Beter beheer

Als een constructie of object eenmaal ondergronds ligt, zit het werk er nog niet op. Sterker nog, de fase van gebruik, beheer en onderhoud kan wel tien keer zo lang duren als de realisatie. De thema-artikelen laten zien hoe die fase wordt ingevuld en hoe erop wordt geanticipeerd.

Landelijk tunnelbeheerteam: voor uniforme tunnels en advies op maat

Rijkswaterstaat heeft een landelijk tunnelbeheerteam opgezet om het beheer van de rijkstunnels verder te uniformeren, standaardiseren en optimaliseren. Ron van den Ende, kwartiermaker en inmiddels programmamanager van het team, aan het woord.

‘De M in een DBFM-contract vereist extreem goed vooruitdenken’

Wijnand Mellegers van aannemerscombinatie IXAS en Frans de Kock van Rijkswaterstaat vertellen hoe bij het project A9 Gaasperdammerweg – dat is aanbesteed als design, build, fi nance and maintain (DBFM) – vanaf het begin bij alle keuzes rekening is gehouden met beheer en onderhoud.

Beter beheer, heeft de financieringsvorm daar invloed op?

Heeft bijvoorbeeld een businessmodel gebaseerd op tolinkomsten andere beslissingen tot gevolg? De beheermodellen van de Westerscheldetunnel, de Wijkertunnel en de Noordtunnel blijken slechts marginaal anders ondanks de verschillende financieringsvormen.

Distributienetwerk Vitens is niet langer een black box

Drinkwaterbedrijf Vitens brengt in zijn waterleidingnet grote aantallen sensoren aan die onder andere de druk, stroomsnelheid en waterkwaliteit continu meten. Slimme analyse van deze enorme stroom aan meetgegevens verschaft het bedrijf meer inzicht en controle.

Op weg naar slim rioolbeheer

Een inspectievoertuig met verschillende camera’s en sensoren in combinatie met automatische beeldherkenning vormt de basis van SewerSense, een slim assetmanagementsysteem voor rioolstelsels dat de TU Delft en de Universiteit Leiden ontwikkelen. Onderzoekers Lisa Scholten en Dirk Meijer lichten toe.

Provincie en Rijkswaterstaat werken samen bij beheer tunnel RijnlandRoute

De geboorde tunnel in de RijnlandRoute is de eerste provinciale tunnel in Zuid-Holland. Om als toekomstig tunnelbeheerder goed voorbereid te zijn op alle taken en verantwoordelijkheden, werkt de provincie intensief samen met Rijkswaterstaat.

De visie van … Hans Janssens

“Minder hinder voor de omgeving is veelal de aanleiding om korte doorlooptijden te belonen binnen de EMVI-criteria. Door onder andere de inzet van digitale hulpmiddelen als 3D-BIM, dynamische modellen en virtualisatie wordt deze versnelling gerealiseerd. Wat kan en wil de toekomstig beheerder met deze gereedschappen?”