Steeds meer assets en systemen genereren data. Op dit moment wordt deze gegevens onvoldoende ingezet om het assetmanagementlandschap optimaal in te richten. Een veelvoorkomend probleem is dat data niet wordt gecombineerd. In dit project wordt onderzocht wat een beheerder op een dashboard nodig heeft en hoe andere sectoren dit aanpakken.

Met de gegevens die beschikbaar zijn of komen uit assets (zoals een tunnel), kan de beheerder gedurende de gehele levenscyclus van zijn asset sturen op de juiste aspecten in relatie tot de bedrijfsdoelstellingen. Hiermee wordt een belangrijke schakel ingevuld in de zoektocht naar balans tussen (geaccepteerde)risico’s, kosten en prestaties.

Doel van het project

Met dit project wordt in hoofdlijnen inzicht gegeven in de behoeften, (on)mogelijkheden en kansen van een dashboard Wat zijn de behoeften van tunnelbeheerder(s)? Welke stuurinformatie is nodig om zijn/haar taken te vervullen? Binnen het project is vastgesteld dat het geen doel op zich is om beschikbaarheid van een asset te optimaliseren en onderhoud eenvoudig en beter planbaar te maken, maar dat dit vaak bijeffecten zijn van de wens ‘in control’ te zijn.

Deliverable eind 2021

Het rapport ‘Verkenning dashboard voor de tunnelbeheerder’ geeft eerste inzichten in behoeften en mogelijkheden voor een dashboard voor tunnelbeheerders. Steeds meer assets en systemen genereren data. Met de gegevens die beschikbaar zijn of komen uit assets (zoals een tunnel), kan de beheerder gedurende de gehele levenscyclus van zijn asset sturen op de juiste aspecten in relatie tot de bedrijfsdoelstellingen. Hiermee wordt een belangrijke schakel ingevuld in de zoektocht naar balans tussen (geaccepteerde)risico’s, kosten en prestaties. Op dit moment worden gegevens nog onvoldoende ingezet om het assetmanagementlandschap optimaal in te richten. Een veelvoorkomend probleem is dat data niet wordt gecombineerd. Het COB-netwerk onderzoekt wat een tunnelbeheerder op een dashboard nodig zou hebben en hoe andere sectoren dit aanpakken.
>> Lees het volledige rapport op de kennisbank (pdf, 1mb)

Op de Tunneldag 2021

Bijeenkomsten

Kennissessie Tunneldashboard

In deze sessie op 3 november 2021 is gezamenlijk voornamelijk gekeken naar de verschillende mogelijkheden vanuit de markt. Tijdens deze leerzame bijeenkomst hebben een zestal marktpartijen niet alleen hun kennis, maar ook hun vragen met elkaar en met de leden van de Werkgroep Dashboard gedeeld. Tijdens het COB-congres op 25 november 2021 zullen de bevindingen worden teruggekoppeld en wordt ook de behoefte vanuit de beheerorganisaties geïnventariseerd.

>> Agenda (pdf, 814kb)
>> Presentatie Antea (pdf, 2mb)
>> Presentatie INNOCY (pdf, 1mb)
>> Datacollectie Haagse Tunnels (pdf, 673kb)
>> TBA-Soltegro (pdf, 1mb) 

 

Deelnemers

Antea Group Nederland

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Eric Hof, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

Datadigest

Locatie: Rijswijk, Laan van Oversteen 20
Cedric Both, rol: Lid

DON Bureau

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Theo Liu, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Spui 70
Peter Stroo, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Lid

INNOCY B.V.

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Bram ten Klei, rol: Projectleider
Rijkswaterstaat NOVA

Rijkswaterstaat NOVA

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Maria Angenent, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V.

Locatie: Deventer, Leeuwenbrug 8
Maarten Visser, rol: Secretaris