Projectenoverzicht

Hieronder vindt u alle projecten, platforms, evenementen, etc. die momenteel binnen het COB lopen of recent zijn afgerond. U kunt lezen waar het project over gaat, in welke fase het zich bevindt, onder welk vakgebied het valt en met welk thema het te maken heeft. Door op de logo’s van de deelnemende instellingen te klikken, ziet u wie er aan het project meedoen.

Zoek op trefwoord3TO-depot
R703-3E
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Willen tunnelbouwende techniekbedrijven gezamenlijk een platform implementeren waarop restlevensduur van installaties op een circulaire manier ingezet kan worden in de sector?

Onderzoek
Een onderzoek naar de bereidheid van de opzet van een sectorbreed 3TO-depot: een depot voor tweedehands tunneltechnische onderdelen.

Resultaat
Op 12 juni 2020 zijn de enquêteresultaten gepresenteerd en is nader ingegaan op de belemmeringen. Hieruit zijn handvatten voortgekomen voor het vervolg in de Circulariteitsprojecten van 2021 en 2022.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Onno Sminia, rol: Projectleider
Jeroen Ruzicka, rol: Lid
4D-bouwenvelop
O79
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt en de vraag naar ruimte steeds groter, groeit de urgentie van beter ondergronds ruimtegebruik. De factor tijd (vierde dimensie) speelt eveneens een grote rol om het ruimtelijke rendement te verhogen. Om betere businesscases te maken, zo is gebleken in vorige projecten, hebben we betere tools nodig om werkelijk impact te maken in gebiedsontwikkelingen.

Onderzoek
In dit project worden vier essentiële tools verkend, die het ontwerpen en plannen van vierdimensionaal ruimtegebruik werkbaar maken en integreren met de ondergrond, zodat daarmee de businesscases van de toekomst beter gestalte kunnen krijgen.

Resultaat
Het projectteam werkt toe naar tools om grip te krijgen op de stedelijke opgaven. Het koppelen van verschillende waarden (economisch, maatschappelijk, cultureel, etc.) is essentieel. Het resultaat maakt een 4D-bouwenvelop mogelijk.

Vakgebieden
Ordening en waarde


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

CB5 B.V. (CB5 B.V.)

CB5 B.V. (CB5 B.V.) -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Merijn van Loon, rol: Projectleider

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Robbert Guis, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

el KANTOOR -

Locatie: Rotterdam, Strevelsweg 700/514
Isabel Driessen, rol: Projectleider

OBSCURA -

Locatie: Rotterdam, Schiemond 20
Jens Jorritsma, rol: Projectleider
4D-bouwenvelop tool A
O79-A
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Hoe kunnen we beter werken met de eigenschappen van de ondergrond op een specifieke locatie? Welke sleutelaspecten zijn essentieel voor duurzaam ontwerp en ontwikkeling?

Resultaat
Bij deze tool wordt een stappenplan ontwikkeld met meerdere startpunten.

Vakgebieden
Ordening en waarde


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Gijsbert Schuur, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Robbert Guis, rol: Projectleider
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

CRUX Engineering B.V. -

Locatie: Amsterdam, Pedro de Medinalaan 3c
Korneel de Jong, rol: Lid

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Paul Elzenaar, rol: Lid

TU Delft -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Eva Stache, rol: Lid
4D-bouwenvelop tool B
O79-B
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Kan het zeswaardenmodel een leidraad vormen voor het bepalen van waarde in ruimtelijke ordening en kan de factor tijd hierbij helpen?

Resultaat
Bij deze tool worden de financiële, productieve, intellectuele, menselijke, sociale en natuurlijke waarden van ondergronds bouwen gedefinieerd in relatie tot tijd.

Vakgebieden
Ordening en waarde


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Robbert Guis, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

el KANTOOR -

Locatie: Rotterdam, Strevelsweg 700/514
Isabel Driessen, rol: Projectleider
Platform 31

Platform 31 -

Locatie: Den Haag, Koningin Julianaplein 10 (7e etage)
Maarten Hoorn, rol: Lid

Vereniging Deltametropool -

Locatie: Rotterdam, Museumpark 25
Thomas Dillon, rol: Lid
4D-bouwenvelop tool C
O79-C
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Hoe kan boven- en ondergronds ruimtelijk ontwerp integrerend worden ontworpen? Welke serious game is nodig in het planproces, en wie speelt mee?

Resultaat
Bij deze tool wordt gezocht naar een werkwijze die de boven- en ondergrondse ruimte samenbrengt tot één ontwerpopgave.

Vakgebieden
Ordening en waarde


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Robbert Guis, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

Gemeente Alphen aan den Rijn -

Locatie: Alphen Aan Den Rijn, Stadhuisplein 1
Hugo Hoenders, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Johan de Jongh, rol: Lid

OBSCURA -

Locatie: Rotterdam, Schiemond 20
Jens Jorritsma, rol: Projectleider
Urban Future Organization (UFO)

Urban Future Organization (UFO) -

Locatie: Zeist, Laan van Vollenhove 1631
Bram van Ooijen, rol: Lid
4D-bouwenvelop tool D
O79-D
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Met welke parameters kunnen ondergrondse ruimten effectiever worden ontworpen en welke werkwijze is hierbij nodig? Welke data is nodig? Hoe leg je dit vast in een bouwenvelop?

Resultaat
Voor deze tool wordt een model ontwikkeld, waarmee de 4D-bouwenvelop getekend kan worden.

Vakgebieden
Ordening en waarde


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

CB5 B.V. (CB5 B.V.)

CB5 B.V. (CB5 B.V.) -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Merijn van Loon, rol: Projectleider

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Robbert Guis, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

Mobilis TBI infra -

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Ruud Arkesteijn, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Edwin Langendoen, rol: Lid
Aanpak voegen Heinenoord/Kiltunnel
R701-2A2
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Het COB heeft de afgelopen anderhalf jaar een rapporteur geleverd om de renovatie van de zinkvoegen van de Heinenoordtunnel te volgen en te rapporteren.

Onderzoek
Daarnaast gaat het COB een aanbeveling opleveren van aanbevelingen voor de toepasbaarheid van deze methodes bij te renoveren tunnels in Nederland en Vlaanderen met vergelijkbare problematiek.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Sallo van der Woude, rol: Reviewer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Brenda Berkhout, rol: Coordinator

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Ruben van Montfort, rol: Rapporteur

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Cor Boss, rol: Reviewer

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Edo Noordermeer, rol: Reviewer

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Bard Louis, rol: Reviewer

Nebest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Jan Kloosterman, rol: Projectleider

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Stephan van der Horst, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat PPO -

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Fern van Efferink, rol: Reviewer
Rijkswaterstaat Waterdistrict Zeeuwse Delta

Rijkswaterstaat Waterdistrict Zeeuwse Delta -

Locatie: Middelburg, Evertsenstraat 98
Richard Vermeulen, rol: Reviewer

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Reviewer

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Rapporteur
Aantoonbaar veilig meten en beslissen
R702WP31
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van een tunnel te kunnen beoordelen, is het van belang ook iets te zeggen over de definitie van ‘aantoonbaar veilig’ en vast te stellen welke gegevens daarmee samenhangen.

Onderzoek
Als helder is welke data bijdraagt aan ‘aantoonbaar veilig’ dan kan worden bekeken welke 'prestatiekillers' er zijn. Dit geeft een opstap voor het definiëren en invullen van een beslissingsondersteunend systeem voor bedienaars.

Resultaat
Het doel is te komen tot een (programma van eisen voor een) beslissingsondersteunend systeem voor bedienaars. De eindrapportage (2022) is te vinden via https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma/digitalisering/digitalisering-2030-werkpakket-3/aantoonbaar-veilig-meten-en-beslissen/

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Ben van den Horn, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Bram ten Klei, rol: Coordinator

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie -

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Paul van Laviere, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Projectleider

HIG Traffic Systems B.V. -

Locatie: Bodegraven, Klipperaak 101
Erwin Wagemans, rol: Lid
Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Paul van Putten, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Erik Schermer, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Edwin Luijt, rol: Secretaris

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Deventer, Leeuwenbrug 8
Okke Sanderink, rol: Lid

Yunex Traffic B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Chek Lee, rol: Lid
Arbeidsveiligheid bij tunnels
V103
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Door het gesloten karakter van de constructie zijn de arbeidsveiligheidsrisico’s (hierna: risico’s) bij werken aan of in een tunnel anders dan bij bovengrondse bouwwerken. Op dit moment is er in Nederland nog weinig vastgelegd/geschreven over arbeidsveiligheid bij tunnelaanbouw, renovatie en beheer en onderhoud. De praktijkervaring leert dat op deze tunnelwerken vergelijkbare risico’s aanwezig zijn, maar dat de aanpak erg verschilt. De beheersmaatregelen worden bijvoorbeeld steeds opnieuw ‘uitgevonden’. Bovendien worden risico’s geregeld te laat herkend en/of onderschat, en wordt de effectiviteit van beheersmaatregelen vaak over- of onderschat.

Onderzoek
Het doel van dit project is: • Het verhogen van kennis over arbeidsveiligheid bij tunnelbouw en -renovatie en hierdoor het eerder kunnen signaleren en bepalen van beheersmaatregelen van risico’s bij tunnelwerkzaamheden De doelgroep van dit project is: • Het project zal opdrachtgevers, opdrachtnemers en tunnelbeheerders kunnen helpen om arbeidsveiligheid bij tunnelbouw en -renovatie naar een hoger niveau te tillen.

Resultaat
Het beoogde resultaat van dit project bestaat uit verschillende stappen: 1. Het delen en verhogen van kennis over arbeidsveiligheid bij ketenpartners betrokken bij werkzaamheden in een tunnel. 2. Het opstellen van een standaard RI&E waarin de resultaten onder stap 1 zijn samengevoegd. 3. Het opmaken van een eerste aanzet van best-practice guide voor organisaties die werkzaamheden in een tunnel gaan (laten) uitvoeren en/of meer informatie willen hebben over arbeidsveiligheid bij tunnelwerkzaamheden.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Bijeenkomsten in het verleden

18-03-2024 - Kick-off bijeenkomst Arbeidsveiligheid bij tunnels

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal één jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Bob de Vos, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Kees Lokhorst, rol: Lid

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
John Verharen, rol: Lid

DKO Advies -

Locatie: De Lier, Parklaan 25
Dennis Koene, rol: Projectleider

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Dennis Bossenbroek, rol: Lid

Infra Kompas B.V. -

Locatie: Tiel, Prof. Einthovenlaan 9
Michael Fisscher, rol: Lid

Installatie Groep Spijkenisse B.V. -

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Jan Holsteijn, rol: Lid

InterDam B.V. -

Locatie: Ridderkerk, Klompenmakerstraat 12
Leo Stam, rol: Reviewer

Lantis Leefbaar ANTwerpen door Innovatie en Samenwerking -

Locatie: Antwerpen, Sint-Pietersvliet 7
Tom Boydens, rol: Lid
Willem Apers, rol: Lid
Ministerie van SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid Nederlandse Arbeidsinspectie

Ministerie van SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid Nederlandse Arbeidsinspectie -

Locatie: Den Haag, Parnassusplein 5
Roland van Arragon, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid -

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Elsbeth Faasse-‘t Hart, rol: Lid

SPIE Nederland B.V. -

Locatie: Breda, Huifakkerstraat 15
Jurgen van den Bos, rol: Lid

Strukton Infra Specials -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Rob Marijnissen, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Edwin Luijt, rol: Lid
BC Maatregelencatalogus trillingen
T135B
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Resultaat
Op 10 september 2015 heeft de commissie hun laatste bijeenkomst gehad. Het verslag en het definitieve advies is op 28 september 2015 naar de heer Van den Brink van ProRail gestuurd. De commissie is dechargeert.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Katholieke Universiteit Leuven

Katholieke Universiteit Leuven -

Locatie: Leuven, Kasteelpark Arenberg 40
Geert Degrande, rol: Lid

Provincie Noord-Holland -

Locatie: Haarlem, Houtplein 33
Paul Waarts, rol: Lid

TNO Defensie en Veiligheid -

Locatie: Den Haag, Oude Waalsdorperweg 63
Tom Basten, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Michael Steenbergen, rol: Lid

Universiteit Twente -

Locatie: Enschede, Drienerlolaan 5
André de Boer, rol: Voorzitter

WAD43 Consulting Engineers -

Locatie: Ijsselstein, Pr. W. Alexanderdijk 43
Klaas Jan Bakker, rol: Secretaris
Beheercommissie Handboek Tunnelbouw
T200B
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Sinds december 2014 staat het Handboek Tunnelbouw online, de digitale vervanger van SATO (Specifieke aspecten tunnelontwerp). Lezers worden aangemoedigd suggesties voor aanvullingen en verbeteringen te doen. Deze moeten verwerkt worden in het Handboek.

Onderzoek
De beheercommissie van het Handboek Tunnelbouw verzameld en beoordeeld de ingekomen feedback en aanvullingen. Een aantal keer per jaar wordt het Handboek hiermee geüpdatet.

Resultaat
Door de bijdragen vanuit het netwerk, blijft het Handboek Tunnelbouw up-to-date en is het een goede weergave van de state-of-the-art van de tunnelbouw.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Nhut Nguyen, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
, rol: Begeleider/Facilitator
Allart Hoekstra, rol: Lid
Leen van Gelder, rol: Coordinator

DaeD Ingenieurs -

Locatie: Schiedam, Lange Haven 107
Jan van Dalen, rol: Lid

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Henri Havinga, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Lid
Bestuur COB
COBBEST
Status: Lopend
Type:

Vraagarticulatie
Het COB kent een bestuur van 5 leden, die een weerspiegeling zijn van verschillende sectoren, betrokken bij ondergronds bouwen. Globaal wordt onderwijs, wordt de opdrachtgevers- en opdrachtnemerszijde vertegenwoordigd binnen dit bestuur.

Onderzoek
Het bestuur komt minimaal 4 keer per jaar bij elkaar.

Meer informatie
Heeft u interesse in dit project? Neem dan contact op met het COB.

Vakgebieden
COB-breed


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Lid
Edith Boonsma, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Lid

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
René de Boer, rol: Penningmeester

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Marten Klein, rol: Lid
GVB Infra B.V.

GVB Infra B.V. -

Locatie: Amsterdam, Alandaweg 106
Paul Carstens, rol: Voorzitter

Lantis Leefbaar ANTwerpen door Innovatie en Samenwerking -

Locatie: Antwerpen, Sint-Pietersvliet 7
Roel Scholten, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Anton van der Sanden, rol: Lid

Vitens N.V. -

Locatie: Zwolle, Oude Veerweg 1
Tjeerd Roozendaal, rol: Lid
Bestuur Stichting A.M. Schreuders
SCHREUDB
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Stichting A.M. Schreuders reikt jaarlijks een prijs uit voor een bijzondere prestatie op het gebied van ondergronds bouwen. Het ene jaar de Schreudersprijs aan een bedrijf, het andere jaar de Schreudersstudieprijs aan een afstudeerder aan een hbo of universiteit.

