T330 – Instandhouding zinkvoegen

Terug naar kennisbank
  • Document code: T330
  • Auteur: Berkhout et al.
  • Jaar: 2014

Samenvatting

Dit rapport geeft advies over de te nemen stappen bij onderhoud en -renovatie van zinktunnels om de kans op lekkage in voegconstructies te kunnen inschatten en de gevolgen te beheersen.

Er nog veel onduidelijkheid over het ontstaan van lekkages in zink- en sluitvoegen. Doordat zink- en sluitvoegen niet of moeilijk inspecteerbaar zijn, is niet bekend of vast te stellen wanneer lekkage optreedt. Ook is niet bekend welke mechanismen zich daarbij voordoen en wat de gevolgen daarvan zijn. Dit rapport is een ondersteuning bij preventief onderhoud, maar ook in geval er op korte termijn acties gewenst zijn. Er worden achtergronden gepresenteerd en advies gegeven over wat er wél gedaan zou kunnen worden en wat er níet gedaan zou moeten worden.

Aanleiding voor dit rapport was een lekkage in de zinkvoegconstructie van de Eerste Coentunnel, die de Coentunnel Company moest oplossen tijdens de tunnelrenovatie. De oorzaak van de lekkage was niet eenduidig: wat is dan de beste aanpak? Dat is een vraag die waar veel tunnelbeheerders mee te maken zullen krijgen, gezien de hoge leeftijd van de meeste Nederlandse zinktunnels.