Meedoen in het tunnelprogramma: 25 opties!

Het kan u bijna niet ontgaan zijn: het tunnelprogramma van het COB-netwerk begint serieuze vormen aan te nemen. Wilt u niets missen en mede invulling geven aan de ontwikkelingen die ingezet worden, dan is nú het moment om in actie te komen. U kunt solliciteren op 25 functies.

Voor het tunnelprogramma zijn inmiddels acht projecten vormgegeven. Vier voor de ontwikkellijn Civiel ander (ver)bouwen en vier voor de lijn Digitale tunneltweeling. Voor alle acht projecten zijn er vacatures. Soms gaat het om betaalde functies zoals voorzitter of secretaris. Daarnaast zoekt het COB voor veel projecten experts die onbetaald een centrale rol willen vervullen.

Hieronder ziet u alle openstaande vacatures op een rij. Het genoemde aantal uren is een inschatting van het maximum aantal uren. Solliciteren kan via de pagina van het project. Daar vindt u ook meer informatie over het project en de functie(s).

ProjectVacaturePeriodeUrenBetalingKorte toelichting
Project Risico’s in kaartErvaringsdeskundigen2018-20194 uur per persoon per interviewOnbetaaldWe zoeken mensen die geïnterviewd willen worden over hun eigen ervaring bij lopende, afgeronde en voorbereide renovatieprojecten.
Interviewers/ trainees/ afstudeerders2018-201950 uur per persoon per jaarKleine vergoeding in overlegVoor het afnemen van de interviews op basis van de vragenlijst zoals die door het kernteam is vastgesteld, zoeken we trainees die op deze manier hun blikveld willen verruimen en die de problematiek van het bepalen van de scope van een renovatie en groot onderhoud beter willen leren begrijpen.
Stuurgroep Constructief falenSecretaris2018-2021198 uur in totale periodeBetaaldDe secretaris bereidt de ongeveer veertien bijeenkomsten voor, is aanwezig, zorgt voor verslaglegging, houdt voorbereidend overleg met de voorzitter en het COB en schrijft eind/tussenrapportages, interviews, ed. Deze vacature is bijzonder geschikt voor studentassistenten richting civiele techniek, promovendi of net afgestudeerde professionals die geïnteresseerd zijn in fundamentele vraagstukken die uit de praktijk komen.
Commissie DeformatieSecretaris2018-2021220 uur in totale periodeBetaaldDe secretaris bereidt de ongeveer twintig bijeenkomsten voor, is aanwezig, zorgt voor verslaglegging, houdt voorbereidend overleg met de voorzitter en het COB en schrijft eind/tussenrapportages, interviews, ed. Deze vacature is bijzonder geschikt voor studentassistenten richting civiele techniek, promovendi of net afgestudeerde professionals die geïnteresseerd zijn in fundamentele vraagstukken die uit de praktijk komen.
6-10 leden2018-202150 uur per persoon per jaarOnbetaaldWe zoeken experts op het gebied van deformatie van tunnels, zowel vanuit geotechnisch, constructief of modelmatig perspectief. Betrokkenheid bij (inter)nationale tunnelprojecten waarbij dit soort problematiek speelt, is een pre.
Commissie DegradatieSecretaris2018-2021220 uur in totale periodeBetaaldDe secretaris bereidt de ongeveer twintig bijeenkomsten voor, is aanwezig, zorgt voor verslaglegging, houdt voorbereidend overleg met de voorzitter en het COB en schrijft eind/tussenrapportages, interviews, ed. Deze vacature is bijzonder geschikt voor studentassistenten richting civiele techniek, promovendi of net afgestudeerde professionals die geïnteresseerd zijn in fundamentele vraagstukken die uit de praktijk komen.
6-10 leden2018-202150 uur per persoon per jaarOnbetaaldWe zoeken experts op het gebied van degradatie van materialen en componenten van tunnels, denk aan degradatie van beton, corrosie van wapening, afspatgedrag, kwaliteit van reparaties, renovatieproblematiek etc. Betrokkenheid bij (inter)nationale tunnelprojecten waarbij dit soort problematiek speelt, is een pre.
Project Modulair verbouwenGezamenlijke taak van voorzitter, secretaris en leden:

Op basis van input van afgeronde, lopende en komende renovatieprojecten komen tot een afwegingskader voor modulair verbouwen, een beschrijving van alle mogelijke scenario’s en alle voors en tegens daarvan.

