Magazines, brochures en nieuws

Een kerntaak van het COB is het ontsluiten van kennis. Daarvoor organiseren we allerlei activiteiten, onderhouden we de website en maken we rapporten beschikbaar via de kennisbank. Daarnaast publiceren we elk jaar een aantal (digitale) magazines en brochures. Op deze pagina vindt u daarvan een overzicht.

Digitale nieuwsbrief

Het COB verstuurt elke maand een digitale nieuwsbrief naar leden en andere geïnteresseerden. Hoewel de meeste berichten al op website te vinden zijn, kunt u de verstuurde nieuwsbrieven ook online terugkijken.
>> Overzicht nieuwsbrieven

De Onderbouwing en de Verdieping

De Onderbouwing is het relatiemagazine van het COB. In dit blad vertellen we u over interessante projecten binnen en buiten het COB-netwerk. U kunt de Onderbouwingen vanaf mei 2008 via het archief online bekijken of downloaden als pdf.
>> Naar archief Onderbouwing

Vanaf 2012 verschijnt ons magazine de Onderbouwing ook in digitale vorm als de Verdieping. Deze naam is niet voor niets, want in de Verdieping worden alle artikelen aangevuld met weblinks, extra beeldmateriaal en/of relevante verwijzingen.
>> Naar de Verdieping

Kennisbank

De resultaten van COB-projecten komen online in de kennisbank. Hier vindt u ook veel relevante rapporten en kennisdocumenten en -websites van andere organisaties. Via de zoekbalk en filters kunt u de items vinden die voor u interessant zijn. De inhoud varieert van technische tekeningen en wetenschappelijke onderzoeksresultaten tot beleidsdocumenten en wet- en regelgeving.
>> Naar de kennisbank

Groeiboeken

Over sommige onderwerpen raak je nooit uitgeleerd. Daarom heeft het COB groeiboeken geïntroduceerd. Digitale rapportages die steeds op basis van nieuwe praktijkprojecten worden bijgewerkt en aangevuld. Inhoudelijk verschillen de groeiboeken niet van een rapport; daarom zijn ze ook te vinden op de kennisbank. Maar er is ook een online overzicht van de bestaande groeiboeken.
>> Naar de groeiboeken 

Voortgangsrapportages

Voor het tunnelprogramma zijn vanaf de start elk halfjaar voortgangsrapportages gemaakt. Sinds juni 2020 is de rapportage uitgebreid met het beschrijven van de voortgang van álle COB-activiteiten.
>> Overzicht voortgangsrapportages

De Onderbreking

Alle projecten, artikelen en nieuwsberichten die op de website zijn verschenen, vormen een enorme bron van inspiratie. Via de Onderbreking kunt u daar gemakkelijk doorheen bladeren op uw smartphone, tablet of computer. Het systeem struint door alle data en stelt automatisch een inspirerend, digitaal koffietafelboek samen rondom een opgegeven thema.
>> Naar de Onderbreking

Externe publicaties

Geregeld wordt het COB benaderd om kennis en expertise te vatten in artikelen voor externe media. Op deze pagina vindt u een opsomming van projectpagina’s waarop u deze publicaties kunt teruglezen. 
>> Externe publicaties