Het groeiboek Digitalisering is de nieuwe naam (sinds eind 2022) voor het groeiboek Digitaal aantonen. De insteek van het groeiboek blijft hetzelfde, alleen de scope is verbreed. Het vooraf verifiëren en valideren van het veilig functioneren van de tunnel, kan een belangrijke bijdrage leveren aan minder hinder, zowel bij nieuwbouw als renovatie. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van gevisualiseerde en gesimuleerde omgevingen. Het groeiboek Digitalisering helpt hierbij. 

Zowel bij nieuwe tunnels als grootschalige tunnelrenovaties zijn er uitgebreide testen nodig om te laten zien of de tunnel veilig gebruikt kan worden. Er kan hinder zijn in grofweg drie fases:

  • Fase 1: De uitvoerings- en installatiewerkzaamheden (inclusief inbedrijfstelling)
  • Fase 2: De testen in de tunnel (SAT, iSAT, SIT, iSIT)
  • Fase 3: Het verkrijgen van de openstellingsvergunning

Het COB-netwerk is van mening dat de mate van hinder aanzienlijk verminderd kan worden door testen (deels) parallel te laten lopen met de bouw- of renovatiewerkzaamheden. Door de voor- en nadelen van elke vorm van digitalisering duidelijk te beschrijven, wordt het draagvlak bij belangrijke stakeholders zoals bevoegde gezagen, maar ook bij opdrachtgevers en opdrachtnemers groter.

V&V-bibliotheek

De afgelopen jaren zijn veel digitale middelen ontwikkeld om het proces van verificatie en validatie (V&V) te faciliteren. Daarbij zijn zowel positieve als negatieve ervaringen opgedaan, die niet of nauwelijks worden gedeeld. In het project V&V-bibliotheek worden de ervaringen verzameld en ontsloten en wordt onderzoek gedaan naar een gezamenlijke V&V-bibliotheek. De resultaten van V&V-bibliotheek worden opgenomen in het groeiboek Digitalisering.

Bijeenkomsten

Tunnel-pizzaparty!

Op de tweede Tunnel-pizzaparty bij het COB op 27 september 2022 is besloten in COB-projecten opgehaalde kennis en ervaring onder te brengen in groeiboeken. De resultaten van afgeronde projecten uit het COB-tunnelprogramma zijn of worden gebundeld in digitale groeiboeken, waaronder het groeiboek Digitalisering. Er is een start gemaakt met nieuwe projecten, er is een redactiecommissie voor het groeiboek Renoveren samengesteld en er zijn taken verdeeld om dit groeiboek en ook de groeiboeken Assetmanagement en Digitalisering in de toekomst te verrijken met nieuwe kennis.
>> Naar de Tunnel-pizzaparty

Deelnemers

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Bram ten Klei, rol: Coordinator

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Sander van Ruijven, rol: Lid
Edwin Luijt, rol: Lid
VisserConsultancy

VisserConsultancy -

Locatie: Deventer, Paul Schoemakerstraat 27
Maarten Visser, rol: Lid