Voorzitter2018-201978 uur in totale periodeBetaaldDe voorzitter vervult een belangrijke rol in het nader verkennen en definiëren van de scope van dit project, waarbij politiek gevoel, technisch inzicht en praktijkervaring even belangrijke kernkwaliteiten zijn.
Secretaris2018-2019192 uur in totale periodeBetaaldDe secretaris is verantwoordelijk voor het schrijven van de deliverables, rapportages, interviews en hoofdstukken van het groeiboek Renoveren kun je leren. Van de secretaris verwachten we technisch inzicht, praktijkervaring en gevoel voor verhoudingen plus een aantoonbaar talent om complexe materie helder en toegankelijk te formuleren, hoofd- en bijzaken te scheiden en plezier te hebben in het najagen en vinden van informatie en ervaringen.
6-10 leden2018-201950 uur per persoon per jaarOnbetaaldVan de leden wordt verwacht dat zij aanwezig zijn bij ongeveer acht bijeenkomsten en dat ze elk een aantal interviews en groepsgesprekken zullen uitvoeren.
Ervaringsdeskundigen2018-20194 uur per persoon per interviewOnbetaaldWe zoeken mensen die geïnterviewd willen worden over hun eigen ervaring met modulair verbouwen of de afwegingen daarvoor bij lopende, afgeronde en voorbereide renovatieprojecten.
Interviewers/ trainees/ afstudeerders2018-201950 uur per persoon  per jaarKleine vergoeding in overlegVoor het afnemen van de interviews op basis van de kaders die door het kernteam worden vastgesteld, zoeken we trainees die op deze manier hun blikveld willen verruimen en het concept van modulair verbouwen in hun vingers willen krijgen. Ook het verwerken en analyseren van de gevonden resultaten, het meedraaien in het projectteam, het doen van bureauonderzoek en het vervullen van een afstudeeronderzoek behoren tot de mogelijkheden.
Project Ken je tunnelLeden2018-201950 uur per persoon per jaarOnbetaaldDe leden van de werkgroep Ken je tunnel zijn in de praktijk al bezig met het schrijven van een handboek voor de eigen tunnel of hebben de ambitie dat tussen nu en eind 2019 te gaan doen.
Project Probleemloos open met digitale tunneltweelingVoorzitter2018-2019159 uur in totale periodeBetaaldHet COB heeft een werkmethode ontwikkeld om de kansen op een probleemloze openstelling van zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten te vergroten door gebruik van digitale instrumenten. De voorzitter zal samen met de secretaris  een centrale rol vervullen in het succesvol uitbouwen van deze methode.
Teams die ook probleemloos open willen m.b.v. de digitale tunneltweeling2018-2019N.t.b.OnbetaaldDit COB-project richt zich vooralsnog op drie nieuwbouwprojecten van Rijkswaterstaat, namelijk de A16 Rotterdam, de RijnlandRoute en de Blankenburgverbinding. Mogelijk ziet u ook kansen voor deze aanpak bij uw renovatieproject, railproject of nieuwe niet-rijkstunnel. Let op: dit betekent wel een uitbreiding van de scope van het huidige project en dus extra kosten die door uw project gefinancierd moeten worden.
Project Virtueel testen, koplopergroepGezamenlijke taak van voorzitter, secretaris en leden:

Het formuleren van eenduidige verwachtingen, definities en een gezamenlijk kader vanuit de experts in het veld (OG en ON), het ondersteunen van praktijkprojecten bij het nadenken over, visievorming op en etaleren van de mogelijkheden van virtueel testen.