Vakgebieden
COB-breed


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Ballast Nedam Infra B.V. -

Locatie: Nieuwegein, Ringwade 71
Martijn Smitt, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Secretaris
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

TBI Holdings B.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminaplein 37
Emiel Roozen, rol: Penningmeester

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Secretaris

Vitens N.V. -

Locatie: Zwolle, Oude Veerweg 1
Tjeerd Roozendaal, rol: Voorzitter
Beter spoorwegbeheer geometrie/gegevens
R700WBC2
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
ProRail verwacht een flinke toename in het spoorgebruik, wat kan leiden tot meer onderhoud in minder tijdvensters.

Onderzoek
In dit PDEng-traject, uitgevoerd met Fugro als hoofdsponsor en met behulp van ASSETRail, wordt een voorspellend model gemaakt gebaseerd op data zoals de ondergrondkaart van Nederland. Het project heeft tot doel een model te creëren dat aannemers van spooronderhoud kan voorzien van alle informatie die nodig is om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

Resultaat
Op basis van zijn proefschrift heeft Karim een artikel voor IEEE Access geschreven. Uiteindelijk is er besloten het document niet openbaar beschikbaar te stellen.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Bart Duijvestijn, rol: Coordinator
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Karim El Laham, rol: PDEng

ProRail B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delfseplein 27j
Edwin Westerduijn, rol: Voorzitter
Bibliotheek Samenwerkwijzer
KA4-03A
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In 2022 is de Samenwerkwijzer ontwikkeld (www.desamenwerkwijzer.nl). Met deze online tool krijg je inzicht in de mate van volwassenheid van je samenwerkingsverband. Ook bevat de tool een bibliotheek met instrumenten die je, afhankelijk van de uitkomsten van de scan, gericht krijgt aangeboden. De bibliotheek bevat momenteel instrumenten die de onderzochte samenwerkingsverbanden hebben aangeboden, aangevuld met een aantal documenten en verwijzingen. Hoog tijd dat de energie nu wordt gezet op het verbeteren en doorontwikkelen, uitbreiden en aanvullen van deze bibliotheek.

Onderzoek
Op drie vlakken wordt de huidige bibliotheek van de Samenwerkwijzer geprofessionaliseerd; 1. Uniformering bestaand instrumentarium 2. Verbetering inhoud beschikbaar materiaal 3. Inventarisatie en aanvuling ontbrekend instrumentarium

Resultaat
Een Samenwerkwijzer met als basis een slimme bibliotheek waar je een de best passende versie aangeboden krijgt, met daarnaast inspiratie van een aantal gebruikte documenten van andere samenwerkingen. Dit zal de branche helpen met het maken van stappen naar uniformering, het neemt drempels weg en zorgt voor een versneld samenwerktraject.

Vakgebieden
Kabels en leidingen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Dordrecht Research B.V.

Dordrecht Research B.V. -

Locatie: Dordrecht, Aventurijn 600
Chris Visser, rol: Deelnemer bijeenkomst

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Willem Jan Kerkhoven, rol: Deelnemer bijeenkomst
Enexis netbeheer

Enexis netbeheer -

Locatie: Arnhem, Nieuwe Stationsstraat 10
Rachel Marty, rol: Deelnemer bijeenkomst
Ennatuurlijk B.V.

Ennatuurlijk B.V. -

Locatie: Eindhoven, Achtseweg Zuid 153 X
Ronald van der Linden, rol: Deelnemer bijeenkomst
Steven MacLean, rol: Deelnemer bijeenkomst

Evides Waterbedrijf -

Locatie: Rotterdam, Schaardijk 150
Roy van der Knaap, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Dordrecht -

Locatie: Dordrecht, Spuiboulevard 300
Theo Santegoeds, rol: Deelnemer bijeenkomst
Aat Bruggeman, rol: Deelnemer bijeenkomst
Abdelilah Errougui, rol: Deelnemer bijeenkomst
Patrick Kars, rol: Deelnemer bijeenkomst
Annette Verschuren, rol: Deelnemer bijeenkomst
Gemeente Enschede

Gemeente Enschede -

Locatie: Enschede, Hengelosestraat 51
Sebastiaan Olsman, rol: Deelnemer bijeenkomst
Jelle Bult, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Zoetermeer -

Locatie: Zoetermeer, Engeland 502
Annette de Croo, rol: Deelnemer bijeenkomst
Stephanie van der Wal, rol: Deelnemer bijeenkomst
Malika Hammoud, rol: Deelnemer bijeenkomst
Jeroen Rombout, rol: Deelnemer bijeenkomst
HVC

HVC -

Locatie: Amsterdam, Van der Palmkade 11
Jan-Paul Giskes, rol: Deelnemer bijeenkomst
Stedin Heinenoord

Stedin Heinenoord -

Locatie: Heinenoord, Reedijk 9
Deanne Krowinkel-Waardenburg, rol: Deelnemer bijeenkomst

Stedin Heinenoord - Stedin

Locatie: Heinenoord, Reedijk 9
Marc van Ettekoven, rol: Deelnemer bijeenkomst

Stedin Heinenoord - Stedin

Locatie: Heinenoord, Reedijk 9
Bart Wijnen, rol: Deelnemer bijeenkomst

Stedin Heinenoord - Stedin

Locatie: Heinenoord, Reedijk 9
Michel Ravia, rol: Deelnemer bijeenkomst

Stichting Mijn Aansluiting -

Locatie: Vianen, Sportlaan 14
Eefje van Woerkom, rol: Deelnemer
Henri van de Zande, rol: Deelnemer
Louis van der Hoeven, rol: Deelnemer
Hanneke Zindel, rol: Projectleider
Fieke van Woerkom, rol: Redacteur
SynergieNL

SynergieNL -

Locatie: ,
Arnoud Drevijn, rol: Deelnemer bijeenkomst

Vitens N.V. -

Locatie: Zwolle, Oude Veerweg 1
Bart Jacobs, rol: Deelnemer bijeenkomst
Bundelingstechnieken in beleid
KA1-03
Status: Lopend
Type: Communicatiemiddel - publicatie - product

Vraagarticulatie
Het bundelen van kabels en leidingen is een van de oplossingen voor de wirwar aan ondergrondse kabels en leidingen in stedelijk gebied. Voor inzicht in de technieken is er een groeiboek, maar hoe zorg je ervoor dat bundelingstechnieken worden meegenomen in beleidsplannen en besluitvorming?

Onderzoek
Er wordt gestart met het verzamelen en clusteren van informatie en ervaringen over besluitvormingstrajecten. Ook worden de behoeften van stakeholders in kaart gebracht.

Resultaat
De uitkomsten worden vertaald naar duidelijke, algemene informatie waarmee beleidsmakers, juristen en coördinatoren of vergunningverleners de juiste beslissing (afweging?) kunnen nemen.

Vakgebieden
Kabels en leidingen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Jarko van Bloois, rol: Coordinator

Lidrus -

Locatie: Breda, Voltaweg 4
Joost Claassen, rol: Projectleider
Businesscase digitalisering
R702WP1A
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Heeft een digitalisering eigenlijk wel nut, bezien vanuit het perspectief van de tunnelbeheerder en met veel meer weegfactoren dan enkel de financiële? Dit project behandelt de basis die nodig is om de onderzoeksprojecten in het programma werkelijk door te rekenen.

Onderzoek
Er wordt onderzoek gedaan naar een generiek toepasbaar besluitondersteunende methode om een businesscase mee op te stellen, die op zijn beurt de meerwaarde van een nieuwe digitale ontwikkeling voor tunnels toetst. Alle COB-projecten kunnen hierop leunen en voor hun voorgestelde digitalisering een businesscase uitvoeren.

Resultaat
Het resultaat zal een afwegingskader en template zijn voor het uitvoeren van een businesscase voor digitalisering. In de laatste helft van 2023 is het businesscasemodel toegepast op de QR-code-app van Croonwolter&dros, voor het snel toegankelijk maken van een digitaal dossier van de tunnels van Zuid-Holland en de RijnlandRoute. Ook is de functionaliteit van de digitale tweelingen van de tunnels van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid getoetst en zijn gesprekken geweest met de gemeente Amsterdam, IXAS en de Blankenburgverbinding over toepassing van de businesscase op tunneldigitalisering. Hiermee zijn drie van de vijf toetsen van de businesscase op digitale tunneltweelingen uitgevoerd. Voor eind 2023 staat een verfijning van het afwegingskader/model en opleveren van versie 3.0. nog op de planning. De toetsen hebben in 2023 geen aanleiding gegeven tot het aanpassen van de leidraad. In 2024 wordt de businesscase nog toegepast bij het project Proof of concept leeromgeving en daarnaast blijft het mogelijk de expertise van deze werkgroep in te zetten in uw eigen praktijkcase. Contact opnemen met het COB is daarvoor voldoende.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Besix Nederland B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Marie-José Knape, rol: Secretaris

Capgemini Engineering Netherlands B.V. -

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Lambert Verhagen, rol: Projectleider

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Bram ten Klei, rol: Coordinator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Brendan Kleer, rol: Lid

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Tom van Tintelen, rol: Reviewer

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Jeroen Schrijver, rol: Reviewer

Infra Kompas B.V. -

Locatie: Tiel, Prof. Einthovenlaan 9
Arjan Tromp, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid -

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
David Bradshaw, rol: Lid

Strukton Infra Specials -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Maurice van de Wouw, rol: Lid
Businesscase energiepaspoort
R703-32C
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In 2023 is een format voor een energiepaspoort voor tunnels opgesteld. In 2024 wil het COB het energiepaspoort toepassen bij vijf tot tien tunnels om in gesprek te gaan over kansen en knelpunten.

Onderzoek
Voor het opstellen van energiepaspoorten voor vijf tot tien Nederlandse tunnels is het COB op zoek naar zeven experts op het gebied van energiepaspoorten en naar tunnels waarvoor een energiepaspoort kan worden opgesteld. Tunnelbeheerders moeten hiervoor tunneldata beschikbaar stellen, zodat daarvoor een energiepaspoort kan worden opgesteld.

Resultaat
Deze tunnelbeheerders krijgen dus een energiepaspoort en weten aan de hand hiervan hoe zij de energiereductie binnen de tunnel kunnen verbeteren. Op 19 september 2024 is er bij het COB in Delft een bijeenkomst waarin kansen en knelpunten met elkaar worden besproken.

Vakgebieden
Ordening en waarde

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Capgemini Engineering Netherlands B.V. -

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Lambert Verhagen, rol: Secretaris

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Jorg Hogerheijde, rol: Lid

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid

Overduin Design & Consultancy -

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Gioffry Maduro, rol: Projectleider
Johan Naber, rol: Lid
Catalogus bundelingstechnieken
O706
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Uit het traject Vol onder maaiveld is naar voren gekomen dat bundelen een potentieel goede oplossing is voor ondergrondse kabels en leidingen in stedelijk gebied. Het COB-netwerk wil daarom een groeiboek ontwikkelen waarin bundelingstechnieken worden beschreven en besproken. Gemeenten, netbeheerders, ondergrondse bouwers en anderen geïnteresseerde partijen kunnen hier gebruik van maken als zij plannen willen ontwikkelen voor de aanpassing van de ondergrondse infra.

Onderzoek
Het groeiboek zal zowel de relevante contextuele factoren, als de technische en niet-technische aspecten van de oplossingen beschrijven en hierbij, indien mogelijk, aangeven waar relevante ervaring is met de gewenste oplossing. Hiervoor wordt informatie over verschillende bundelingstechnieken verzameld en geclusterd, en de ervaringen worden opgetekend.

Resultaat
Het doel is te laten zien welke bundelingsmogelijkheden er zijn, zodat dit ondersteuning biedt bij het ontwikkelen en implementeren van projecten gericht op toekomstbestendige ondergrondse infra.

Vakgebieden
Kabels en leidingen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Jorrit de Jong, rol: Geïnterviewd

Antea Group Nederland - Antea Group

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Arjan Visser, rol: Projectleider

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Coordinator

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Willem Vis, rol: Lid expertteam

Evides Waterbedrijf -

Locatie: Rotterdam, Schaardijk 150
Christian Kivit, rol: Lid expertteam
Christian Kivit, rol: Geïnterviewd
Marc Hooijmans, rol: Geïnterviewd

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Patricia Byrne-de Meijer, rol: Lid expertteam

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Wil Kovács, rol: Lid expertteam

Harry Bijl Communicatie -

Locatie: Dieren, Kruisstraat 25
Harry Bijl, rol: Schrijver

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
René Frinks, rol: Lid expertteam
Roel van Noort, rol: Geïnterviewd

Hompe & Taselaar -

Locatie: Amsterdam-duivendrecht, Van Marwijk Kooystraat 1
Frans Taselaar, rol: Geïnterviewd
Richard van Ravesteijn, rol: Geïnterviewd

Ingenieursbureau Stadsontwikkeling Rotterdam -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Jaap Peters, rol: Geïnterviewd

J. van Toorenburg Adviesbureau voor warmte, koel en Electrotechniek -

Locatie: Den Haag, De Perponchersraat 134-136
Richard van Toorenburg, rol: Geïnterviewd

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
John Driessen, rol: Geïnterviewd
Thijs Wessels, rol: Geïnterviewd

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Sjoerd Groot, rol: Lid expertteam
Circulaire maatregelen
R703-6-2
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Wat is er nodig om de huidige “spelregels” functioneel toepasbaar te maken voor het maximale effect op de onderwerpen Duurzaamheid & Circulariteit. Onderwerpen als MKI zullen factoren zijn die de balans soms zullen verstoren.

Onderzoek
In het onderzoek zullen we samen met de keten OG-ON de maatregelen samen vormgeven, waarbij een helder beeld zal ontstaan wat het effect zal zijn van deze onderwerpen.

Resultaat
Eind 2022 zijn de eerste 20 concept maatregelen vorm gegeven, die als input kunnen dienen voor versie 0.2 van de maatregelencatalogus Circulaire tunnels. In 2022 is het rapport opgeleverd, zie website.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
René Baetings, rol: Lid

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Jeroen Ruzicka, rol: Lid
Olle de Geest, rol: Lid

EQUANS -

Locatie: Zaandam, Albert Heijnweg 1
Patrick de Bok, rol: Lid

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Mario Boeren, rol: Lid

Novenco Building & Industry -

Locatie: Bergschenhoek, Bergweg- Zuid 115
Ruud van Beek, rol: Lid

Rijkswaterstaat Waterbouw en Ecotechniek -

Locatie: Nieuwegein, Archimedesbaan 13
Monique Dorresteijn, rol: Lid

Transmeto B.V. -

Locatie: Deventer, Noorwegenstraat 6
Alex Kalden, rol: Projectleider

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Edwin Luijt, rol: Lid
Circulariteit: Hergebruik oogst
R703-5-2
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Een focus op de installaties op de weg van/naar de tunnel en op de installaties in de tunnel. De eerste concrete stappen zetten in wat gewenst wordt: een circulaire infrastructuur in 2030.

