Onderwijs

Het COB ontwikkelt, verzamelt en ontsluit kennis en informatie over ondergronds bouwen. Via onderwijs is een van de manieren om deze kennis en informatie te verspreiden, maar tevens om studenten en net-afgestudeerden te interesseren voor werk in de ondergrond. 

Het COB ontwikkelt kennis en ontsluit die via de digitale kennisbank. Via congressen, lezingen, artikelen in vakbladen, de Onderbouwing en de nieuwsbrief wordt actief met de markt gecommuniceerd over de kennis. Maar alleen het ontsluiten van kennis en erover communiceren is onvoldoende. De in de COB-projecten opgedane kennis moet ook zijn weg vinden naar de praktijk. Door te focussen op onderwijs wil het COB de stap van theorie naar praktijk verkleinen, zodat alle partijen optimaal profiteren van de uitgevoerde projecten.

De kennisoverdracht vindt onder meer plaats via korte cursussen en bijeenkomsten, waarin ruimte is voor voorbeelden uit de praktijk en veel interactie. Maar ook wordt actief de verbinding gezocht met hogescholen en universiteiten. Met docenten en professoren, maar zeker ook met studenten. Want er liggen vele kansen voor studenten uit diverse vakgebieden in de ondergrond verborgen. Het COB-onderwijsprogramma is erop gericht deze mogelijkheden en kansen onder de aandacht te brengen.

Cursus Tunnelveiligheid

Na signalen uit het netwerk over de behoefte aan een andere vorm van de eerdere PAOTM-cursus, heeft het COB een nieuwe, flexibele cursus Tunnelveiligheid ontwikkeld. De vernieuwde cursus heeft een modulaire opzet met verdiepingsmogelijkheden.

Studenten en docenten 

Het vakgebied ondergronds bouwen is de afgelopen tien jaar sterk veranderd. De invulling vraagt om andere kennis, een andere houding en andere vaardigheden. Daarom wil het COB meer aandacht besteden aan onderwijs en training.

 

PDEng Tunnels

De tunnelsector wordt geconfronteerd met ‘nieuwe’ uitdagingen, zoals klimaatverandering, verouderende infrastructuur en een snelle ontwikkeling van technologie. Hiervoor zijn  innovatieve ingenieurs en ontwerpers nodig. Bent u dit? Meld u dan nu aan voor het onderwijsprogramma PDEng Tunnels.