Voortgangsrapportages

Voor het tunnelprogramma zijn vanaf de start elk halfjaar voortgangsrapportages gemaakt. Sinds juni 2020 is de rapportage uitgebreid met het beschrijven van de voortgang van álle COB-activiteiten. Over 2020 is voor het eerst geen apart jaarverslag gemaakt. Dit is geïntegreerd in de voortgangsrapportage van juni 2021.

Complete voortgangsrapportages:

  • NIEUW: December 2021 (pdf, 30MB).
    Net als vorige keer is de halfjaarrapportage met updates van alle COB-platforms en -projecten een volwaardige publicatie, voorzien van mooie beelden en een uitgebreide introductie. Zo kan het document gelijk gebruikt worden om met collega’s of ketenpartners het gesprek aan te gaan over gezamenlijke kennisontwikkeling.