De visie van … Jenny Daverveld

Op weg

‘Maak een plan over digitalisering’: daarmee ging ik op weg. Met gelijk als eerste struikelpunt: wat is digitalisering? Je kunt er zo verschrikkelijk veel onder verstaan. Terug naar de tekentafel: wat denk ik er zelf van? Ik stel mezelf (en anderen) allerhande vragen: Is het een ontwikkeling waar je niet onderuit kunt? Of is dit iets wat we allemaal nastreven? Of allebei? In hoeverre is digitalisering hulp? En wanneer een last? En voor wie? En wanneer? Het is begin 2020, ik ga aan de slag, niet wetende dat digitalisering in dat jaar een veel belangrijkere rol gaat spelen dan gedacht.

Praat je over digitalisering, dan praat je over informatie. Hoe krijg je de juiste informatie tijdig bij de juiste persoon? Digitalisering moet daaraan bijdragen, dat wordt mijn ultieme toetsvraag. De nuance zit natuurlijk in het woord ‘bijdragen’, want wat is dat eigenlijk? En, niet onbelangrijk, voor wie draagt het bij? Ik neem het besluit de assetmanager tot middelpunt te bombarderen.

Als digitalisering dus eigenlijk gaat over het beter beschikbaar maken van informatie voor de assetmanager, dan zijn er drie basisvragen die je zou moeten kunnen beantwoorden bij de inzet van een digitaal middel en de verdere ontwikkeling daarvan. Met een digitaal middel bedoel ik overigens alles wat informatie in digitale vorm weergeeft, denk aan modellen, databases, virtual reality, maar ook mail en pdf.

  1. Draagt het middel bij? Een vraag die je vanuit verschillende perspectieven kan en moet beantwoorden om een goed beeld te krijgen. Hierbij spelen veel meer factoren een rol dan de financiële kosten en baten.
  2. Past het in onze werkwijze? Deze vraag geeft een toets op de bruikbaarheid van een digitaal middel. Een middel kan nog zo mooi zijn, maar past het niet, dan blijft het op de plank liggen en vallen dus ook de baten in het water.
  3. En wat gaan we dan precies doen? Een vraag die zich richt op het digitale middel zelf en inzicht geeft in de technische werking en inpassing. Waarbij natuurlijk ook wordt gekeken naar de informatie die aan het middel wordt verstrekt en eruit volgt.

Voor deze drie basisvragen hebben we kennisontwikkeling nodig, zodat ze een framework opleveren waarop we verder kunnen bouwen. Dat framework wordt neergezet in werkpakket 1; daarnaast zijn er in vier werkpakketten projecten die zich richten op digitaliseringsvraagstukken vanuit specifieke invalshoeken: praktijk, veiligheid, beheer en onderhoud, en technische ontwikkelingen.

Kijkend naar de toekomst heb ik nog veel vragen om te stellen over digitalisering. En nu ligt er een gedegen plan om deze samen met het netwerk te gaan beantwoorden; ik kijk ernaar uit!

Jenny Daverveld is coördinator van de ontwikkellijn Digitalisering in het tunnelprogramma. Daarnaast werkt ze bij Covalent aan systeemintegratie in tunnelprojecten, momenteel als technisch manager TTI voor de tunnels in de Zuidas. Jenny was eerder onder meer systeemarchitect in het team van de Landelijk Tunnelregisseur.