Workshop 4D-bouwenvelop on tour

Speciaal voor gemeenten die inspiratie en praktische handvatten kunnen gebruiken voor ruimtelijke puzzels, heeft het COB-netwerk de workshop 4D-bouwenvelop on tour gemaakt. In deze workshop maken deelnemers kennis met drie instrumenten waarmee stedelijke ruimte efficiënt kan worden ingericht. 

Meer informatie en aanmelden 

Wilt u meer weten over de workshop inhoudelijk, wat de workshop voor uw gemeente kan betekenen of uw gemeente aanmelden? Neem dan vrijblijvend contact op met projectondersteuner Cindy Peek via cindy.peek@cob.nl of met het COB-kantoor via 085- 4862 410.  

Ruimte in de stad wordt steeds schaarser, de vraag naar ruimte neemt echter toe. Daarnaast maakt nieuw beleid water en bodem sturend. De ondergrond krijgt hierdoor een essentiële rol. Om beter grip te krijgen op slimmer grondgebruik, moeten we anders leren denken, plannen en ontwerpen. Van 2D naar 3D en vervolgens naar 4D. De derde dimensie zorgt voor zicht op het stapelen en mixen van functies en programma’s. Het toevoegen van de vierde dimensie (tijd) verhoogt het ruimtelijk rendement nog meer. Om betere businesscases te maken, hebben we betere tools nodig om de impact te onderzoeken.

De workshop 4D-bouwenvelop on tour is voortgekomen uit het COB-project 4D-bouwenvelop en helpt de mogelijkheden van ondergronds ruimtegebruik in de beginfase van (binnenstedelijke) gebiedsontwikkeling werkbaar te maken. De workshop inspireert gemeenten en helpt hen op weg bij de ontwerpopgave, zodat de ondergrond als een volwaardig onderdeel van de planvorming wordt gezien. Verschillende ruimtelijke domeinen in een integraal ontworpen plan van ondergrond, bovengrond, openbare ruimte, bebouwing en netwerken zijn hierbij samengesmolten en geotechnische kennis is in dit traject meegenomen. Met het oog op die integrale benadering is ook de werkgroep Kansen en risico’s aangehaakt  bij de workshop.

Is deze workshop ook voor uw gemeente? 

Door anders te kijken naar de ondergrond, komen kansen in beeld. Deze workshop neemt u en uw collega’s mee langs deze kansen en geeft inspiratie en inzicht in de vele mogelijkheden die de ondergrond toevoegt aan het integraal ontwerp van (binnenstedelijke) gebiedsontwikkeling. Omdat het COB het project heeft opgezet vanuit zowel de stedenbouwkundig als geotechnische discipline, worden er verrassend veel kansen gedefinieerd.

Deze workshop is van enorme toegevoegde waarde voor gemeenten. U krijgt meer grip krijgen op de enorme ondergrondse opgaven voor uw gemeente. Het helpt om collega’s te overtuigen van het belang van de ondergrond, waardoor u gemakkelijker het gesprek aan kunt gaan over (de strategie achter) ondergronds ruimtegebruik in uw gemeente. Daarnaast biedt de workshop u:

  • inzicht in financiële mogelijkheden met behulp van het opbouwen van een value case rondom ondergronds ontwikkelen;
  • inspiratie, strategie en concepten voor slim ondergronds ruimtegebruik (aangeboden door ontwerpers, geotechnici en onderzoekers);
  • betere borging van geotechnische kansen en risico’s;
  • een integraal ontwerp voor multifunctioneel ruimtegebruik van openbare ruimte, ondergrond en gebouwen.

Het specifieke doel van de workshop wordt per gemeente gedefinieerd. Er kunnen verschillende drijfveren zijn om deze workshop in te zetten. De workshop is ingericht om op verschillende abstractieniveaus te gebruiken. In de voorbereiding wordt afgestemd wat wenselijk is. De casus die wordt verkend, wordt door de gemeente ingebracht. In de voorbereiding wordt door de experts van het COB een locatiespecifieke ondergrond geschematiseerd o.b.v. openbare informatie uit BRO (voorheen DINO-loket).

Deze tools komen aan bod

In het project 4D-bouwenvelop zijn de uitkomsten van het project Visie ontwerpende aannemers en de ontwerpstudie Stad x Ruimte uit 2021 meegenomen. Vertrekpunt was de wens om een betere business cases te maken voor het toepassen van ondergrondse ruimte die integraal onderdeel vormt van landschap, stedenbouw en architectuur. Er werden verschillende  tools ontwikkeld die het ontwerpen en plannen van vierdimensionaal ruimtegebruik werkbaar maken. Deze tools worden nu ingezet bij deze workshop:

De workshop 4D-bouwenvelop is uitgebreid getest. Foto’s: COB

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Een werkende workshop die minimaal bij 1 gemeente is getest

Q1 2023
2

Drie workshops bij gemeenten ingepland

Q1 2023
3

Bijeenkomst met deelnemende gemeenten

Q4 2023

Bijeenkomsten

4D-bouwenvelop op de Kennisarenadag 2023

Door ruimtetekort wint ondergronds bouwen terrein. Maar bovengrond en ondergrond worden vaak los van elkaar beschouwd. Op de Kennisarenadag 2023 vertelde projectleider Robbert Guis (COB/Guis Architectenwerk) hoe de tools van het project 4D-bouwenvelop dit kunnen veranderen.
>> Bekijk hier de presentatie (pdf, 13MB) 

Subsessie van de 4D-bouwenvelop op de Kennisarenadag 2023. Foto: Vincent Basler

4D-bouwenvelop testsessie met gemeenten

Op 28 februari is een testsessie met gemeenten geweest van de 4D-bouwenvelop on tour. Hierbij is ervaring opgedaan voor de workshop, die vanaf het tweede kwartaal gegeven gaat worden bij gemeenten.