Onderzoek
Op basis van de oogstkaarten de oogst van (4) tunnels extrapoleren. Er worden minimaal 3 installaties/onderdelen uit de tunnel benoemt en op detailniveau uitgewerkt hoe we die installaties/onderdelen circulair kunnen benutten.

Resultaat
Dit project heeft de volgende deliverable opgeleverd: Expeditie circulaire tunnels (https://www.cob.nl/wp-content/uploads/2022/01/COB_Expeditie-circulaire-tunnels_20220122.pdf).

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ABB B.V. -

Locatie: Etten-leur, Bredaseweg 170
Wilco Romeijnders, rol: Lid
AM Recycling

AM Recycling -

Locatie: Rotterdam, Montrealweg 120
Stefan van Alphen, rol: Lid

BAM Infra -

Locatie: Culemborg, Plantijnweg 32
Merijn Prinsen, rol: Lid

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Laura van Heulen, rol: Secretaris
Jeroen Ruzicka, rol: Lid

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Wout van Oostrum, rol: Lid

Equans Infra en Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Wouter de Bruijn, rol: Lid

Etex Building Performance B.V. PROMAT B.V. -

Locatie: Farmsum, Oosterhorn 32-34
Steven Wante, rol: Lid

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Huib Arts, rol: Lid

ICT Netherlands -

Locatie: Barendrecht, Kopenhagen 9
Ben Bastiaanse, rol: Lid

Novenco Building & Industry -

Locatie: Bergschenhoek, Bergweg- Zuid 115
Ruud van Beek, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Dirk Jan Menger, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Nan Eelman, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Wolfgang Wieser, rol: Lid

Techniek Nederland -

Locatie: Woerden, Korenmolenlaan 4
Alex Kalden, rol: Projectleider

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Edwin Luijt, rol: Lid
VolkerWessels Infrastruktuur NL Competence Centre

VolkerWessels Infrastruktuur NL Competence Centre -

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Sipke Huitema, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Remi van Berkum, rol: Lid
Circulariteit: oogstkaarten
R703-5-1
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Als infra waardevoller wordt om de grondstoffen die het bevat, is het slim dat wat we erin stoppen er ook weer uit kan. Waar wat zit, hoeveel en van wie het is, wordt belangrijke informatie.

Onderzoek
Een oogstkaart renovatietunnels heeft twee hoofdoelen: het inzichtelijk krijgen van de op ons afkomende tunnelerfenis en het helpen van opdrachtgevers en opdrachtnemers van de te renoveren tunnels met hun duurzaamheidsopgave. Het project levert kennis en ervaring met het hergebruiken van geoogste (tunnel)technische installaties, materiaalpaspoorten en een deelplatform (hub).

Resultaat
Dit project heeft de volgende deliverable opgeleverd: Expeditie circulaire tunnels (https://www.cob.nl/wp-content/uploads/2022/01/COB_Expeditie-circulaire-tunnels_20220122.pdf).

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
René Baetings, rol: Lid

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Jeroen Ruzicka, rol: Lid
Laura van Heulen, rol: Secretaris

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Steven de Kruijf, rol: Lid

Equans Infra en Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Wouter de Bruijn, rol: Lid

ICT Netherlands -

Locatie: Barendrecht, Kopenhagen 9
Ben Bastiaanse, rol: Lid
Rob van Dijk, rol: Lid

Novenco Building & Industry -

Locatie: Bergschenhoek, Bergweg- Zuid 115
Ruud van Beek, rol: Lid
Ruud van Beek, rol: Lid

OFN Projecten B.V. Innovatie voor onderweg -

Locatie: Geldermalsen, De Ooyen 25
Mark Hofman, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Dirk Jan Menger, rol: Lid

Rijkswaterstaat Waterbouw en Ecotechniek -

Locatie: Nieuwegein, Archimedesbaan 13
Monique Dorresteijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud -

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Hans Bruinsma, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Thijs Ruland, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Willemijn Drok, rol: Projectleider
Vernes Cost Engineering

Vernes Cost Engineering -

Locatie: Ridderkerk, Rosmolen 148
Fred Vernes, rol: Lid
Circulariteit: Verkenning deelplatform
R703-5-3
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Als infra waardevoller wordt om de grondstoffen die het bevat, is het slim dat wat we erin stoppen er ook weer uit kan. Waar wat zit, hoeveel en van wie het is, wordt belangrijke informatie.

Onderzoek
Onderzoeken of een (tunnel)technische installaties HUB deelplatform (een werkende digitale omgeving) kan zijn.

Resultaat
Dit project heeft de volgende deliverable opgeleverd: Expeditie circulaire tunnels (https://www.cob.nl/wp-content/uploads/2022/01/COB_Expeditie-circulaire-tunnels_20220122.pdf).

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Beaufort Corporate Consulting B.V. -

Locatie: Utrecht, Vliegend Hertlaan 15-97
William van Niekerk, rol: Projectleider

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Laura van Heulen, rol: Secretaris

Equans Infra en Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Vera Geluk, rol: Lid
GBN Groep B.V.

GBN Groep B.V. -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Harry Hofman, rol: Lid

Infra Kompas B.V. -

Locatie: Tiel, Prof. Einthovenlaan 9
Arjan Tromp, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Nan Eelman, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Remi van Berkum, rol: Lid

Yunex Traffic B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Ard van der Kleij, rol: Lid
COB-academy
O300
Status: Lopend
Type: Bijeenkomst - evenement - excursie

Vraagarticulatie
De COB-academy dient als plek om uitkomsten van projecten te delen met het netwerk en verder te verdiepen. De kennis die is verzameld en vastgelegd wordt gekoppeld aan de praktijk, gebruikmakend van de kennis van de mensen die hebben meegwerkt aan het project, de trainers en de ervaring van de deelnemers.

Meer informatie
Heeft u interesse in dit project? Neem dan contact op met het COB.

Vakgebieden
COB-breed


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Richard van Ravesteijn, rol: Projectleider
COB-congres 2015
C1501
Status: Opstartfase
Type: Bijeenkomst - evenement - excursie

Vraagarticulatie
De toekomst maken we nú. Dat geldt zeker voor het COB-netwerk, want je kunt niet ondergronds bouwen zonder aan de toekomst te denken. Door nu zorgvuldig te werken, te investeren en slimme keuzes te maken, zorgen we ervoor dat de wereld van morgen er beter van wordt. Hoe werkt dat in de praktijk?

Onderzoek
Op het COB-congres 2015 is het woord vooral aan de participanten. Zij vertellen over hun tactiek om met ondergronds bouwen een wereld te creëren waarin we nog lang en gelukkig kunnen leven. Gaatn zij voor innovatieve technieken of juist degelijke zekerheid? Strakke regie, organische ontwikkeling, flexibiliteit, assetmanagement?

Resultaat
De participanten deelden praktijkverhalen, concrete voorbeelden en inspirerende toekomstplannen. Ook was er ruimte om met elkaar door te praten over de onderwerpen en contacten te leggen of te onderhouden.

Meer informatie
Heeft u interesse in dit project? Neem dan contact op met het COB.

Vakgebieden
COB-breed


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Opdrachtgever
Collegiale review OCD-AWA
R540
Status: Gereed
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
Onder meer de gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat en Vlaanderen staan voor een grote renovatieopgave. De gemeente Amsterdam heeft haar renovaties ondergebracht in een programma. Voor het operational concept design dat centraal staat hierin, heeft de gemeente de samenwerking gezocht met het COB-netwerk, zodat partijen van elkaar kunnen leren.

Onderzoek
Een expertteam vanuit het COB-netwerk kijkt mee bij het opstellen van het OCD. Er wordt een collegiale review uitgevoerd.

Resultaat
De resultaten worden benut in het tunnelprogramma, bijvoorbeeld in de onderzoeksprojecten en groeiboeken over renoveren van tunnels.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Capgemini Engineering Netherlands B.V. -

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Fred Hilvers, rol: Deelnemer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ronald Gram, rol: Projectleider
Karin de Haas, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Deelnemer

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Hans Janssens, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Wim Traa, rol: Contactpersoon

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte - Gemeente Amsterdam Programma AWA Aanpak Wegtunnels Amsterdam

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Marc Bisscheroux, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte - Gemeente Amsterdam Programma AWA Aanpak Wegtunnels Amsterdam

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Marcel Krikke, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte - Gemeente Amsterdam Programma AWA Aanpak Wegtunnels Amsterdam

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Jeroen Schrijver, rol: Deelnemer
Individuele deelnemers
Toine Vos, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie -

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Paul van Laviere, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Diederik van Zanten, rol: Deelnemer
Ir. E. W. Worm tunnelveiligheids- advies

Ir. E. W. Worm tunnelveiligheids- advies -

Locatie: Apeldoorn, De Jagershuizen 37
Evert Worm, rol: Deelnemer

Peter Juijn teksten -

Locatie: Utrecht, Kwartelstraat 43
Peter Juijn, rol: Redacteur
Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Frans de Kock, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte - Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Peter Kole, rol: Deelnemer

Vrije Universteit Amsterdam Cultuur, Organisatie en Management -

Locatie: Amsterdam, Buitenveldertselaan 3 - 7
Marcel Veenswijk, rol: Deelnemer
Common ground voor ondergrondse infra
O700
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Nederland staat op gebied van de kabel- en leidingeninfrastructuur voor grote ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. De belangrijkste zijn de energietransitie, de klimaatopgave, de verdere verstedelijking naast de huidige vervangingsopgaven. Nieuwe kabels en leidingen moeten worden ingepast in een veelal complexe omgeving.

Onderzoek
Om die opgaves het hoofd te bieden is een langetermijnstrategie nodig waarin de ruimtelijke, bestuurlijke en financiële aspecten een centrale plaats krijgen. Het project Common ground voor ondergrondse infra moet ertoe leiden dat betrokken partijen vanuit gedeelde belangen de handen ineenslaan, opgaven in beeld brengen en zich op gezamenlijke doelen richten.

Resultaat
Het onderzoek heeft een integrale analyse van de toekomstige ontwikkelopgave opgeleverd met de belangen, de kennisvragen, de gebruikte instrumenten en de (bewezen effectieve) oplossingen van alle bij de ondergrondse kabel- en-leidingeninfrastructuur betrokken partijen.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling

Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling -

Locatie: Amsterdam, Kattenburgerstraat 5
Raymond Hollander, rol: Geïnterviewd
Jan Breedveld, rol: Deelnemer

Alliander N.V. -

Locatie: Duiven, Dijkgraaf 4
Martha van den Hengel, rol: Geïnterviewd

Alliander N.V. - Alliander Hoofdkantoor

Locatie: Duiven, Dijkgraaf 4
Daan Schut, rol: Geïnterviewd

Alliander N.V. - Alliander Hoofdkantoor

Locatie: Duiven, Dijkgraaf 4
Ben Lambregts, rol: Geïnterviewd
Individuele deelnemers
Arjen van Wijngaarden, rol: Geïnterviewd

Antea Group -

Locatie: Almere, Monitorweg 29
Mark Deuring, rol: Deelnemer

APPM Management Consultants B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Spicalaan 8
Etienne Budde, rol: Deelnemer
Jon Bellis, rol: Deelnemer
Individuele deelnemers
Fanauw Hoppe, rol: Geïnterviewd

AT Osborne B.V. -

Locatie: Baarn, J.F. Kennedylaan 100
Erik Visser, rol: Geïnterviewd
Jürgen van der Heijden, rol: Deelnemer
Gerben Hofmeijer, rol: Deelnemer

Besix Nederland B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Jeroen Philtjens, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Bouwend Nederland -

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Yvonne de Rijck, rol: Geïnterviewd
Harold Lever, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Brabant Water N.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, Magistratenlaan 200
Henk Geurts, rol: Geïnterviewd

Brandweer Amsterdam-Amstelland -

Locatie: Amsterdam, IJtunnel 4
Ron Beij, rol: Deelnemer diner 2018 CG

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Deelnemer diner 2018 CG
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Projectleider
Gijsbert Schuur, rol: Lid projectteam
Commissie MER Milieu Effectrapportage (MER)

Commissie MER Milieu Effectrapportage (MER) -

Locatie: Utrecht, A. van Schendelstraat 760
Marja van der Tas, rol: Geïnterviewd
Marja van der Tas, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Ronald Gram, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Peter van den Berg, rol: Deelnemer diner 2018 CG

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Jan Verschueren, rol: Deelnemer diner 2018 CG
DNV

DNV -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 310
Wim Boone, rol: Deelnemer

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Peter Spierenburg, rol: Deelnemer
Mark Janssen Lok, rol: Geïnterviewd
Wim Drossaert, rol: Deelnemer diner 2018 CG
Dura Vermeer Bouw Zuid West BV

Dura Vermeer Bouw Zuid West BV -

Locatie: Rotterdam, Rotterdam Airportplein 21
Femke van de Meeberg, rol: Geïnterviewd
Dutch Data Center Association

Dutch Data Center Association -

Locatie: ,
Stijn Grove, rol: Deelnemer

Enexis B.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, Magistratenlaan 116
Karl Langeveld, rol: Deelnemer
Jos Lemmens, rol: Deelnemer
Jan Peters, rol: Geïnterviewd
Erasmus Universiteit Rotterdam FSW Dep. Bestuurskunde en Sociologie ERBS/GovernEUR

Erasmus Universiteit Rotterdam FSW Dep. Bestuurskunde en Sociologie ERBS/GovernEUR -

Locatie: Rotterdam, Postbus 1738, Kamer T17-23
Mike Duijn, rol: Deelnemer
Eurofiber

Eurofiber -

Locatie: Maarssen, Safariweg 25-31
Hans van Leeuwen, rol: Deelnemer
Hans van Leeuwen, rol: Deelnemer

Evides Waterbedrijf -

Locatie: Rotterdam, Schaardijk 150
Hein Herbermann, rol: Deelnemer
Arno Bindt, rol: Deelnemer
Robbert Wever, rol: Deelnemer diner 2018 CG
Friso Advies

Friso Advies -

Locatie: ,
Friso de Zeeuw, rol: Geïnterviewd

Gemeente Alphen aan den Rijn -

Locatie: Alphen Aan Den Rijn, Stadhuisplein 1
Hugo Hoenders, rol: Deelnemer
Roeland de Korte, rol: Deelnemer
Roeland de Korte, rol: Geïnterviewd

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Dirk van der Woude, rol: Geïnterviewd

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau - Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Michiel Wentholt, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau - Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Frans Dubbeldam, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau - Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Marten Klein, rol: Geïnterviewd
Paul Elzenaar, rol: Deelnemer
Katinka Zollner, rol: Deelnemer
Lidwien Besselink, rol: Deelnemer diner 2018 CG
Marten Klein, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Gemeente Breda -

