Duurzaamheid

In de afgelopen jaren heeft het COB de ontwikkeling van duurzaamheid op het gebied van tunnels verkend. Na een aantal losstaande projecten is in 2023 in het COB-tunnelprogramma de ontwikkellijn Duurzaamheid van het COB-tunnelprogramma voor de komende tien jaar ingericht. De duurzaamheidsdoelen van de overheid dienen hierin als leidraad. 

Het betrokken COB-netwerk zet zich, onder regie van de Expertgroep duurzaamheid, in door kennis, tools en ondersteuning te genereren en bundelen, om zo de overheid en de sector te ondersteunen in het werken naar duurzaam bouwen, renoveren en beheren van tunnels in 2030. Eerst ligt focus op de duurzaamheidsdoelen van 2030, hierna worden pijlen gericht op 2050.

Drie doelen voor 2030 

De ontwikkellijn Duurzaamheid van het COB-tunnelprogramma richt zich tot 2030 op drie duurzaamheidsdoelstellingen. Hieronder worden verschillende projecten uitgevoerd, de vergaarde kennis hieruit wordt gebundeld in de steeds geüpdatete maatregelencatalogi Circulaire tunnels en Energiereductie. Uiteindelijk worden de catalogi samengevoegd tot een maatregelencatalogus Duurzaamheid. Hierin vinden tunnelprofessionals alles wat ze willen of zouden moeten weten rondom kansen en knelpunten op het gebied van verduurzaming van de tunnelbranche. 

Maatregelencatalogus Energiereductie tunnels

In 2030 moeten gerenoveerde en nieuwgebouwde tunnels energieneutraal zijn en is tunnelbeheer gericht op het verlagen van energiegebruik. De maatregelencatalogus Energiereductie tunnels helpt tunneleigenaren en – beheerders bij het realiseren van deze doelstelling voor de eigen tunnels. 

Maatregelencatalogus Circulaire tunnels

In 2030 moet bij gerenoveerde tunnels zoveel mogelijk ingezet worden op hergebruik en zijn nieuwbouwtunnels toekomstbestendig en volledig herbruikbaar. De maatregelencatalogus Circulaire tunnelinstallaties ondersteunt tunneleigenaren en – beheerders bij het realiseren van deze doelstelling.

Tunnel klimaatproof

In 2030 bieden tunnels aantoonbaar oplossingen voor een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. Door het juiste evenwicht tussen klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn tunnels passend in hun omgeving. De projecten binnen dit werkpakket hebben betrekking op hoe tunnels van meerwaarde kunnen zijn voor hun omgeving. 

Deelnemers

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator
Gioffry Maduro, rol: Coordinator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Quinten van 't Hof, rol: Rapporteur

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Jorg Hogerheijde, rol: Rapporteur

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Steven de Kruijf, rol: Projectleider

EQUANS Infra & Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Vera Geluk, rol: Rapporteur

Nebest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Wouter van den Berg, rol: Projectleider

Overduin Design & Consultancy -

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Secretaris

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Projectleider