehouden en beheerd en mensen moeten worden opgeleid om er mee te werken. Belangrijk is dat informatie actueel wordt gehouden. Deze ‘staartkosten’ moeten ook ergens terugkomen in de afweging, maar de opbrengsten gedurende de gehele levenscyclus net zo goed. De keuze om de tunnelbeheerder centraal te stellen als stakeholder in dit vraagstuk is urgent, omdat in de huidig praktijk onvoldoende inzicht is in wat digitalisering oplevert voor de tunnelbeheerder en er geen businesscasemodellen zijn die dit inzicht geven.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Update afwegingskader businesscase digitalisering versie 2.0.

Gereed
2

Businesscase toepassen/toetsen voor vijf digitale tunneltweelingen.

Q4 2023
3

Verfijning afwegingskader/model, opleveren versie 3.0.

Q4 2023

Update rapportage en template

Begin 2023 zijn deze deliverables in bijgewerkte vorm gepubliceerd. Het rapport en het template bevatten een uitbreiding op de stakeholderanalyse en een eerste opzet van de kwantitatieve analyse. Ook kunnen kosten berekend worden met de LCC-calculatie beschikbaar gesteld door Rijkswaterstaat. De baten zijn lastiger te becijferen, dus er zijn voorbeelden gegeven van de manier waarop verschillende aspecten onderbouwd en in een tabel tegen elkaar uitgezet kunnen worden.
>> Download de rapportage
>> Download het template 


Eind 2021
is het rapport Businesscase digitalisering opgeleverd. Dit rapport bood een methode voor tunnelbeheerders om meerwaarde van nieuwe digitale ontwikkelingen te toetsen. Het doel van dit rapport was om de tunnelbeheerder een stappenplan te bieden waarmee een businesscase kan worden opgesteld voor een digitaliseringsvraagstuk. Met behulp van een bijbehorend template heeft de tunnelbeheerder de mogelijkheid om kwalitatieve criteria te gebruiken om de meerwaarde van nieuwe digitale ontwikkelingen te toetsen.

Deelnemers

Besix Nederland B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Marie-José Knape, rol: Secretaris

Capgemini Engineering Netherlands B.V. -

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Lambert Verhagen, rol: Projectleider

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Bram ten Klei, rol: Coordinator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Brendan Kleer, rol: Lid

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Tom van Tintelen, rol: Reviewer

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Jeroen Schrijver, rol: Reviewer

Infra Kompas B.V. -

Locatie: Driehuis, Wolff en Dekenlaan 21
Arjan Tromp, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid -

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
David Bradshaw, rol: Lid

Strukton Infrastructure Specialties -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Maurice van de Wouw, rol: Lid