Locatie: Breda, Claudius Prinsenlaan 10
Paul van Riel, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Hans Meijer, rol: Deelnemer
Noortje de Geus, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Gemeente Leiden Stadskantoor -

Locatie: Leiden, Bargelaan 190
Fred Goedbloed, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Maarten Nijpels, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer - Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Wouter Boonzaaijer, rol: Geïnterviewd
Wil Kovács, rol: Deelnemer
Jillian Benders, rol: Deelnemer
Henk van der Maas, rol: Deelnemer

Gemeente Tilburg Afdeling Ruimtelijke Uitvoering -

Locatie: Tilburg, Stadhuisplein 130
Sander van der Heijden, rol: Geïnterviewd

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Ron de Puy, rol: Deelnemer

GPKL Gemeentelijk Platform K&L -

Locatie: Ede, Galvanistraat 1
Steven Adriaansen, rol: Deelnemer
Berry Kok, rol: Deelnemer
Rob Elemans, rol: Deelnemer

Harry Bijl Communicatie -

Locatie: Dieren, Kruisstraat 25
Harry Bijl, rol: Lid projectteam

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
René Frinks, rol: Deelnemer
Herrenknecht AG

Herrenknecht AG -

Locatie: Schwanau-allmannsweier, Schlehenweg 2
Kathrin Glab, rol: Geïnterviewd

Hogeschool Utrecht -

Locatie: Utrecht, Nijenoord 1
Ursula Backhausen, rol: Deelnemer
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier -

Locatie: Heerhugowaard, Bevelandseweg 1
Rob Weijling, rol: Deelnemer
Kadaster

Kadaster -

Locatie: Apeldoorn, Hofstraat 110
Caroline Groot, rol: Deelnemer diner 2018 CG
Caroline Groot, rol: Geïnterviewd
KPN Consumer Operations

KPN Consumer Operations -

Locatie: Amersfoort, Stationstraat 115
Ivar Heijnen, rol: Deelnemer

Kragten B.V. -

Locatie: Herten, Schoolstraat 8
Joris Janissen, rol: Deelnemer diner 2018 CG
Thijs Pepels, rol: Deelnemer

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jarko van Bloois, rol: Geïnterviewd
Laurens van Raaij, rol: Geïnterviewd
Individuele deelnemers
Léone Klapwijk, rol: Reviewer
Raphaël Donkersloot, rol: Reviewer

Max Bögl Nederland B.V. -

Locatie: Amsterdam, Pedro de Medinalaan 5a
Hans de Koning, rol: Deelnemer diner 2018 CG

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Dennis Hut, rol: Deelnemer
Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties DG Bestuur en Wonen

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties DG Bestuur en Wonen -

Locatie: Den Haag, Turfmarkt 147
Christiaan de Jong, rol: Geïnterviewd
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties -

Locatie: Den Haag, Turfmarkt 147
Monique Arnolds, rol: Geïnterviewd
Ministerie van Economische zaken en Klimaat, directie Digitale Economie

Ministerie van Economische zaken en Klimaat, directie Digitale Economie -

Locatie: Den Haag, Bezuidenhoutseweg 73
, rol: Geïnterviewd
Ministerie van IenW Infrastructuur en Waterstaat

Ministerie van IenW Infrastructuur en Waterstaat -

Locatie: Den Haag, Postbus 20901
Peter Kouwenhoven, rol: Geïnterviewd
Individuele deelnemers
Martin Peersmann, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Monique Wolfraad-Holland, rol: Deelnemer
Pieter Versluys, rol: Geïnterviewd
Menno Chang, rol: Deelnemer
Mark Koningen, rol: Geïnterviewd

N.V. Nederlandse Gasunie -

Locatie: Groningen, Concourslaan 17
Wim van Grunderbeek, rol: Geïnterviewd
Nijkamp Energiedistributie B.V.

Nijkamp Energiedistributie B.V. -

Locatie: Oosterhout, Europark 10/12
Berno Kastelijns, rol: Deelnemer

Oasen N.V. -

Locatie: Gouda, Nieuwe Gouwe O.Z. 3
Peter Mense, rol: Geïnterviewd
Ruud Bot, rol: Deelnemer
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen -

Locatie: Den Haag, Bezuidenhoutseweg 57
Lianne Barnhoorn, rol: Reviewer

Pipeliner -

Locatie: Rotterdam, Brielselaan 175
Alexander de Boer, rol: Deelnemer

Port of Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Age Buitenrust Hettema, rol: Deelnemer
Sjaak Verburg, rol: Geïnterviewd
Egbert van der Wal, rol: Deelnemer

Projectbureau A2 Maastricht -

Locatie: Maastricht, Stadionplein 31
Jos Geurts, rol: Geïnterviewd

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 2- de Tulpenburgh
Paul Carstens, rol: Deelnemer diner 2018 CG
Mahesh Ghoerbien, rol: Deelnemer
John Sandbrink, rol: Geïnterviewd
David Elbers, rol: Deelnemer

Provincie Zuid-Holland -

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Jeroen van Schaick, rol: Deelnemer
Erik Rutten, rol: Geïnterviewd
Bas van Herpen - van Leenen, rol: Geïnterviewd

Provincie Zuid-Holland - Provincie Zuid-Holland Projectbureau RijnlandRoute

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Rogier Pronk, rol: Deelnemer
Alex Veldhof, rol: Geïnterviewd
Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom)

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom) -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 54
Robert-Jan Looijmans, rol: Deelnemer
Harry Nijland, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat PPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Dick Beentjes, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat PPO - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Jos van Wersch, rol: Opdrachtgever

Rijkswaterstaat PPO - Rijkswaterstaat LOB

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Herbert van Dormalen, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Saxion Hogeschool -

Locatie: Deventer, Handelskade 75
Geert Roovers, rol: Deelnemer
SEO Economisch Onderzoek

SEO Economisch Onderzoek -

Locatie: Amsterdam, Roetersstraat 29
Carl Koopmans, rol: Geïnterviewd

Siemens Mobility BV -

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Arjen Hartman, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Siers Infraconsult B.V -

Locatie: Oldenzaal, Schelmaatstraat 14
Niels Hartogsveld, rol: Deelnemer

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Leen van Gelder, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Stedin -

Locatie: Rotterdam, Blaak 8
Lennard Seriese, rol: Geïnterviewd
Louis van der Hoeven, rol: Geïnterviewd
Gerja Koldenhof, rol: Geïnterviewd
Marc van der Linden, rol: Geïnterviewd

Stichting de Bouwcampus -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Harald Versteeg, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Stichting RIONED -

Locatie: Ede, Horaplantsoen 12b
Hugo Gastkemper, rol: Geïnterviewd

Strukton Infra Specials -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Bauke Lobbezoo, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Tauw bv -

Locatie: Deventer, Handelskade 37
Thijs Wessels, rol: Deelnemer

TU Delft -

Locatie: Delft, Jaffalaan 5
Wout Broere, rol: Deelnemer

TU Delft - TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Jaffalaan 5
Han Meyer, rol: Geïnterviewd

TU Delft - TU Delft Faculteit der Bouwkunde

Locatie: Delft, Jaffalaan 5
Niek Mouter, rol: Geïnterviewd

Universiteit Twente -

Locatie: Enschede, Drienerlolaan 5
Léon Olde Scholtenhuis, rol: Geïnterviewd
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) -

Locatie: Den Haag, Nassaulaan 12
Henk van den Berg, rol: Deelnemer
Marjon Bosman Verbruggen, rol: Geïnterviewd
Vewin Ver. van Waterbedrijven Nederland

Vewin Ver. van Waterbedrijven Nederland -

Locatie: Den Haag, Bezuidenhoutseweg 12
Rob Eijsink, rol: Deelnemer

Visser & Smit Hanab B.V. -

Locatie: Papendrecht, Rietgorsweg 6
Dennis in 't Groen, rol: Deelnemer

VolkerWessels Telecom -

Locatie: Nieuwegein, Ravenswade 4a
René Beurze, rol: Deelnemer diner 2018 CG

VolkerWessels Telecom - Volker Wessels Infrastructuur

Locatie: Nieuwegein, Ravenswade 4a
Theo Ellenbroek, rol: Deelnemer

Vrije Universteit Amsterdam Cultuur, Organisatie en Management -

Locatie: Amsterdam, Buitenveldertselaan 3 - 7
Alfons van Marrewijk, rol: Deelnemer
Erwin Biersteker, rol: Deelnemer
Consensus in kosten en baten
O708
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Vanuit het onderzoek Common ground voor ondergrondse infra is geconcludeerd dat er in ondergrondse infraprojecten met meerdere betrokken partijen vaak sprake is van een onevenredige verdeling van kosten en baten. Het ontbreekt aan een transparante, algemeen bruikbare systematiek om kosten te verevenen, waardoor samenwerking wordt belemmerd.

Onderzoek
Een denktank uit het COB-netwerk heeft nagedacht over een andere aanpak, vanuit 3 invalshoeken. Vanuit praktijkprojecten is gekeken naar de aanpak vanuit de laagste maatschappelijk kosten, of hoogste maatschappelijke waarde. Er wordt gesproken over laagste maatschappelijke kosten bij besluitvorming, maar uit een tussenresultaat van een eerder COB-onderzoek bleek dat besluiten worden genomen op basis van laagste eigen kosten. Tenslotte is gekeken naar of een vereveningsfonds een oplossing zou kunnen zijn.

Resultaat
Het doel van dit project was het geven van inzichten in oplossingen waardoor de financiële aspecten tussen de betrokkenen partijen geen spelbreker zijn voor een toekomstbestendige kabels en leidingen infrastructuur in Nederland. Het resultaat van deze denktank wordt een concreet plan van aanpak om kennis te ontwikkelen of onderzoek te doen, zodat we die andere aanpak die uit het traject met de denktank komt daadwerkelijk kunnen implementeren.

Vakgebieden
Kabels en leidingen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

APPM Management Consultants B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Spicalaan 8
Dafra van Engelen, rol: Begeleider/Facilitator

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Erik Dubbelaar, rol: Deelnemer

AT Osborne B.V. -

Locatie: Baarn, J.F. Kennedylaan 100
Jürgen van der Heijden, rol: Deelnemer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Coordinator
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Rudi Zoet, rol: Initiatiefnemer

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Mark Janssen Lok, rol: Deelnemer

Enexis B.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, Magistratenlaan 116
Jos Lemmens, rol: Deelnemer

Evides Waterbedrijf -

Locatie: Rotterdam, Schaardijk 150
Arno Bindt, rol: Deelnemer
Robbert Ephraïm, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Paul Elzenaar, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Alexander Schipperheijn, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Jo Janssen, rol: Deelnemer

Gemeente Tilburg Afdeling Ruimtelijke Uitvoering -

Locatie: Tilburg, Stadhuisplein 130
Sander van der Heijden, rol: Initiatiefnemer

GPKL Gemeentelijk Platform K&L -

Locatie: Ede, Galvanistraat 1
Berry Kok, rol: Deelnemer

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
René Frinks, rol: Deelnemer

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Laurens van Raaij, rol: Deelnemer

Port of Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Sjaak Verburg, rol: Deelnemer

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 2- de Tulpenburgh
David Elbers, rol: Deelnemer

Provincie Zuid-Holland -

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Marcel Kluter, rol: Initiatiefnemer

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Joris Vijverberg, rol: Deelnemer

Saxion Hogeschool -

Locatie: Deventer, Handelskade 75
Geert Roovers, rol: Deelnemer

SGS Roos + Bijl Engineers en Consultants -

Locatie: Rhoon, Nijverheidsweg 35
Wilko van Kruisbergen, rol: Deelnemer
Johan de Leeuw, rol: Deelnemer
SynergieNL

SynergieNL -

Locatie: ,
Arnoud Drevijn, rol: Deelnemer
Syntax InfraMediairs B.V.

Syntax InfraMediairs B.V. -

Locatie: Harderwijk, Industrieweg 9
Bart van Paassen, rol: Deelnemer
Cultuur digitalisering
R702WP1B
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Welke dingen doen we die wel of niet bijdragen aan het toepassen van digitale middelen? Welke drempels zijn er? Door inzicht in de cultuur is het beter mogelijk in een project een uitwerking te maken van een digitaal middel dat ook werkelijk wordt toegepast, en om activiteiten daarvoor mee te nemen.

Onderzoek
Digitalisering wordt in dit project beschouwd als een verandertraject binnen bestaande organisaties. Er wordt inzicht gegeven in van (culturele) factoren die meewegen in het, al dan niet, toepassen van digitale middelen.

Resultaat
In 2022 is de projectgroep aan de slag gegaan met de uitkomsten van de cultuuranalyse uit 2021. Er is onder meer gewerkt aan een serious game om samen met beheerders en onderhoudspartijen meer grip te krijgen op de weerstanden en kansen die spelen bij digitaal werken. Het spelen van het spel geeft inzichten voor beheerorganisaties in de behoeften voor beheer en onderhoud en voor welke taken digitale middelen kunnen worden ingezet. Eind 2023 is de serious game in concept gereed. Ook heeft de werkgroep geholpen het goede gesprek te voeren tijdens de van Dromen naar doen dagen en is de Leidraad eind 2023 gereed voor de laatste redactieslag. In 2024 stopt dit project, maar het blijft mogelijk hun expertise in te zetten bij het spelen van de diverse serious games die zijn ontwikkeld of voor toepassing van de Leidraad.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Bram ten Klei, rol: Coordinator

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Projectleider

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Wendy Kniestedt, rol: Lid

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Twan Daverveld, rol: Deelprojectleider
Judith Roumen

Judith Roumen -

Locatie: Rijswijk, Bilderdijklaan 16
Judith Roumen, rol: Secretaris

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Lid

The Collective SI B.V. -

Locatie: Zwijndrecht, Scheepmakerij 242
Peter Dubbelman, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Robin Gerrets, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Danny Vroemen, rol: Lid
Dashboard tunnelbeheerder
R702WP42
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Door toedoen van steeds complexer wordende systemen en contracten en de alsmaar heviger wordende druk om te optimaliseren en te voldoen aan prestatie-eisen, is het lastig om onderbouwde beslissingen te nemen met betrekking tot risico’s, kosten en de prestaties van een individueel asset of het totale areaal. Aan de andere kant genereren steeds meer assets en systemen data. Hoe kunnen we deze data effectief inzetten, bijvoorbeeld middels een dashboard?

Onderzoek
De werkgroep onderzoekt welke informatie nodig is voor tunnelbeheerders. Dit gebeurt in samenhang met het project Aantoonbaar veilig meten en beslissen. Daarnaast moet helder zijn wat een beheerder op een dashboard nodig heeft. Tevens wordt gekeken naar toepassing van dashboards in andere markten.

