Groeiboek Digitalisering

Het groeiboek Digitalisering is de nieuwe naam (sinds eind 2022) voor het groeiboek Digitaal aantonen. Het betreft een actualisatie en verbreding; in de nieuwe versie biedt een visie en handvatten voor digitalisering over de gehele levenscyclus van een project/object.

Het doel van het groeiboek Digitalisering is het geven van handvatten met betrekking tot digitale middelen en oplossingsrichtingen aan betrokkenen binnen én buiten het COB netwerk. Daarvoor wordt de structuur aangepast ten opzichte van het groeiboek Digitaal aantonen. Er is gekozen voor een indeling op basis van de verschillende levensduurfasen van een tunnel. Zo kan gebruiksgericht inzicht worden gegeven in de huidige stand van zaken en de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in de komende decennia. Daarbij wordt rekening gehouden met de huidige praktijk, technologie, taal, mens en cultuur en organisatie. Deze aspecten zullen per fase worden beschouwd, omdat ze verschillen per fase van de levenscyclus. Een rode draad in het groeiboek is de interoperabiliteit tussen de fasen, met het oog op assetmanagement en circulair bouwen 2.0. Het groeiboek zal bijdragen aan een betere structurering van de bestaande content en een bredere kijk op de digitalisering van de levenscyclus van projecten.

Schema informatiemanagement (concept)

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Groeiboek Digitalisering versie 2.0

Q4 2023

Activiteiten januari-juni 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Opstellen projectplan.

1

22 februari 2023, startbijeenkomst met projectteam.

1

28 maart 2023, werksessie in Delft, o.a. voor structuur van het groeiboek en uitwerken van de praatplaat.

1

16 mei 2023, werksessie in Breukelen, o.a. herstructureren van bestaande content vanuit groeiboek Digitaal aantonen in een werkdocument conform de praatplaat.

1

15 juni 2023, werksessie, o.a. gezamenlijk door het werkdocument gelopen (alle delen zijn door teamleden ingevuld) en de vervolgacties bepaald.

1

Bijeenkomsten

Tunnel-pizzaparty!

Op de tweede Tunnel-pizzaparty bij het COB op 27 september 2022 is besloten in COB-projecten opgehaalde kennis en ervaring onder te brengen in groeiboeken. De resultaten van afgeronde projecten uit het COB-tunnelprogramma zijn of worden gebundeld in digitale groeiboeken, waaronder het groeiboek Digitalisering. Er is een start gemaakt met nieuwe projecten, er is een redactiecommissie voor het groeiboek Renoveren samengesteld en er zijn taken verdeeld om dit groeiboek en ook de groeiboeken Assetmanagement en Digitalisering in de toekomst te verrijken met nieuwe kennis.
>> Naar de Tunnel-pizzaparty

Deelnemers

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Bram ten Klei, rol: Coordinator

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Sander van Ruijven, rol: Lid
Edwin Luijt, rol: Lid

VisserConsultancy -

Locatie: Deventer, Paul Schoemakerstraat 27
Maarten Visser, rol: Lid