Data voor de tunnelbeheerder

Eerder COB-onderzoek wees uit dat de informatiebehoefte van tunnelstakeholders verschilt per rol (strategisch, tactisch en operationeel). Het project Data voor de tunnelbeheerder heeft als doel deze behoefte preciezer in kaart te brengen, zodat tunnelbeheerders de juiste beslissingen kunnen nemen.

Steeds meer assets en systemen genereren data, maar op dit moment wordt deze data onvoldoende ingezet om het assetmanagementlandschap optimaal in te richten en hiermee de juiste beslissingen te nemen. Een veel voorkomend probleem is dat data slechts data blijft; de data wordt niet gecombineerd tot heldere informatie waarmee een beheerder de juiste beslissingen kan nemen.

De doelstellingen van dit project zijn inzicht geven in de (digitale) informatiebehoeften van beheerders en de mogelijke oplossingsrichtingen om deze (digitale)informatie te ontsluiten. De werkgroep levert een aantal concrete deliverables op, die invulling geven aan deze doelstellingen. Hiermee zijn tunnelbeheerders beter in staat vroegtijdig aan te geven welke informatie zij waarvoor nodig hebben.

Onderdeel van het groeiboek Assetmanagement

De uitkomsten van dit project worden opgenomen in het nieuwe groeiboek Assetmanagement. Het digitale naslagwerk gaat op de vraag hoe vernieuwing in technologie, werkwijzen, contracten en samenwerkingsvormen gecontinueerd kunnen worden bij het beheren en onderhouden van tunnels. In totaal krijgt het groeiboek vijf hoofdstukken.
>> Lees meer

Waarom dit project?

De beschikbaarheid van data is veelal niet meer het probleem. Data wordt vaak verwerkt door opdrachtnemers/service providers en al dan niet bewerkt en vertaald tot informatie en ter beschikking gesteld aan de tunnelbeheerder. Aan de voorkant van een project is niet altijd duidelijk welke informatie de beheerder nodig heeft en waarom. Wanneer er gevraagd wordt welke informatie moet worden geleverd, resulteert dit regelmatig in de uitspraak ‘doe alles maar’.

Daarnaast is de beheerder vaak niet op de hoogte van de laatste stand van zaken met betrekking tot de digitale middelen die hij/zij kan inzetten om de benodigde assetinformatie te verkrijgen op het juiste moment op de juiste plek. Ondanks dat alle data is overgedragen, leidt dit vaak tot een dermate grote dataset dat het veel tijd kost dit om te zetten naar de gewenste inzichten en blijkt dit achteraf soms niet mogelijk. 

Focusgebied van het project Data voor de tunnelbeheerder; aangevlogen vanuit de tunnelbeheerder en niet vanuit de data. Bron: https://based.co.nl/nl/wat-we-doen/digitaal-assetmanagement

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Hoofdstuk in groeiboek Assetmanagement.

Q3 2023
2

Extra: eindrapport Data voor de tunnelbeheerder

Q4 2023

Activiteiten januari-juni 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

8 februari 2023, bijeenkomst met projectgroep waarin gezamenlijk de inhoud van de deliverable is vastgesteld en is gestart met de uitwerking van de stakeholderanalyse

Alle deliverables

25 februari 2023, projectplan op basis van de gezamenlijke input opgeleverd.

Alle deliverables

15 maart 2023, serious game en werksessie. Samen met de werkgroep Cultuur hebben we aan de hand van een ‘ui-pel-sessie’ gekeken naar de meerwaarde van een digitale tunneltweeling. Het werkgroepoverleg vond plaats bij ProRail. Ook is tijdens deze werksessie de stakeholderanalyse besproken en verder uitgewerkt.

Alle deliverables

29 maart 2023, aanwezig bij ‘Van dromen naar doen’-dag, reviewcommentaar op het PvE digital twin van RWS WNZ toegelicht. Ook is informatie opgehaald over mogelijke stakeholders.

Alle deliverables

19 april 2023, tijdens een werksessie gefaciliteerd op kantoor van Holland Consultancy zijn voor de geïdentificeerde stakeholders usecases opgesteld. Deze usecases geven inzicht in de rol van een stakeholder t.a.v. de informatiebehoefte van de tunnelbeheerder.

Alle deliverables

16 mei 2023, werksessie waarin informatiebehoefte verder is uitgewerkt.

Alle deliverables

Deelnemers

BAM Infra -

Locatie: Culemborg, Plantijnweg 32
Erik Witteveen, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Brendan Kleer, rol: Lid
Jeroen Ruzicka, rol: Lid

ICT Netherlands -

Locatie: Barendrecht, Kopenhagen 9
Ben Bastiaanse, rol: Lid

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Erik Schermer, rol: Lid

Maasstad Ingenieurs B.V. -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Bram ten Klei, rol: Secretaris

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Peter Kooijman, rol: Lid
Michiel Berkheij, rol: Reviewer
Bart Boeschen Hospers, rol: Lid

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid -

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Jan Verbrugge, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Soer van Herk, rol: Reviewer

Technolution BV -

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Andre Nijholt, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Sander van Ruijven, rol: Lid

VisserConsultancy -

Locatie: Deventer, Paul Schoemakerstraat 27
Maarten Visser, rol: Projectleider