Resultaat
Het doel is beheersmaatregelen en een faalboom uit te werken, op basis waarvan ook voorstel voor een dashboard (plan van eisen) wordt gemaakt. Dit voorstel wordt geëvalueerd met praktijkprojecten. Zie voor de deliverable (2022) https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma/digitalisering/digitalisering-2030-werkpakket-4/dashboard/

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Eric Hof, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator

Datadigest B.V. -

Locatie: Rijswijk, Laan van Oversteen 20
Cedric Both, rol: Lid

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Theo Liu, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Peter Stroo, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Lid

Maasstad Ingenieurs -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Bram ten Klei, rol: Projectleider

Rijkswaterstaat NOVA -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Maria Angenent, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Deventer, Leeuwenbrug 8
Maarten Visser, rol: Secretaris
Data delen
KIBO01
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Er wordt steeds meer data verzameld en openbaar beschikbaar gesteld. Er is momenteel nog weinig zicht op de waarde van deze data voor nutsbedrijven en de bijdrage die assetdata kan leveren aan de maatschappij en andere netbeheerders. Het COB zet in op een inspiratieboek met 'datakansen', waarmee netbeheerders zich kunnen ontwikkelen in het vrijgeven van data.

Onderzoek
Een werkgroep bevraagd betrokken partijen bij dit onderzoek, legt de resultaten van de enquetes naast elkaar zoekt rode draden. In maart 2016 is gestart met het samenstellen van het concept inspiratiedocument.

Resultaat
Een verkennende studie dat laat zien wat data delen inhoudt voor het aanleggen, beheren en onderhouden van kabel- en leidinginfrastructuur. Teven is dit een aanzet om het open stellen van data op gang te krijgen en dit onderwerp te agenderen. In februari 2017 is het rapport gepubliceerd.

Meer informatie
Heeft u interesse in dit project? Neem dan contact op met het COB.

Vakgebieden
Kabels en leidingen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Alliander N.V. -

Locatie: Duiven, Dijkgraaf 4
Jan Bruinenberg, rol: Lid
Christian Klep, rol: Lid

AT Osborne B.V. -

Locatie: Baarn, J.F. Kennedylaan 100
Sandra Brouwer, rol: Lid

Bouwend Nederland -

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Edgar van Niekerk, rol: Geïnterviewd

Brabant Water N.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, Magistratenlaan 200
Daan Os, van, rol: Geïnterviewd
Roel Diemel, rol: Geïnterviewd

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Paul Schaminée, rol: Lid

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Patricia Byrne-de Meijer, rol: Geïnterviewd
Paul Elzenaar, rol: Geïnterviewd

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Hans Meijer, rol: Geïnterviewd
Freek Verhoef, rol: Geïnterviewd

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Micha van Engelen, rol: Lid
Karin de Goederen, rol: Lid
Wil Kovács, rol: Geïnterviewd

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Sieb van der Weide, rol: Geïnterviewd
Sieb van der Weide, rol: Geïnterviewd

Hompe & Taselaar -

Locatie: Amsterdam-duivendrecht, Van Marwijk Kooystraat 1
Frans Taselaar, rol: Lid

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier -

Locatie: Heerhugowaard, Stationsplein 136
Mark Broos, rol: Geïnterviewd

KWR Water Cycle Research Institute -

Locatie: Nieuwegein, Groningenhaven 7
Ralph Beuken, rol: Lid

Marmos Bodemmanagement -

Locatie: Rotterdam, Geert Adegeeststraat 4
Marnix Mosselman, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 2- de Tulpenburgh
Ruud Kamp, rol: Geïnterviewd
John Sandbrink, rol: Geïnterviewd

Provincie Limburg -

Locatie: Maastricht, Limburglaan 10
Frank Lonnee, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Herman Winkels, rol: Geïnterviewd
Frans van Dam, rol: Geïnterviewd

Stantec B.V. -

Locatie: Arnhem, Tivolilaan 205
Peter van Mullekom, rol: Projectleider

Stichting RIONED -

Locatie: Ede, Horaplantsoen 12b
Hugo Gastkemper, rol: Geïnterviewd

VolkerWessels Telecom -

Locatie: Nieuwegein, Ravenswade 4a
Theo Ellenbroek, rol: Lid
Data ontsluiten en delen
R702WP51
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Hoewel elke tunnel net weer anders is, kan data van de ene tunnel zeker waardevol zijn voor de ander. Bijvoorbeeld verkeersdata uit de ene tunnel toevoegen aan een simulatie voor een andere tunnel waar nog geen verkeer doorheen rijdt. Bovendien is het mogelijk algemene statistieken op te stellen door data van meerdere tunnels met elkaar te combineren.

Onderzoek
Nog voordat kan worden gekeken of data nuttig is en gedeeld kan worden, moet er een begrip zijn van de beschikbaarheid van data en of deze te ontsluiten is. Hier doet de werkgroep onderzoek naar.

Resultaat
Het project zal uitwijzen in hoeverre er draagvlak is voor het delen van data. De werkgroep stelt een plan van eisen op en maakt formele afspraken voor het ontsluiten van dataset. Het eindrapport 2022 is te vinden via https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma/digitalisering/digitalisering-2030-werkpakket-5/data-ontsluiten-en-delen/

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Bram ten Klei, rol: Projectleider
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator

Equans Infra en Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Peter Borsje, rol: Lid

Maasstad Ingenieurs -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Oscar Kroos, rol: Lid

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Frederik Wagenaar, rol: Lid

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
André Stehouwer, rol: Secretaris

SWARCO Nederland B.V. (voorheen Dynniq Nederland BV) -

Locatie: Amersfoort, Basicweg 16
Stefan Kurvers, rol: Lid

TNO -

Locatie: Delft, Stieltjesweg 1
Esra Bektas, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
, rol: Lid
Deformatie omegaprofielen
R701-2A1
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Op dit moment is het nog niet mogelijk om voorspelbaar onderhoud uit te voeren of de daadwerkelijke scope van een tunnelrenovatie betrouwbaar vast te stellen. Er zijn kennishiaten op civieltechnisch gebied, die alleen verkleind kunnen worden door met elkaar een proces van snelle kennisontwikkeling te organiseren. Een van de openstaande vragen is de betrouwbaarheid van de Omegaprofielen en de klemverbinding waarmee ze aan de tunnelelementen zijn bevestigd.

Onderzoek
Het COB is al langere tijd bezig met onderzoek naar de restlevensduur van de Zinkvoegen van Afgezonken Tunnels. Er zijn al meerdere rapporten gepubliceerd die de mogelijke risico’s beschrijven en adviezen geven over de aanpak bij Renovatie.

Resultaat
Het rapport Effect van plooivorming bij omegaprofielen is op 30 maart 2023 gepresenteerd op de kennisdag civieltechnisch renoveren. U kunt dit rapport downloaden via de kennisbank.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Chris Hakkaart, rol: Rapporteur

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Brenda Berkhout, rol: Coordinator
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Ruben van Montfort, rol: Secretaris

Duranium Engineering -

Locatie: Wouwse Plantage, Heistraat 14
Joel van Stee, rol: Rapporteur

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rolf Dalmeijer, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Bard Louis, rol: Rapporteur
Roline Montijn, rol: Rapporteur
Douwe Dijkstra, rol: Rapporteur

Nebest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Jan Kloosterman, rol: Rapporteur

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid
Deformatiemonitoring zinktunnels
R700W-1B
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In dit project werkt PhD’er Ian Pierce aan een monitoringstrategie om tunnelvervormingen continu te monitoren, zonder hinder in het gebruik. De monitoringgegevens worden bij drie tunnels verzamelden vervolgens opgeslagen in een semantische wiki (of uniforme database) en gebruikt voor structurele gedragsanalyse. De monitoringgegevens worden vervolgens gebruikt om het langetermijngedrag van de tunnels en de impact ervan op hun structurele veiligheid te voorspellen.

Onderzoek
De komende vier jaar worden drie tunnels continu gemonitord en worden de gegevens verzameld en opgeslagen door het COB of Rijkswaterstaat. Voor de Willemsspoortunnel en de Noordtunnel is hiervoor een openbare aanbesteding. Ian voert monitoring uit bij de Drechttunnel. De onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd en onderzocht met het oog op de impact van cyclische of continue vervormingen, zoals door seizoens- en getijdenafhankelijke bewegingen.

Resultaat
Research plan proposal Deformation monitoring of immersed tunnels – version 2024 – Ian Pierce is via de projectenpagina te downloaden.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Gerrit Wolsink, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Coen van der Vliet, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Bart Duijvestijn, rol: Coordinator

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Hans Mortier, rol: Voorzitter

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Edo Noordermeer, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Bard Louis, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Mark van der Heijden, rol: Lid

TNO -

Locatie: Delft, Stieltjesweg 1
Adri Vervuurt, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Ian Pierce, rol: PHD
Wout Broere, rol: Lid
Degradatie tunnelmaterialen
R700W-5B
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Huidige kennis over degradatie van tunnelmaterialen en de risico’s voor de tunnelconstructies is onvoldoende. Dit blijkt onder meer uit onderzoek bij renovatieprojecten, waarbij is geconstateerd dat degradatie sneller verloopt en andere oorzaken heeft dan vooraf ingeschat.

Onderzoek
Het doel van PhD’er Sebastian P. Kuniewski is om real-life metingen mogelijk te maken door tunnelcomponenten continu te monitoren op degradatie, mechanische belastingen en vervorming. De gegenereerde gegevens worden vervolgens ingevoerd in modellen voor betrouwbare voorspellingen van degradatie en de status van de tunnelcomponenten voor proactieve onderhoudsprogramma’s, waardoor downtime effectief wordt geminimaliseerd. Sebastian wordt vanuit het COB begeleid door een groep ervaren professionals uit de praktijk, om daarmee een goede aansluiting van het wetenschappelijk onderzoek op de Nederlands/Vlaamse praktijk te borgen.

Resultaat
Research plan proposal Degradation of tunnel materials – version 2024 – Sebastian Kuniewski is via de projectenpagina te downloaden.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

C-Cube International B.V. -

Locatie: Delft, Molengraaffsingel 10
Guus Coolegem, rol: Lid
Sebastian Kuniewski, rol: PHD
Tje Wei Hu, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Bart Duijvestijn, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Paul Hölscher, rol: Lid

Rijkswaterstaat West Nederland Zuid -

Locatie: Dordrecht, Steegoversloot 36
Marija Nedeljkovic, rol: Lid

Rijkswaterstaat West Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Dordrecht, Steegoversloot 36
Andreas Burki, rol: Lid

SGS INTRON B.V. -

Locatie: Waardenburg, Regterweistraat 7
Michel Boutz, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Arjan Mol, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen - TU Delft

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Mohammad Fotouhi, rol: Begeleider PhD
Erik Schlangen, rol: Begeleider PhD
Wout Broere, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Bas Bruins Slot, rol: Voorzitter
Digitaal aantonen
R702-2A
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Bij een grootschalige renovatie moet een tunnel vaak volledig worden afgesloten, onder meer om de veiligheid te testen. De hypothese van het COB-netwerk is dat de duur van een volledige tunnelafsluiting behoorlijk verkort kan worden door sommige testen virtueel uit te voeren.

Onderzoek
De koplopergroep richt zich op kennisuitwisseling tussen experts bij opdrachtgevers en opdrachtnemers die zich bezighouden met virtueel testen. Bij bijna alle tunnelprojecten (nieuwbouw en renovatie) wordt gewerkt aan virtueel testen. Toch blijkt er spraakverwarring te zijn: wat bedoelt iedereen met virtueel testen, kijken we met dezelfde bril, tegen welke vragen lopen we aan?

Resultaat
Dit project heeft tot doel verwachtingen en randvoorwaarden in kaart te brengen, dialoog op gang te brengen, vertrouwen te kweken bij stakeholders en praktijkprojecten te ondersteunen. In december 2019 zijn de resultaten in de vorm van een digitaal groeiboek gedeeld. zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/digitaal-aantonen

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Eric Hof, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Jack Blok, rol: Lid

BAM Infra -

Locatie: Culemborg, Plantijnweg 32
Maarte Oerlemans, rol: Lid

Capgemini Engineering Netherlands B.V. -

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Lambert Verhagen, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Coordinator
Leen van Gelder, rol: Coordinator
Hans Janssens, rol: Lid
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Hans Pos, rol: Lid
Gemeente Amsterdam Programma AWA Aanpak Wegtunnels Amsterdam

Gemeente Amsterdam Programma AWA Aanpak Wegtunnels Amsterdam -

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Rik Teuben, rol: Lid
ICT Netherlands

ICT Netherlands -

Locatie: Eindhoven, Prof. Dr. Dorgelolaan 30
Wibo Tienstra, rol: Lid

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Edwin Luijt, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Rutger van Bemmel, rol: Lid
Jacco Kroese, rol: Voorzitter
OrangeNXT

OrangeNXT -

Locatie: Eindhoven, John F Kennedylaan 2
Mane Lambeens, rol: Lid

Provincie Zuid-Holland -

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Maikel Balster, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening -

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Martijn Dorresteijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement -

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Jan Verbrugge, rol: Lid

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Rik Jan van Hulst, rol: Lid

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Alen Halilovic, rol: Lid

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Helmut Breedeveld, rol: Lid

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement - Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Dave de Wilde, rol: Lid

Siemens Mobility BV -

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Rob Riemens, rol: Lid

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Franc Fouchier, rol: Lid

Sweco Nederland B.V. -

Locatie: Breda, Graaf Engelbertlaan 75
Erik Schermer, rol: Lid

Sweco Nederland B.V. - Sweco Nederland

Locatie: Breda, Graaf Engelbertlaan 75
, rol: Lid
Jaap de Boer, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Tamara Dolle, rol: Lid
Unit040

Unit040 -

Locatie: Eindhoven, Esp 113
Gino van der Zijde, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Michiel Vroon, rol: Lid
Digitalisering in de geotechniek
G501
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Uit allerlei bouwprojecten komt op grote schaal monitoringsdata beschikbaar. Deze gegevens worden momenteel versplinterd (of helemaal niet) bewaard. Dat is zonde, want de verwachting is deze data heel waardevol kan zijn om grondonderzoek mee te verbeteren.

Onderzoek
Het COB-netwerk werkt aan een proof-of-concept om de meerwaarde van het combineren van data te laten zien. Er is gekozen voor een casus rondom trillingen. De hypothese is dat door het beschikbaar stellen en gebruiken van trillingsdata de kans op schade (met name aan oude objecten) zal afnemen, de maatschappelijke acceptatie van het ondergrondse project zal vergroten en de levensduur van deze objecten (bv. kademuren of monumenten) zal toenemen.

Resultaat
In het rapport wordt een eenvoudige roadmap gepresenteerd als kapstok voor verder onderzoek. Daarnaast is nader onderzoek gedaan naar het inzetten van monitoringsdata bij het trillen of heien van funderingselementen. Uit de studie van praktijkcases en een beschouwing van de toegepaste statistische methode, volgt dat het inzetten van trillingsdata leidt tot een veel kleiner invloedsgebied en predicties die beter bij de praktijk aansluiten.

