Onderwijs

Het vakgebied ondergronds bouwen is de afgelopen tien jaar sterk veranderd. De invulling vraagt om andere kennis, een andere houding en andere vaardigheden. Daarom wil het COB meer aandacht besteden aan onderwijs en training. Binnen en buiten het netwerk, voor masterstudenten en pas afgestudeerden, maar ook voor ervaren specialisten die meer willen weten omdat ze integraler willen werken.

Ondergrondse vraagstukken vereisen een integrale aanpak. Een klassiek geschoolde civiel ingenieur moet bijvoorbeeld kennis hebben over de werking van tunnelveiligheidssystemen. Andersom snapt een lucht- en ruimtevaartingenieur wel hoe systems engineering werkt, maar kent deze de civiele context nog niet. Een stedenbouwkundige kan een stad pas duurzaam inrichten als hij of zij de ondergrond volwaardig overweegt in zijn ontwerp. Ook voor juristen, economen, architecten en ICT’ers is er veel werk in de ondergrond. Ondergronds bouwen is vakgebied waarin allerlei uiteenlopende disciplines samenkomen. Om te laten zien welke kansen ondergronds bouwen biedt voor studies zoals rechten, economie en bouwkunde is er een praatplaat gemaakt en zijn een aantal beroepen toegelicht.

In het ondergronds bouwen komen veel disciplines samen. Lees meer op www.cob.nl/opleidingen. (Beeld: COB)

Hogescholen en universiteiten

De behoefte aan jonge aanwas in het ondergronds bouwen is enorm. Daarom gaat het COB zich in 2022 actief richten op het onderwijs. Hiervoor zijn verschillende sporen bedacht en de uitvoering van spoor 1 is gestart: het interesseren van studenten voor het vakgebied ondergronds bouwen. Het COB heeft samen met een klankbordgroep van experts uit het onderwijs bepaald welke stappen het meest kansrijk zijn. Het organiseren van een informatiebijeenkomst voor docenten staat bovenaan de lijst. Door docenten een beeld te geven van het vakgebied ondergronds bouwen, kunnen zij de opgaven uit dit werkveld benutten voor lessen, stages en afstudeeropdrachten en daarmee studenten inspireren.
>> Lees meer

Cursus Tunnelveiligheid

Na signalen uit het netwerk over de behoefte aan een andere vorm van de eerdere PAOTM-cursus, heeft het COB een nieuwe, flexibele cursus Tunnelveiligheid ontwikkeld. De vernieuwde cursus heeft een modulaire opzet met verdiepingsmogelijkheden. Door de verschillende niveaus van diepgang is de nieuwe cursus voor meer  mensen interessant. U kunt zich beperken tot de basiskennis op het gebied van tunnelveiligheid of u verdiepen in en zelfs specialiseren op een bepaald aspect of onderwerp.

>> Kijk voor meer informatie en cursusdata op de webpagina van de cursus Tunnelveiligheid.