Informatie voor de tunnelbeheerder

Eerder COB-onderzoek wees uit dat de (digitale) informatiebehoefte van tunnelstakeholders verschilt per rol (strategisch, tactisch en operationeel). Het project Informatie voor de tunnelbeheerder heeft als doel de behoeften preciezer in kaart te brengen en de mogelijke oplossingsrichtingen voor het ontsluiten van informatie te onderzoeken.

Steeds meer assets en systemen genereren data, maar op dit moment wordt deze data onvoldoende ingezet om het assetmanagementlandschap optimaal in te richten en hiermee de juiste beslissingen te nemen. Een veel voorkomend probleem is dat data slechts data blijft; de data wordt niet gecombineerd tot heldere informatie waarmee een beheerder de juiste beslissingen kan nemen.

De doelstellingen van dit project waren daarom inzicht te geven in de (digitale) informatiebehoeften van beheerders en de mogelijke oplossingsrichtingen om deze (digitale)informatie te ontsluiten. De werkgroep heeft concrete deliverables opgeleverd, die invulling geven aan deze doelstellingen. Hiermee zijn tunnelbeheerders beter in staat vroegtijdig aan te geven welke informatie zij waarvoor nodig hebben. 

Rapport Informatiebehoeften van de tunnelbeheerder

Zoals hierboven beschreven, verschilt de informatiebehoefte van tunnelstakeholders per rol. Om deze in kaart te brengen zijn op basis van een stakeholderanalyse diverse universele rollen gedefinieerd en geprioriteerd, afhankelijk van invloed en belang. Voor deze rollen zijn usecases geformuleerd en voor elke rol is uitgewerkt welke activiteit leidt tot welk doel. Met de, in kaart gebrachte, informatiebehoeften en de toegepaste methode is het mogelijk om oplossingsrichtingen te bepalen en uit te werken om de (digitale)informatie te ontsluiten. 
>> Naar rapport op de kennisbank

Onderdeel van het groeiboek Assetmanagement

De uitkomsten van dit project worden opgenomen in het nieuwe groeiboek Assetmanagement. Het digitale naslagwerk gaat op de vraag hoe vernieuwing in technologie, werkwijzen, contracten en samenwerkingsvormen gecontinueerd kunnen worden bij het beheren en onderhouden van tunnels. In totaal krijgt het groeiboek vijf hoofdstukken.
>> Lees meer

Waarom dit project?

De beschikbaarheid van data is veelal niet meer het probleem. Data wordt vaak verwerkt door opdrachtnemers/service providers en al dan niet bewerkt en vertaald tot informatie en ter beschikking gesteld aan de tunnelbeheerder. Aan de voorkant van een project is niet altijd duidelijk welke informatie de beheerder nodig heeft en waarom. Wanneer er gevraagd wordt welke informatie moet worden geleverd, resulteert dit regelmatig in de uitspraak ‘doe alles maar’.

Daarnaast is de beheerder vaak niet op de hoogte van de laatste stand van zaken met betrekking tot de digitale middelen die hij/zij kan inzetten om de benodigde assetinformatie te verkrijgen op het juiste moment op de juiste plek. Ondanks dat alle data is overgedragen, leidt dit vaak tot een dermate grote dataset dat het veel tijd kost dit om te zetten naar de gewenste inzichten en blijkt dit achteraf soms niet mogelijk. 

Focusgebied van het project Informatie voor de tunnelbeheerder; aangevlogen vanuit de tunnelbeheerder en niet vanuit de data. Bron: https://based.co.nl/nl/wat-we-doen/digitaal-assetmanagement

Voortgang 2024

In 2023 heeft de werkgroep versie 1.0 van een rapportage opgeleverd, waarmee tunnelbeheerders beter in staat zijn vroegtijdig aan te geven welke informatie zij waarvoor nodig hebben. In 2024 is het doel de eerste versie te valideren bij de beoogde gebruikers, volgens de methodiek nieuwe usecases toe te voegen en bestaande uit te diepen. De usecases worden uitgewerkt rondom het thema digital twin. 

Het projectplan voor versie 2.0 is inmiddels gereed en een deel van de benodigde interviews is uitgevoerd of gepland. Oplevering gaat wel wat later plaatsvinden dan oorspronkelijk gepland. Versie 2.0 (als hoofdstuk in groeiboek Assetmanagement en als losse deliverable) wordt nu naar verwachting in het laatste kwartaal van 2024 opgeleverd.

Deliverables 2024

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Versie 2.0 (hoofdstuk in groeiboek Assetmanagement en als losse deliverable), inclusief update met resultaten proeftuin Camino.

Q4 2024

Deliverables 2023

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Hoofdstuk in groeiboek Assetmanagement.

Q4 2023
2

Eindrapport: Informatiebehoeften voor de tunnelbeheerder

Gereed

Activiteiten juli-december 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

In de zomer periode is het conceptrapport gereviewd. Deze feedback is in september verwerkt.

2

De inhoud van het rapport is met de leden van het groeiboek Assetmanagement afgestemd en wordt door het kernteam van het groeiboek Assetmanagement dit najaar verwekt in het groeiboek.

1

De resultaten zijn gepresenteerd op de bijeenkomst van het platform Beheer en onderhoud op 28 september 2023.

-

Deelnemers

Amstelland ingenieurs

Amstelland ingenieurs -

Locatie: Halfweg, Suikersilo-West 39
Duncan Klene, rol: Reviewer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Bram ten Klei, rol: Coordinator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Brendan Kleer, rol: Reviewer

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Lid

ICT Netherlands -

Locatie: Barendrecht, Kopenhagen 9
Ben Bastiaanse, rol: Reviewer

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Bart Boeschen Hospers, rol: Lid
Michiel Berkheij, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid -

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Peter Vriends, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Soer van Herk, rol: Reviewer

To Interface Projects B.V. -

Locatie: Vianen, Hagenweg 3c
Bertjan Paalman, rol: Secretaris

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Thirza Oudshoorn, rol: Werkstudent

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Sander van Ruijven, rol: Lid kernteam

VisserConsultancy -

Locatie: Deventer, Paul Schoemakerstraat 27
Maarten Visser, rol: Projectleider