Vakgebieden
Ordening en waarde


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Rik Bisschop, rol: Lid
Ad Verweij, rol: Rapporteur

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Brenda Berkhout, rol: Coordinator

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Remon Pot, rol: Rapporteur

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Arjen Ramkema, rol: Rapporteur

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Groningen, Pop Dijkemaweg 72a
Albert Jan Snethlage, rol: Lid
Klaas Siderius, rol: Lid

Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V. -

Locatie: Tolbert, Feithspark 6
Kees-Jan van der Made, rol: Projectleider

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Renger van de Kamp, rol: Rapporteur

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Inge de Wolf, rol: Lid
Diner van de Ondergrond 2014
C1403
Status: Gereed
Type: Bijeenkomst - evenement - excursie

Vraagarticulatie
In 2014 stond het Diner van de Ondergrond in het teken van samenwerking. In hoeverre zijn organisaties klaar om een samenwerking aan te gaan? Wat gaat er goed en wat kan beter?

Onderzoek
Een paper van prof. dr. Ard-Pieter de Man, hoogleraar aan de VU, diende als gespreksleidraad. Na zijn presentatie discussieerden Ed Roijen (Rijkswaterstaat) en Lode Franken (CFE) over samenwerking in de praktijk. De gasten konden tijdens het diner hun eigen ervaringen bespreken.

Resultaat
De papers, presentaties en reacties zijn verwerkt in een cahier dat gratis te downloaden is vanaf de website. Daarnaast is het COB naar aanleiding van het Diner diverse initiatieven gestart op het gebied van samenwerking. In 2015 wordt hier verdere invulling aan gegeven.

Meer informatie
Heeft u interesse in dit project? Neem dan contact op met het COB.

Vakgebieden
COB-breed


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Opdrachtgever
Diner van de Ondergrond 2015
C1503
Status: Gereed
Type: Bijeenkomst - evenement - excursie

Vraagarticulatie
Het Diner van de Ondergrond is, zoals de naam al aangeeft, een diner, maar wel met een bijzonder tintje. Op deze avond willen we met de beslissers in ons netwerk discussiëren over de manier waarop we onze gezamenlijke doelstellingen kunnen vormgeven.

Onderzoek
Het Diner van de Ondergrond 2015 was de feestelijke start van het COB op de Bouwcampus. Er werd gesproken over het COB-programma 2015-2020, de leden van de ingestelde programmaraad werden gepresenteerd en participanten vertelden over hun samenwerking met het COB.

Resultaat
De gasten hebben hun reactie gegeven op het (toen nog concept) COB-programma 2015- 2020. Hun input is verwerkt en heeft in de definitieve versie geresulteerd.

Meer informatie
Heeft u interesse in dit project? Neem dan contact op met het COB.

Vakgebieden
COB-breed


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Opdrachtgever
Diner van de Ondergrond 2016
DINERVDO
Status: Gereed
Type: Bijeenkomst - evenement - excursie

Vraagarticulatie
Het Diner van de Ondergrond is, zoals de naam al aangeeft, een diner, maar wel met een bijzonder tintje. Op deze avond willen we met de beslissers in ons netwerk discussiëren over de manier waarop we onze gezamenlijke doelstellingen kunnen vormgeven.

Onderzoek
Deze editie stond in het teken van de langetermijnvisie op tunnels. De gasten kregen brainstormden over vier mogelijke scenario's voor de tunnel van de toekomst.

Resultaat
De avond leverde ideeën, wensen, voorstellen, visies en uitgangspunten op voor de langetermijnvisie op tunnels. Deze zijn door het COB meegenomen in de verdere uitwerking van de visie. Tijdens het COB-congres 2016 wordt de visie op hoofdlijnen gepresenteerd.

Meer informatie
Heeft u interesse in dit project? Neem dan contact op met het COB.

Vakgebieden
COB-breed


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Initiatiefnemer
Edith Boonsma, rol: Initiatiefnemer
Merten Hinsenveld, rol: Initiatiefnemer
Duurzaamheid in kaart
R703-3C
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
“Als we de duurzame tunnel voor ons zien, zien we een tunnel die in aanleg, gebruik en onderhoud de aarde en haar bewoners beter achterlaat dan voor haar aanleg”, aldus prof. dr. ir. Marcel Hertogh in zijn voorwoord van het Inspiratiedocument Duurzaamheid (2014). Maar hoe bereik je dat, een duurzame(re) tunnel?

Onderzoek
In een eerder COB-project zijn duurzaamheidsaspecten voor wegtunnels geïdentificeerd, zoals energiegebruik, maatschappelijke participatie en flexibiliteit. Een nieuwe werkgroep heeft onder andere deze aspecten vertaalt in concrete vragen.

Resultaat
Er is een checklist gemaakt, deze is continue in ontwikkeling. Online vindt u altijd de laatste, actuele versie.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Brandweer Amsterdam-Amstelland -

Locatie: Amsterdam, IJtunnel 4
Ron Beij, rol: Lid
Ron Beij, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Onno Sminia, rol: Coordinator

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Rotterdam, George Hintzenweg 85
Jos Schild, rol: Projectleider

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Wolfgang Wieser, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Remi van Berkum, rol: Deelnemer
Dwarsliggende feiten
KA2-02
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Van een aantal feiten is gebleken dat dit struikelblokken blijven in de samenwerking tussen partijen in de keten. Deze dwarsliggende feiten worden niet opgelost door enkel over dat onderwerp tekst en uitleg te geven in een groeiboek.

Onderzoek
De dwarsliggende feiten worden nader uitgediept en vanuit verschillende invalshoeken belicht, met oog voor alle belangen.

Resultaat
Aan de hand van de verdiepingsslag en de daarbij behorende inzichten kan per onderwerp een voorstel richting politiek of bestuur worden gedaan om de ervaren drempels weg te nemen.

Vakgebieden
Kabels en leidingen

Economische aspecten
R703-6-3
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Er is een model gemaakt voor de businesscase van circulariteit, maar wat moet er nu gebeuren zodat circulariteit ook daadwerkelijk wordt meegenomen in economische besluitvorming? Hoe informeren en betrekken we belanghebbenden zodat ze gaan bewegen en gebruikmaken van kennis die is ontwikkeld?

Onderzoek
Door middel van interviews onder directies uit de sector en het gebruikmaken van gegevens van bestaande en nieuwe tunnels worden vragen en aanbod gekoppeld en obstakels en dilemma’s beschreven - en waar mogelijk worden er praktische en systeemoplossingen voorgesteld.

Resultaat
Een serious game en een rapportage over de economische aspecten van een circulair platform, onderbouwd met een aantal use cases. In 2022 is het rapport opgeleverd, zie website. Dit project heeft geen voortgang in de nieuwe opzet.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Beaufort Corporate Consulting B.V. -

Locatie: Utrecht, Vliegend Hertlaan 15-97
William van Niekerk, rol: Projectleider

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Olle de Geest, rol: Lid
Jeroen Ruzicka, rol: Lid
Eisen materialenpaspoort TTI
R703-6-6
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In 2024 wordt gewerkt aan het opleveren van een format voor materiaalpaspoorten voor TTI.

Onderzoek
De eisen van toekomstige gebruikers worden geïnventariseerd en beschreven wordt hoe materiaalpaspoorten voor tunnelinstallaties eruit zouden moeten zien en moeten worden toegepast.

Resultaat
De eisen worden opgenomen in versie 2 van de Maatregelencatalogus Circulaire tunnels.

Vakgebieden
Ordening en waarde

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Gioffry Maduro, rol: Coordinator
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Jorg Hogerheijde, rol: Secretaris
DuSpot B.V.

DuSpot B.V. -

Locatie: Enschede, Capitool 50
Mart Mensink, rol: Lid
Insert

Insert -

Locatie: Veenendaal, Plemanstraat 5
Roos van Borrendam, rol: Lid

Nebest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Irene Dekker, rol: Projectleider

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Monique Platenkamp, rol: Lid

Witteveen+Bos -

Locatie: Rotterdam, Blaak 16
Juul Schuurmans, rol: Lid
Energiepaspoort in de praktijk
R703-32B
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In de tweede helft van 2024 wil het COB het format energiepaspoort toepassen bij vijf tot tien tunnels, om in gesprek te gaan over kansen en knelpunten.

Onderzoek
Voor het opstellen van energiepaspoorten voor vijf tot tien Nederlandse tunnels is het COB op zoek naar zeven experts op het gebied van energiepaspoorten en naar tunnels waarvoor een energiepaspoort kan worden opgesteld. Tunnelbeheerders moeten hiervoor tunneldata beschikbaar stellen, zodat daarvoor een energiepaspoort kan worden opgesteld.

Resultaat
Het COB-netwerk presenteert een energiepaspoort dat in een oogopslag de ‘energieconditie’ en verduurzamingskansen van een tunnel zichtbaar maakt. Het format bevat statische en dynamische tunnelkenmerken die een rol spelen in het energieverbruik, het toont ’topverbruikers’ met potentiële energiereducerende maatregelen en een overzicht van het verbruik in de afgelopen vijf jaar.

Vakgebieden
Ordening en waarde

Programma's
Tunnelprogramma

Komende bijeenkomsten

19-09-2024 - Terugkomochtend energiepaspoort
Tijdens deze ochtend gaan we met tunnelbeheerders in gesprek over de kansen en knelpunten van het energiepaspoort.

Bijeenkomsten in het verleden

28-06-2024 - Energiepaspoort: werkdag
31-05-2024 - Startsessie energiepaspoort
Een sessie waarin de groep via Teams toelichting ontvangt en met elkaar kennismaakt.

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal één jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Gioffry Maduro, rol: Projectleider

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Quinten van 't Hof, rol: Secretaris

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Jorg Hogerheijde, rol: Lid

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Timo Neuteboom, rol: Lid expertteam
Harry de Haan, rol: Lid

EQUANS -

Locatie: Zaandam, Albert Heijnweg 1
Kees Rijswijk, rol: Lid expertteam

Overduin Design & Consultancy -

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Lid

Witteveen+Bos -

Locatie: Rotterdam, Blaak 16
Juul Schuurmans, rol: Lid expertteam
Energiereductie naar energietransitie
R703-3-1
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In 2030 zijn gerenoveerde en nieuw gebouwde tunnels energieneutraal en is beheer van tunnels gericht op het verlagen van energieverbruik door transitie.

Onderzoek
Er zijn enkele deliverables opgesteld die worden uitgewerkt op basis van bestaande ervaring, kennis en bestaande data. Deze deliverables worden verwerkt in de periode tot eind 2023.

Resultaat
Het doel van het werkpakket is om een essentiële bijdrage te leveren aan energieneutraal uitgevoerde tunnels en tunnelbeheer gericht op energiereductie.

Vakgebieden
Ordening en waarde

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Gioffry Maduro, rol: Projectleider

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Quinten van 't Hof, rol: Rapporteur
Jeroen Ruzicka, rol: Inhoudelijk Expert

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Marco Zwaal, rol: Inhoudelijk Expert

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Stanley Maximillian, rol: Lid

PRO6 managers B.V. -

Locatie: Amersfoort, Henry Dunantstraat 38a
Matthia Lahm, rol: Lid
Evaluatie Gaasperdammertunnel deel 1
R500-1
Status: Gereed
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
Zowel de opdrachtgever (Rijkswaterstaat) als de aanneemcombinatie (IXAS) van de Gaasperdammertunnel willen vanaf de start van het project leren van hun ervaringen en zo (de organisatie) van het project optimaliseren. Zij hebben het COB benaderd om hen hierbij te ondersteunen.

Onderzoek
Er is een expertteam samengesteld dat samen met Rijkswaterstaat en IXAS de geleerde lessen en best practices analyseert, vastlegt en vertaalt naar algemeen geldende lessen. Gekoppeld aan de bouwfasering, wordt er elk jaar een evaluatiesessie georganiseerd.

Resultaat
In het laatste kwartaal van 2015 zijn de dialoogfase, de convergentiefase, de aanbesteding en het risicomanagement geëvalueerd met behulp van interviews en een themasessie. De resultaten zijn gepresenteerd op het COB-congres 2015 en in de Onderbouwing van januari 2016. Vervolgens is er in 2016 bij bestaande lerende netwerken binnen het project praktijkervaring opgehaald en geanalyseerd. Presentatie vond plaats op het COB-congres van 2016. Vervolgens hebben hoogleraren en experts hebben de bevindingen beschouwd en verrijkt waarna deze zijn teruggekoppeld in een allignmentsessie op 7 maart 2017 en tijdens de kennisdag op 30 maart 2017 zijn besproken met andere tunnelteams. De bevindingen worden vervolgens gecombineerd met de resultaten van deze kennisdag en gepubliceerd. De uitreiking van Deel 1 van de evaluatie vond plaats tijdens het COB-café op 30 juni 2017. Het leertraject wordt voorgezet in de jaren hierna. Na oplevering van de Gaasperdammertunnel volgt een eindevaluatie, resulterend in een eindrapport en presentatie tijdens een congres.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Stefan Lezwijn, rol: Lid

Ballast Nedam Infra B.V. -

Locatie: Nieuwegein, Ringwade 71
Malou van der Pal, rol: Geïnterviewd

BESIX S.A. -

Locatie: Brussel, Avenue des Communautés 100
Jan van Steirteghem, rol: Reviewer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Projectleider
Marije Nieuwenhuizen, rol: Redacteur
Leen van Gelder, rol: Lid
Karin de Haas, rol: Projectleider
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator

Combinatie Rotterdamsebaan BAM en VolkerWessels bedrijven VHB, KWS en Vialis -

Locatie: Den Haag, Binckhorstlaan 119
Paul Janssen, rol: Reviewer

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Lid

Erasmus Universiteit Rotterdam -

Locatie: Rotterdam, Burgemeester Oudlaan 50
Joop Koppenjan, rol: Reviewer
Fluor Infrastructure BV

Fluor Infrastructure BV -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 155
Marco Eykelenboom, rol: Reviewer
Jan Theelen, rol: Geïnterviewd

Harry Bijl Communicatie -

Locatie: Dieren, Kruisstraat 25
Harry Bijl, rol: Redacteur
hbl communicatie

hbl communicatie -

Locatie: Goes, Kamperfoeliestraat 14
Hanneke Blok, rol: Schrijver

IXAS Consortium Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i Infrastructure -

Locatie: Amsterdam, Paalbergweg 2
Twan Daverveld, rol: Lid projectteam
Peter Schouten, rol: Opdrachtgever
Roel Scholten, rol: Lid projectteam
Aris van Erkel, rol: Lid projectteam
Martien Heijmans, rol: Lid projectteam
Johan van der Gaag, rol: Lid projectteam
André van de Velde, rol: Lid projectteam
Bram ten Klei, rol: Lid projectteam

Peter Juijn teksten -

Locatie: Utrecht, Kwartelstraat 43
Peter Juijn, rol: Redacteur
Radboud Universiteit

Radboud Universiteit -

Locatie: Nijmegen, Thomas van Aquinostraat 5
Ira Helsloot, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud -

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Frans de Kock, rol: Initiatiefnemer

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Lammert Postma, rol: Lid projectteam

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Ewald van Dorst, rol: Lid projectteam

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Henk Bellinga, rol: Lid expertteam

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Renske van Nie, rol: Lid projectteam

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Helen Miley, rol: Lid projectteam

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Hans Ruijter, rol: Spreker congres

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Arno Weiss, rol: Geïnterviewd
Leo Maas, rol: Redacteur
Ron van den Ende, rol: Lid projectteam
TNBS

TNBS -

Locatie: Zierikzee, Dijkgraaf 1
Tin Buis, rol: Reviewer

Triple Bridge B.V. -

Locatie: Bilthoven, Sweelincklaan 73
Marcel Hertogh, rol: Voorzitter expertteam

Universiteit Twente -

Locatie: Enschede, Drienerlolaan 5
Geert Dewulf, rol: Reviewer
Evaluatie Gaasperdammertunnel deel 2
R500-2
Status: Gereed
Type: Pilot - praktijkonderzoek - evaluatie

Vraagarticulatie
Zowel de opdrachtgever (Rijkswaterstaat) als de aanneemcombinatie (IXAS) van de Gaasperdammertunnel willen vanaf de start van het project leren van hun ervaringen en zo (de organisatie) van het project optimaliseren. Zij hebben het COB benaderd om hen hierbij te ondersteunen.