Voorzitter2018-2020126 uur in totale periodeBetaaldDe voorzitter van de koplopergroep gaat proactief op zoek naar koplopers en zorgt voor een veilige, dynamische werkomgeving waarbinnen een brede vertegenwoordiging van partijen samen aan de slag gaat. De voorzitter overlegt ook met de voorzitter van de groep BG en de ontwikkelaars van de technische roadmap.
Secretaris2018-2020144 uur in totale periodeBetaaldDe secretaris van de koplopergroep schrijft zowel de tussenrapportages als de eindrapportage (aanbeveling virtueel testen voor tunnelprojecten).
12-15 leden2018-202050 uur per persoon per jaarOnbetaaldWe zoeken experts met aantoonbare ervaring in het virtueel testen, zowel binnen als buiten de tunnelsector, die zowel een visie als een praktische aanpak meebrengen en willen delen met elkaar ten behoeve van de gehele sector.
Project Virtueel testen, groep BGGezamenlijke taak van voorzitter, secretaris en leden:

De juiste randvoorwaarden voor virtueel testen formuleren vanuit bevoegd gezag. Doel is het kweken van vertrouwen, het nadenken over, visievorming op en etaleren van de mogelijkheden van virtueel testen voor BG.

Voorzitter2018-2020126 uur in totale periodeBetaaldDe onafhankelijke en sterke voorzitter van de groep BG gaat proactief langs bij alle bevoegd gezagen om als eerste draagvlak en focus te vinden voor deze groep. De voorzitter brengt de dialoog op gang  tussen de bevoegde gezagen en met andere stakeholders. De voorzitter overlegt ook met de voorzitter van de koplopergroep en de ontwikkelaars van de technische roadmap.
Secretaris2018-2020144 uur in totale periodeBetaaldDe secretaris schrijft zowel de tussenrapportages als de eindrapportage (aanbeveling virtueel testen voor bevoegde gezagen).
12-15 leden2018-202050 uur per persoon per jaarOnbetaaldWe zoeken bevoegde gezagen die verantwoordelijk zijn voor tunnels binnen hun werkgebied en graag met collega’s in een veilige omgeving buiten de dynamiek van hun eigen rol en verantwoordelijkheid ervaringen willen delen en hun expertise op dit gebied willen vergroten.
Project Virtueel OTO12-15 leden2018-202050 uur per persoon per jaarOnbetaaldBent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van virtueel OTO of heeft u hier binnen of buiten de tunnelwereld ervaring mee, sluit u dan aan bij dit COB-project. We denken specifiek aan tunnelbeheerders en -bedieners, wegverkeersleiders, hulpdiensten, toeleveranciers en trainers.
Van boekenkast naar digitaalGezamenlijke taak van voorzitter, secretaris en leden:

Het probleem en de mogelijkheden verkennen. Na een jaar levert deze groep een eerste verkenning van boekenkast naar digitaal op, perspectief van de tunnelbeheerder. In het tweede jaar passen we de groep aan door de markt en andere stakeholders uit te nodigen de dialoog aan te gaan. Deze gecombineerde groep levert een aanbeveling vanuit beheerdersperspectief op.

Voorzitter2018-2020130 uur in totale periodeBetaaldDe voorzitter gaat proactief langs bij tunnelbeheerders en hun teams om hen te stimuleren gezamenlijk het probleem te verkennen en stappen te maken van boekenkast naar digitaal.
Secretaris2018-2020232 uur in totale periodeBetaaldDe secretaris is verantwoordelijk voor het schrijven van zowel de verkenning als de aanbeveling.
12-15 leden2018-202050 uur per persoon per jaarOnbetaaldAls tunnelbeheerder of anderszins betrokken bij het dagelijks beheer van een tunnel kunt u  lid worden van deze werkgroep.