Nieuwsbrief augustus 2018

In deze nieuwsbrief:

>> In volle vaart naar ‘Common ground’
>> Maand vol platformbijeenkomsten
>> Ook bij het COB…
>> Zomerspecial

In volle vaart naar ‘common ground’

Het mag dan zomer(vakantie) zijn geweest, het project Common ground voor ondergrondse infra loopt als een trein. Er zijn al zo’n dertig individuele interviews gehouden en in september volgen vier grote groepsinterviews.

In het COB-netwerk leeft de behoefte aan een integrale langetermijnvisie op aanleg, beheer en onderhoud van ondergrondse kabels en leidingen. Om die te formuleren, onderzoekt het COB als eerste stap de toekomstige ontwikkelopgave, de belangen, de kennisvragen, de gebruikte instrumenten en de (bewezen effectieve) oplossingen.
>> Lees meer over het project Common ground voor ondergrondse infra

Voor de analyse worden alle betrokken partijen bevraagd. Voor een deel gaat dat in groepsverband. Netbeheerders, opdrachtgevers, gemeenten en aanneem- en adviesbureaus worden in september uitgenodigd gezamenlijk input te leveren, zodat ook hun opgaven worden meegenomen. U kunt zich nog aanmelden!

  • 4 september 2018 – aannemers en ingenieursbureaus
  • 11 september 2018 – gemeenten
  • 12 september 2018 – grote opdrachtgevers
  • 18 september 2018 – netbeheerders

Voor meer informatie kunt u terecht bij projectleider Edith Boonsma via edith.boonsma@cob.nl of 085 4862 410.

Het inpassen van ondergrondse kabel- en leidingeninfrastructuur vergt goede samenwerking. (Illustratie: COB/Carte Blanche)

Maand vol platformbijeenkomsten

Net terug van vakantie? Dan treft u het, want in september zijn er drie platformbijeenkomsten waarmee u gelijk weer op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. Geen vakantie gevierd of al lang terug? Dan bent u vast al aangemeld en zien we u binnenkort!

Bijeenkomst platform Beheer en onderhoud
Het platform Beheer en onderhoud komt op 5 september 2018 bijeen. Hans Janssens zal zich voorstellen als nieuwe platformcoördinator. Op de agenda staan ook de terugkoppeling van de werkgroep ‘Schutting’ (onderzoek naar de kloof tussen de werelden van project en beheer) en discussies over het gebruik van moderne modelleringstechnieken in de beheerfase en de looptijd van instandhoudingscontracten.
>> Naar platformpagina

Bijeenkomst platform Kabels en leidingen
Op 12 september 2018 verdiepen de leden van het platform Kabels en leidingen zich in innovaties. Er zijn presentaties over concrete voorbeelden, zoals intelligent pigs voor niet-stalen leidingen en het gebruik van augmented reality. Daarnaast is er aandacht voor het toepassen van innovatie binnen de kaders van het reguliere werk. Wat kan innovatie betekenen en waar loop je tegenaan?
>> Naar platformpagina

Bijeenkomst platform Meerwaarde ondergrond
Een praktijkbezoek voor de leden van het platform Meerwaarde ondergrond. Zij nemen op 20 september 2018 een kijkje bij de Spaarndammertunnel: het ‘levende’ bewijs dat een tunnel veel meer is dan alleen een verkeersroute. Ook het COB-project Waarde van ondergronds bouwen komt daarom aan bod. De afgelopen twee jaar zijn tien ondergrondse projecten geëvalueerd. De platformleden worden geïnformeerd over de resultaten en uitgenodigd om mee te denken over het vervolg.
>> Naar platformpagina

Ook bij het COB…

Vacatures tunnelprogrammma
Wederom heeft u laten zien hoe betrokken het COB-netwerk is. Op de uitvraag voor het tunnelprogramma zijn zo’n negentig sollicitaties binnengekomen! Het COB is uiteraard erg blij met uw enthousiasme. In de eerste week van september komt het selectiecomité bij elkaar. Sollicitanten ontvangen dus spoedig bericht!

Internationaal congres 27 nov. 2018: Beyond a tunnel vision
De voorbereidingen zijn in volle gang. Samen met zes (inter)nationale partners organiseert het COB op 27 november 2018 het congres Beyond a tunnel vision. Een complete dag over de uitdagingen en kansen van de renovatieopgave in de tunnelsector. Naar verwachting is het programma half september rond. Via LinkedIn en deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte. Aanmelden is al mogelijk.

Zomerspecial

Het is nog steeds zomer en dus hebben we nog een zomerspecial voor u: het openingsnummer van de COBand op het COB-congres 22 juni jl. Met natuurlijk sfeerbeelden van het congres zelf.