Onderzoek
Er is een expertteam samengesteld dat samen met Rijkswaterstaat en IXAS de geleerde lessen en best practices analyseert, vastlegt en vertaalt naar algemeen geldende lessen. Gekoppeld aan de bouwfasering, wordt er elk jaar een evaluatiesessie georganiseerd.

Resultaat
De uitreiking van Deel 1 van deze evaluatie vond plaats tijdens het COB-café op 30 juni 2017. Het leertraject werd voortgezet. Zo werd tijdens het COB congres in 2019 deel 2 gespresenteerd. Na oplevering van de Gaasperdammertunnel volgt een eindevaluatie, resulterend in de oplevering van deel 3.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Projectleider
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Leen van Gelder, rol: Lid kernteam
Ronald Gram, rol: Lid kernteam
hbl communicatie

hbl communicatie -

Locatie: Goes, Kamperfoeliestraat 14
Hanneke Blok, rol: Schrijver

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Anne-Loes Pool, rol: Schrijver

IXAS Consortium Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i Infrastructure -

Locatie: Amsterdam, Paalbergweg 2
Peter Schouten, rol: Opdrachtgever

Peter Juijn teksten -

Locatie: Utrecht, Kwartelstraat 43
Peter Juijn, rol: Schrijver

Rijkswaterstaat Dienst WNN -

Locatie: Amsterdam, Burgemeester Stramanweg 100b
Henk Bellinga, rol: Vraagsteller
Helen Miley, rol: Deelnemer
Hans Ruijter, rol: Reviewer
Cisca Rader, rol: Begeleider/Facilitator
Frans de Kock, rol: Initiatiefnemer

Triple Bridge B.V. -

Locatie: Bilthoven, Sweelincklaan 73
Marcel Hertogh, rol: Voorzitter

Vrije Universteit Amsterdam Cultuur, Organisatie en Management -

Locatie: Amsterdam, Buitenveldertselaan 3 - 7
Marcel Veenswijk, rol: Reviewer
Evaluatie Gaasperdammertunnel deel 3
R500-3
Status: Gereed
Type: Pilot - praktijkonderzoek - evaluatie

Vraagarticulatie
Zowel de opdrachtgever (Rijkswaterstaat) als de aanneemcombinatie (IXAS) van de Gaasperdammertunnel willen vanaf de start van het project leren van hun ervaringen en zo (de organisatie) van het project optimaliseren. Zij hebben het COB benaderd om hen hierbij te ondersteunen.

Onderzoek
r is een expertteam samengesteld dat samen met Rijkswaterstaat en IXAS de geleerde lessen en best practices analyseert, vastlegt en vertaalt naar algemeen geldende lessen. Gekoppeld aan de bouwfasering, wordt er elk jaar een evaluatiesessie georganiseerd.

Resultaat
De uitreiking van Deel 1 van deze evaluatie vond plaats tijdens het COB-café op 30 juni 2017. Het leertraject werd voortgezet. Zo werd tijdens het COB congres in 2019 deel 2 gespresenteerd. Na oplevering van de Gaasperdammertunnel volgde een eindevaluatie, resulterend in de oplevering van deel 3 met een masterclass op 2 februari 2022. Zie www.cob.nl/gaasperdammertunnel/masterclass


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Martien Heijmans, rol: Geïnterviewd
Advitec

Advitec -

Locatie: Leusden, Bitterschoten 40
Henk Bellinga, rol: Deelnemer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Combinatie BAAK Blankenburgtunnel Ballast-Maquire-Deme

Combinatie BAAK Blankenburgtunnel Ballast-Maquire-Deme -

Locatie: Nieuwegein, Ringwade 71
Conrad Hordijk, rol: Geïnterviewd

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Geïnterviewd
Fluor Infrastructure BV

Fluor Infrastructure BV -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 155
Ger van der Schaaf, rol: Geïnterviewd

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Age Niels N. Holstein, rol: Lid
hbl communicatie

hbl communicatie -

Locatie: Goes, Kamperfoeliestraat 14
Hanneke Blok, rol: Schrijver

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Ewald Burger, rol: Lid

IXAS Consortium Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i Infrastructure -

Locatie: Amsterdam, Paalbergweg 2
Roy Neele, rol: Geïnterviewd
Pieter Teeuw, rol: Geïnterviewd
Peter Schouten, rol: Initiatiefnemer
Simon Jan Groenveld, rol: Lid
Conrad Hordijk, rol: Geïnterviewd

Peter Juijn teksten -

Locatie: Utrecht, Kwartelstraat 43
Peter Juijn, rol: Redacteur
Rijkswaterstaat Dienst Noord-Holland

Rijkswaterstaat Dienst Noord-Holland -

Locatie: Haarlem, Kanaaldijk 301
Dennis Blom, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Frans de Kock, rol: Initiatiefnemer

Rijkswaterstaat GPO - Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Lammert Postma, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat GPO - Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Hans Ruijter, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat GPO - Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Vera van Engen, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO - Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Marcel Hoogsteder, rol: Lid
Joop van der Velden, rol: Geïnterviewd
Victor van Veldhoven, rol: Geïnterviewd

TenneT Holding B.V. -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 310
Wijnand Mellegers, rol: Lid
Helen Miley, rol: Geïnterviewd

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Marcel Hertogh, rol: Voorzitter
Evaluatie Kiltunnel
R550
Status: Lopend
Type: Pilot - praktijkonderzoek - evaluatie

Vraagarticulatie
De eerste fase van de renovatie van de Kiltunnel zal als bouwteam worden uitgevoerd. Deze aanpak stelt speciale eisen aan zowel opdrachtgever en opdrachtnemer.

Onderzoek
Het COB is gevraagd om al tijdens het bouwteamjaar de lessen vast te leggen en te delen, en met het bouwteam te reflecteren om bij te dragen aan een succesvolle afronding van deze fase.

Resultaat
De geleerde lessen worden in een rapport gepubliceerd en verwerkt in het groeiboek Renoveren. Op die manier kan ieder project zijn voordeel doen met de ontwikkelde kennis en opgedane ervaringen.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Hans Janssens, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid
hbl communicatie

hbl communicatie -

Locatie: Goes, Kamperfoeliestraat 14
Hanneke Blok, rol: Lid expertteam

Kiltunnel -

Locatie: Dordrecht, Kiltunnelweg 100
Arie Bras, rol: Lid
Mourik Infra B.V.

Mourik Infra B.V. -

Locatie: Groot-ammers, Voorstraat 67
Sake Hemstra, rol: Lid

Vrije Universteit Amsterdam Cultuur, Organisatie en Management -

Locatie: Amsterdam, Buitenveldertselaan 3 - 7
Marcel Veenswijk, rol: Voorzitter expertteam
Evaluatie openstelling Heinenoord
R700EH
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma

Bijeenkomsten in het verleden

30-04-2024 - Kernteamoverleg Evaluatie openstelling Heinenoord
Bespreken review door geïnterviewden
19-03-2024 - Bij PTZ Kennismiddag
Workshop best practices Heinenoord met PTZ team
16-01-2024 - Kernteamoverleg Evaluatie openstelling Heinenoord
Bespreken rapportage

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal één jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

CiiQ

CiiQ -

Locatie: ,
Silvester Heijdemann, rol: Geïnterviewd

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Coordinator

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid kernteam
Gemeente Barendrecht

Gemeente Barendrecht -

Locatie: Barendrecht, Binnenhof 1
Richard Veeke, rol: Geïnterviewd

Peter Juijn teksten -

Locatie: Utrecht, Kwartelstraat 43
Peter Juijn, rol: Redacteur
Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Jan Küchel, rol: Lid kernteam

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Ronald Mante, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Paul van Putten, rol: Geïnterviewd
Rijkswaterstaat Verkeerscentrale Zuid West Nederland

Rijkswaterstaat Verkeerscentrale Zuid West Nederland -

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 403
Doeska Banjac, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid -

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Karina van Bergeijk-Haan, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Soer van Herk, rol: Geïnterviewd
Savera III Aanneemcombinatie Heinenoord renov Dura Vermeer, Dynniq en Spie

Savera III Aanneemcombinatie Heinenoord renov Dura Vermeer, Dynniq en Spie -

Locatie: ,
Wout van Oostrum, rol: Lid kernteam
Bart Ranke, rol: Geïnterviewd

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Tamara Dolle, rol: Lid kernteam
VDES

VDES -

Locatie: Oostvoorne, Molendijk 15
Willem van Dongen, rol: Lid kernteam
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond -

Locatie: Rotterdam, Frobenstraat 8
Henriette van Ooijen, rol: Geïnterviewd
Evaluatie Sluiskiltunnel
R300
Status: Gereed
Type: Pilot - praktijkonderzoek - evaluatie

Vraagarticulatie
Op 23 mei 2015 gaat de Sluiskiltunnel open voor verkeer; op tijd en zonder meerkosten. Wat valt er te leren van dit project? Er zijn bovendien veel nieuwe ervaringen opgedaan. De BV Kanaalkruising Sluiskil (BV KKS) en het COB gaan kennis vastleggen, evalueren en vertalen naar theorie en praktijk.

Resultaat
De bevindingen zijn vastgelegd in het in juni 2015 uitgebrachte document Evaluatie Sluiskiltunnel dat te vinden is op de COB kennisbank en is gepresenteerd tijdens het op 23 juni 2015 gehouden Symposium.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers
Erik Vreeburg, rol: Geïnterviewd
Michel Langhout, rol: Geïnterviewd
Johan Mignon, rol: Geïnterviewd
, rol: Geïnterviewd
Erik te Duits, rol: Geïnterviewd
Jan de Jong, rol: Geïnterviewd
Hans Nühn, rol: Geïnterviewd

Bureau Paradox -

Locatie: Leiden, Boerhaavelaan 21
Alfons van Marrewijk, rol: Beoordelaar

BV Kanaalkruising Sluiskil -

Locatie: Terneuzen, Koegorsstraat 1c
Tin Buis, rol: Geïnterviewd
Hanneke Blok, rol: Redacteur
Paul van Laviere, rol: Geïnterviewd
Ton Vrijdag, rol: Geïnterviewd

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Projectleider
Roel Scholten, rol: Coordinator

Combinatie Rotterdamsebaan BAM en VolkerWessels bedrijven VHB, KWS en Vialis -

Locatie: Den Haag, Binckhorstlaan 119
Paul Janssen, rol: Beoordelaar
Individuele deelnemers
Peter Dijk, rol: Beoordelaar

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 2- de Tulpenburgh
Christiaan Caan, rol: Beoordelaar

Provincie Zeeland Provinciehuis -

Locatie: Middelburg, Abdij 6
Albert de Vries, rol: Beoordelaar

Provincie Zeeland Provinciehuis - Provincie Noord-Holland

Locatie: Middelburg, Abdij 6
Kees van Beveren, rol: Beoordelaar

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Cees Brandsen, rol: Beoordelaar
Jaap Heijboer, rol: Beoordelaar
Hans Versteegen, rol: Beoordelaar

Shell Global Solutions International B.V. -

Locatie: Den Haag, Postbus 541
Hans de Vos, rol: Beoordelaar
Individuele deelnemers
Ard-Pieter de Man, rol: Lid expertteam
Adri Frijters, rol: Beoordelaar

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Frank Guldenmund, rol: Beoordelaar
Hans Bakker, rol: Lid expertteam
Marcel Hertogh, rol: Lid expertteam
Hans Bakker, rol: Lid expertteam

Vrije Universiteit Amsterdam -

Locatie: Amsterdam, De Boelelaan 1105
Marius Rietdijk, rol: Beoordelaar
Evaluatie Velsertunnel
R400
Status: Gereed
Type: Pilot - praktijkonderzoek - evaluatie

Vraagarticulatie
De renovatie van de Velsertunnel kent een aantal risico’s die pas bij uitvoering inzichtelijk worden. Het risicodossier is opgesteld, maar er werd gezocht naar nog meer comfort: opdrachtgever Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Hyacint hadden het COB ingeschakeld om met behulp van een expertteam deze risico’s en de mogelijke effecten scherp te krijgen.

Onderzoek
In september 2015 heeft het COB een expertteam samengesteld dat samen met een kernteam vanuit het project de stand van zaken heeft onderzocht. Vervolgens heeft het expertteam zich gebogen over de scenario’s voor eventuele 'blinde vlekken'. Daarna volgde een interactieve sessie waarin het expertteam en het projectteam werkten aan herkenning en erkenning van de bevindingen. De uitkomsten van dit proces zijn voorgelegd aan de stuurgroep Velsertunnel.

