Voortgangsrapportages

Voor het tunnelprogramma zijn vanaf de start elk halfjaar voortgangsrapportages gemaakt. Sinds juni 2020 is de rapportage uitgebreid met het beschrijven van de voortgang van álle COB-activiteiten. Het is inmiddels een volwaardige publicatie, voorzien van mooie beelden en een uitgebreid voorwoord. Met dit document kunt u met collega’s of ketenpartners het gesprek aangaan over gezamenlijke kennisontwikkeling. Sinds 2020 is het jaarverslag geïntegreerd in de voortgangsrapportage van juni in het jaar erna.

Complete voortgangsrapportages:

Alleen tunnelprogramma: