Groeiboek Digitalisering

Het groeiboek Digitalisering is een online naslagwerk dat een visie en handvatten biedt voor digitalisering over de gehele levenscyclus van een project/object.

Het doel van het groeiboek Digitalisering is het geven van handvatten met betrekking tot digitale middelen en oplossingsrichtingen aan betrokkenen binnen én buiten het COB netwerk. Daarvoor is de structuur aangepast ten opzichte van het groeiboek Digitaal aantonen. Er is gekozen voor een indeling op basis van de verschillende levensduurfasen van een tunnel. Zo kan gebruiksgericht inzicht worden gegeven in de het toepassen van digitale middelen. Daarbij wordt rekening gehouden met de huidige praktijk, technologie, taal, mens en cultuur en organisatie.

Digitalisering vergt niet alleen een technologische aanpassing, maar als mens moeten we hier ook anders mee omgaan. Dit onderwerp zal daarom ook worden toegevoegd aan het Groeiboek Digitalisering.

Op de Tunneldag 25 januari 2024 is het vernieuwde groeiboek officieel gelanceerd.

Stand van zaken 2024

In 2024 wordt het groeiboek herijkt op basis van nieuwe, actuele inzichten. De nieuwe versie 3.0 wordt naar verwachting eind 2024 opgeleverd.

Mogelijke inhoudelijke aanvullingen zijn:

  • Het toevoegen van een methode om de juiste financiële afweging te kunnen maken in relatie tot het wel/niet toe te passen hulpmiddel
  • Opnemen van praktijkvoorbeelden (o.a. toepassen boorrobots, beheerapplicaties etc.)
  • Verdere uitwerking van de digitale ontwikkelingen in de beheer-, hergebruik- en sloopfase 
  • Opnemen van duurzaamheidsaspecten in relatie tot digitalisering
  • Verwerken van resultaten uit het project Proof-of-concept digitale leeromgeving 
  • Verwerken resultaten uit het project Data voor de tunnelbeheerder. Project wordt vervolgd in het project Informatie voor de tunnelbeheerder.
  • Verkennen, uitdiepen en beschrijven van (nieuwe)ontwikkelingen binnen de markt (met behulp van COB-netwerk)

Deliverables 2024

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Versie 3.0

Q4 2024

Deliverables 2023

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Groeiboek Digitalisering

Gereed

Activiteiten juli-december 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Diverse werksessies m.b.t. herstructureren groeiboek Digitaal aantonen.

1

Adviesmemo/projectplan opgesteld m.b.t. ontbrekende content voor het groeiboek Digitalisering. Hierin adviseert het team o.a. om de werkgroep in 2024 te handhaven en de benodigde aanvullingen op te stellen.

1

Overleggen met redacteuren COB m.b.t. de publicatie van het groeiboek.

1

Bijeenkomsten

Tunneldag 2024

Tijdens de Tunneldag 2024 werden aanwezigen in een korte tijdreis meegenomen langs al die, sinds 2018 opgeleverde producten. Wat was ook alweer de reden van het ontstaan van het COB-tunnelprogramma in 2018, wat staat er op stapel voor 2024 en waar vinden we met elkaar dat het COB naartoe moet bewegen in het tunnelprogramma 2025 – 2030? Na deze plenaire tijdreis ging de groep uiteen in parallelle sessies. Een van deze deelsessies ging in op het Groeiboek Digitalisering. In deze sessie zijn het groeiboek Digitalisering en de deliverable van het project Data voor de tunnelbeheerder toegelicht. De werkgroep van het groeiboek heeft op het netvlies welke informatie zij zou willen toevoegen aan het groeiboek in 2024. Deelnemers is gevraagd hierover mee te denken. 

Tunnel-pizzaparty!

Op de tweede Tunnel-pizzaparty bij het COB op 27 september 2022 is besloten in COB-projecten opgehaalde kennis en ervaring onder te brengen in groeiboeken. De resultaten van afgeronde projecten uit het COB-tunnelprogramma zijn of worden gebundeld in digitale groeiboeken, waaronder het groeiboek Digitalisering. Er is een start gemaakt met nieuwe projecten, er is een redactiecommissie voor het groeiboek Renoveren samengesteld en er zijn taken verdeeld om dit groeiboek en ook de groeiboeken Assetmanagement en Digitalisering in de toekomst te verrijken met nieuwe kennis.
>> Naar de Tunnel-pizzaparty

Deelnemers

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Bram ten Klei, rol: Coordinator

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Manja Dorlandt, rol: Secretaris

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening -

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Martin Liefting, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Bastiaan Vetjens, rol: Werkstudent

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Edwin Luijt, rol: Lid
Sander van Ruijven, rol: Projectleider
Erik Vinke, rol: Reviewer

VisserConsultancy -

Locatie: Deventer, Paul Schoemakerstraat 27
Maarten Visser, rol: Lid kernteam