Voortgangsrapportages

Voor het tunnelprogramma zijn vanaf de start elk halfjaar voortgangsrapportages gemaakt. Sinds juni 2020 is de rapportage uitgebreid met het beschrijven van de voortgang van álle COB-activiteiten. Sinds 2020 is het jaarverslag geïntegreerd in de voortgangsrapportage van juni in het jaar erna.

Complete voortgangsrapportages:

  • NIEUW: December 2022 (pdf, 31MB)
    De voortgang van de laatste helft van 2022 is uitgewerkt in dit document. Het bevat updates van alle COB-platforms en -projecten. Het is een volwaardige publicatie geworden, voorzien van mooie beelden en een uitgebreid voorwoord. Met dit document kunt u met collega’s of ketenpartners het gesprek aangaan over gezamenlijke kennisontwikkeling.

Alleen tunnelprogramma: