Aanbevelingen voor het ontwerp van bouwkuipen in stedelijke omgeving

Terug naar kennisbank
  • Document code: F530-ER-12-49785
  • Auteur: Korff, Roggeveld et al.
  • Jaar: 2012

Samenvatting

Sinds de bouw van de Tweede Heinenoordtunnel heeft het ondergronds bouwen in Nederland een grote vlucht genomen. De complexiteit van de projecten en de omgevingen waarin deze werden uitgevoerd zijn sterk toegenomen, met als voorlopig hoogtepunt de bouw van de Noord/Zuidlijn in de historische binnenstad van Amsterdam. In voorliggende aanbeveling worden de opgedane ervaringen tezamen met bestaande rekenmethoden ter bepaling van de omgevingsbeïnvloeding gebundeld tot een praktisch bruikbaar boekwerk waarmee risico’s voor de omgeving van bouwkuipen beter inzichtelijk en beheersbaar kunnen worden gemaakt.

De voornaamste aanbeveling uit deze rapportage is om de beheersing van de omgevingsbeïnvloeding expliciet als onderdeel van de projectdoelen op te nemen. De toedeling van taken en verantwoordelijkheden dient hierbij te worden afgestemd op de contractvorm, de omgeving waarin gewerkt wordt, en de mate waarin verschillende partijen bepaalde risico’s kunnen beheersen. Een zo compleet mogelijk beeld van de bebouwde omgeving is hierbij noodzakelijk, alsmede een gedegen en op de aard en risico’s van het werk afgestemd grondonderzoek. In het geval van een bouwkuip in stedelijke omgeving zullen hiervoor eerder keuzes moeten worden gemaakt dan bij bouwkuipen in een minder kwetsbare omgeving of bij bovengrondse projecten. Ook het detail van berekeningen zal in vroegere fasen voldoende moeten te zijn om de invloed op de omgeving correct te beschouwen.

Wellicht ook interessant:

SIKB heeft op verzoek van onder meer Bouwend Nederland een certificatieschema voor tijdelijke grondwaterbemaling laten opstellen, de BRL SIKB 12000. Deze richtlijn en bijbehorende protocollen zijn te downloaden vanaf de website van SIKB: http://www.sikb.nl/richtlijnen_detail.asp?id=10010

Daarnaast is er een richtlijn voor bevoegd gezag, de Besluitvorming uitvoeringsmethode Tijdelijke grondwaterbemalingen (BUM TM). Ook deze is online te vinden: http://www.sikb.nl/richtlijnen_detail.asp?id=10558

Dit document is in gedrukte vorm te bestellen zolang de voorraad strekt en kost €22,50. Indien u een factuur wenst komt daar €10 bij. Een mail aan info@cob.nl met uw wensen en gegevens volstaat.