Resultaat
Het advies aan de Velsertunnel is opgeleverd in 2015. In 2016 is dit advies veralgemeniseerd en gebruikt om de eerste versie van het groeiboek 'Renoveren kun je leren' te maken. Tijdens het COB-congres op 8 december 2016 werd het groeiboek officieel gelanceerd.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Projectleider
Roel Scholten, rol: Voorzitter
Combinatie Hyacint V.O.F. Aannneemcomb. Velsertunnel

Combinatie Hyacint V.O.F. Aannneemcomb. Velsertunnel -

Locatie: Velsen-noord, Concordiastraat 84
Jan van Steirteghem, rol: Initiatiefnemer
Ben van der Maat, rol: Geïnterviewd
Hugo Kruk, rol: Geïnterviewd
Marie-José Knape, rol: Geïnterviewd
Armand Ellsworth, rol: Geïnterviewd
Bart Ranke, rol: Lid projectteam

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Paul van Rossum, rol: Lid expertteam
Individuele deelnemers
Alex Sheerazi, rol: Lid expertteam

Kiltunnel -

Locatie: Dordrecht, Kiltunnelweg 100
Arie Bras, rol: Lid expertteam

Motion Consult B.V. -

Locatie: Driebergen, Hoofdstraat 25
Roland Broekhuizen, rol: Schrijver

Redkon Project Management & Consultancy -

Locatie: Hoogerheide, Op den Duyn 35
Rene de Koning, rol: Lid projectteam

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud -

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Saskia Blaas, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Ron Hardonk, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Dick van Klaveren, rol: Initiatiefnemer

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Martin Bouma, rol: Geïnterviewd
Ron van den Ende, rol: Geïnterviewd
Stephan van der Horst, rol: Geïnterviewd
Wil Feddema, rol: Geïnterviewd
Ilkel Taner, rol: Geïnterviewd
Ilkel Taner, rol: Geïnterviewd

Witteveen+Bos -

Locatie: Rotterdam, Blaak 16
Brenda Berkhout, rol: Lid expertteam
Evolutiepad naar uniformiteit
R7EU
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In de huidige praktijk wordt elke tunnel afzonderlijk ontworpen, gebouwd of gerenoveerd. Hierdoor zijn de technische oplossingen aannemer-specifiek, met als gevolg dat elke tunnel er anders uitziet en er onvoldoende synergie gevonden kan worden voor de beheerder om meerdere tunnels in een beheergebied efficiënt te onderhouden. Als er meer uniformiteit ontstaat wordt de sector efficiënter voor zowel opdrachtgevers, beheerders als marktpartijen. Iets dat met name wenselijk is met het oog op de grote renovatieopgave die op handen is en de stijgende krapte op de arbeidsmarkt.

Onderzoek
Het idee is dat meer uniformiteit op meerdere fronten winst oplevert. De beheerder kan gebruik maken van standaard informatie en documentatie en grijpt minder vaak mis, waardoor een kwaliteitsslag gemaakt kan worden in het niveau en de diepgang van het assetmanagement. Uitvragen worden meer standaard en beter toetsbaar, hierdoor zijn er minder interpretatiediscussies en meer zekerheid in de planning van ontwerp- en toetsproces. De opdrachtnemer is minder tijd en geld kwijt voor proces aan de voorkant, er is minder discussie over interpretaties van eisen, meer zekerheid dat het ontwerp voldoet en snellere toets- en testprocessen. De bediening is standaard conform 3BT, de onderliggende LFV’s/Installaties blijven gelijk, waardoor ook de iFAT opstelling voor meerdere tunnels herbruikbaar is. Tevens heeft het voordelen voor de onderhoudbaarheid.

Resultaat
De deliverables die voortkomen uit dit evolutiepad worden opgenomen in het groeiboek Renoveren.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma

Bijeenkomsten in het verleden

22-03-2024 - Opleveren versie 4.0 Evolutiepad

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal één jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Arjan Tromp, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Bob de Vos, rol: Lid
Frank de Vries, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Peter Stroo, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Jeffrey van Korlaar, rol: Lid

Infra Kompas B.V. -

Locatie: Tiel, Prof. Einthovenlaan 9
Mense Wassenaar, rol: Lid

Installatie Groep Spijkenisse B.V. -

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Rob Riemens, rol: Lid
Jan Holsteijn, rol: Lid

Maasstad Ingenieurs -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Johan Bel, rol: Deelprojectleider

Rijkswaterstaat PPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Hans Dijkema, rol: Deelprojectleider

Rijkswaterstaat PPO - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Hans Bruinsma, rol: Lid

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Franc Fouchier, rol: Secretaris

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Berry Roelofs, rol: Secretaris
Marco de Jong, rol: Lid
Evolutiepad review 4.0
R7EU4-1A
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Voor het draagvlak binnen de sector maken we gebruik van de al betrokken 75 eerdere reviewers voor de 3.0 versie én doen we een open uitnodiging aan de rest van de sector. Alle deelprojecten leveren eerst eigen deliverable op, deze worden gecombineerd in nieuwe conceptversie evolutiepad. Vervolgens volgt reviewronde 1 waarin gefocust wordt op overlap, hiaten, inconsistenties en vertaling eigen inzichten voor totale document. Daarna volgt reviewronde 2 waarbij alle betrokkenen weer zowel schriftelijk als in groepsgesprekken de kwaliteit van het geheel beoordelen. Als laatste zorgt het kernteam voor een definitieve versie 4.0, op te leveren in Q1 2024.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Jan Jonker, rol: Lid

ABB B.V. -

Locatie: Etten-leur, Bredaseweg 170
Jaap Strijker, rol: Lid

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen -

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Kris van Boven, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
René Baetings, rol: Lid

Ballast Nedam Infra B.V. -

Locatie: Nieuwegein, Ringwade 71
André van de Velde, rol: Lid

BAM Infra -

Locatie: Culemborg, Plantijnweg 32
Arie de Jong, rol: Lid

Capgemini Engineering Netherlands B.V. -

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Marc Hamilton, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator
Arjan Tromp, rol: Projectleider

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Bob de Vos, rol: Lid kernteam
Frank de Vries, rol: Lid kernteam
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Lid

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Roosendaal, Ettenseweg 20
Ton Vos, rol: Lid

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Hans Janssens, rol: Lid

Equans Infra en Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Co Koren, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Peter Stroo, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Jeffrey van Korlaar, rol: Lid

ICT Netherlands -

Locatie: Barendrecht, Kopenhagen 9
Wibo Tienstra, rol: Lid
Ben Bastiaanse, rol: Lid
Rob van Dijk, rol: Lid

Infra Kompas B.V. -

Locatie: Tiel, Prof. Einthovenlaan 9
Abdel El Masoudi, rol: Lid

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Raoul Rampersad, rol: Lid
Joos van der Welle, rol: Lid

Installatie Groep Spijkenisse B.V. -

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Rob Riemens, rol: Lid kernteam
Jan Holsteijn, rol: Lid kernteam

Lantis Leefbaar ANTwerpen door Innovatie en Samenwerking -

Locatie: Antwerpen, Sint-Pietersvliet 7
Stephan S. Schaeffer, rol: Lid
Ivo Kuijf, rol: Lid

Maasstad Ingenieurs -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Johan Bel, rol: Lid

Mobilis TBI infra -

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Gerard van den Berg, rol: Lid

Overduin Design & Consultancy -

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Lid

Peter Juijn teksten -

Locatie: Utrecht, Kwartelstraat 43
Peter Juijn, rol: Redacteur

Phoenix Contact B.V. -

Locatie: Zevenaar, Hengeler 56
Mischa Braam, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Dirk Jan Menger, rol: Lid
RAMS-en-risicomanagement

RAMS-en-risicomanagement -

Locatie: ,
Gea Kolk, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord -

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Willem Hijmans, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Hans Dijkema, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Stephan van der Horst, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Harry Lammeretz, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Patrick Pieters, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Ramon Zoeteweij, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Johan Naber, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Hans Bruinsma, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Andreas Burki, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Soer van Herk, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Thomas Bax, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Frederik Wagenaar, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Johannes Braams, rol: Lid

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Rob de Jong, rol: Lid
Franc Fouchier, rol: Lid
Robin Rijkers, rol: Lid

SPIE Nederland B.V. -

Locatie: Breda, Huifakkerstraat 15
Rick Schreurs, rol: Lid

SWARCO Nederland B.V. (voorheen Dynniq Nederland BV) -

Locatie: Amersfoort, Basicweg 16
Sander Valent, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Mello Lindner, rol: Lid
Peter Floor, rol: Lid

Technolution BV -

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Andre Nijholt, rol: Lid

The Collective SI B.V. -

Locatie: Zwijndrecht, Scheepmakerij 242
Jan de Liefde, rol: Lid

Van Holland Consultancy -

Locatie: Halfweg, Suikersilo-West 39
Bram ten Klei, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Eric van den Dool, rol: Lid
Erik Vinke, rol: Lid
Hans Hofland, rol: Lid
Sander van Ruijven, rol: Lid
Ronald Hoogenboom, rol: Lid
Peter van Velden, rol: Lid
Marco de Jong, rol: Lid

VisserConsultancy -

Locatie: Deventer, Paul Schoemakerstraat 27
Maarten Visser, rol: Lid kernteam

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Johan Kornet, rol: Lid

Yellax Nederland B.V. -

Locatie: Ijsselstein, Edisonweg 1
Sander Haytink, rol: Lid
Theo Klaassen, rol: Lid
Expeditie circulaire tunnels
R703-5
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Het hergebruiken van onderdelen is een belangrijk aspect van circulair werken. Nederland wil in 2050 een volledig circulaire economie zijn. Rijkswaterstaat wil al in 2030 circulair werken. Wat betekent dat voor tunnels, en specifiek voor tunneltechnische installaties?

Onderzoek
Learning-by-doing wordt gehanteerd als aanpak: ervaring opdoen in de praktijk en deze delen met elkaar. In drie deelprojecten wordt samen (in co-creatie) nieuwe kennis en ervaring ontwikkeld op de vier succesfactoren van transities tegelijk: visie, cultuur, technologie en proces, oftewel in willen, mogen, kunnen en doen.

Resultaat
Eind 2021 is door de projectgroep een rapportage met concrete handvatten voor het oogsten van tunneltechnische onderdelen opgeleverd. Daarnaast zijn twee zelf te gebruiken templates ontwikkeld: Format Businesscase en Format Oogstkaart. Al deze documenten zijn te lezen op de kennisbank

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Beaufort Corporate Consulting B.V. -

Locatie: Utrecht, Vliegend Hertlaan 15-97
William van Niekerk, rol: Lid kernteam

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Laura van Heulen, rol: Lid kernteam

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Steven de Kruijf, rol: Lid kernteam

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Gioffry Maduro, rol: Coordinator

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Willemijn Drok, rol: Lid kernteam

Techniek Nederland -

Locatie: Woerden, Korenmolenlaan 4
Alex Kalden, rol: Lid
Michel Wijbrands, rol: Lid
Expertgroep Civiel
R701E
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De expertgroep Civiel is de plek om kennis te nemen van de civiele ontwikkelingen bij het renoveren van tunnels, met elkaar van gedachten te wisselen, geïnspireerd te worden en aan te geven welke overige kennishiaten u opgelost wilt zien.

Onderzoek
Deze overkoepelende expertgroep komt twee keer per jaar bij elkaar. Deze expertgroep is begin 2023 in het leven geroepen en zal zich gaandeweg het jaar vullen met informatie.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma

Bijeenkomsten in het verleden

21-03-2024 - 3e Kennisdag civieltechnisch renoveren
Drie boeiende rapporten zijn zojuist voltooid en we staan te popelen om ze te presenteren. Elk rapport belooft een fascinerende kijk op diverse onderwerpen, en we zullen ook de volgende stappe
12-10-2023 - 2e Kennisdag civieltechnisch renoveren
Op 12 oktober 2023 wordt in het Vakwerkhuis in Delft de 2e Kennisdag civieltechnisch renoveren gehouden. Deze bijeenkomst richt zich vooral op delen van kennis omtrent Nederlandse tunnels. Er

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal één jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Tjaart Vos, rol: Lid
Leo Leeuw, rol: Lid
Chris Hakkaart, rol: Lid
Jan Jonker, rol: Lid
Dick Wilschut, rol: Lid
Gerrit Wolsink, rol: Lid

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen -

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Kris van Boven, rol: Lid

Antea Group -

Locatie: Heerenveen, Tolhuisweg 57
Pieter Erenstein, rol: Lid
Jeroen Kruse, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Chantal Way, rol: Lid
Bas van Dijk, rol: Lid
Bart Duijvestijn, rol: Lid
Jeroen Bonnes, rol: Lid
Coen van der Vliet, rol: Lid
Saïd Azzouzi, rol: Lid
Otto Heeres, rol: Lid
Rik Bisschop, rol: Lid
Ad Verweij, rol: Lid

Arthe Civil & Structure B.V. -

Locatie: Utrecht, Maarssenbroeksedijk 13C
Joost Vervoort, rol: Lid expertteam
Bahram Safari, rol: Lid
Marijn Brugman, rol: Lid
Joost Vervoort, rol: Lid

Ballast Nedam Infra B.V. -

Locatie: Nieuwegein, Ringwade 71
Luuk Faassen, rol: Lid
Ferdinand van den Brink, rol: Lid
Frank van der Woerdt, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Maarten ter Linde, rol: Lid
Maurice Hol, rol: Lid
Thomas Nijssen, rol: Lid
Nhut Nguyen, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V. Multiconsult -

Locatie: Amsterdam, Toetsenbordweg11
Conny Veenings-molenaar, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Bart van Paassen, rol: Lid

C-Cube International B.V. -

Locatie: Delft, Molengraaffsingel 10
Sebastian Kuniewski, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Brenda Berkhout, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

DaeD Ingenieurs -

Locatie: Schiedam, Lange Haven 107
Jan van Dalen, rol: Lid
Rogier van Dee, rol: Lid

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Cor Zwanenburg, rol: Lid
Arjan Venmans, rol: Lid
Remon Pot, rol: Lid
Mandy Korff, rol: Lid
Paul Hölscher, rol: Lid
Dirk de Lange, rol: Lid
Ahmed Elkadi, rol: Lid
Harry van Essen, rol: Lid
Joris van Ruijven, rol: Lid

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Ruben van Montfort, rol: Lid
Justin Tuin, rol: Lid
Hans Mortier, rol: Lid
Walter Korte, rol: Lid

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Léon Tiggelman, rol: Lid
Milcar Vijlbrief, rol: Lid
Arjen Ramkema, rol: Lid
Alex Greeuw, rol: Lid
Cor Boss, rol: Lid
Jasper Schilder, rol: Lid

Duranium Engineering -

Locatie: Wouwse Plantage, Heistraat 14
Joel van Stee, rol: Lid

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid

Etex Building Performance B.V. PROMAT B.V. -

Locatie: Farmsum, Oosterhorn 32-34
Frank van der Wal, rol: Lid

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Peter van Steenoven, rol: Lid
Klaas Siderius, rol: Lid
Koen Hiemstra, rol: Lid
Diederick Bouwmeester, rol: Lid
Volkert Lubbers, rol: Lid
Albert Jan Snethlage, rol: Lid
Peter Nelemans, rol: Lid
Robbert Drieman, rol: Lid
Anne Backer, rol: Lid
Ronald Plugge, rol: Lid
Edo Noordermeer, rol: Lid

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Jos Jansen, rol: Lid

Gemeente Den Haag Ingenieursbureau (IbDH) -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Alexander Schipperheijn, rol: Lid

Gemeente Den Haag Ingenieursbureau (IbDH) - Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Locatie: Den Haag, Spui 70
Paul van Laviere, rol: Lid

Gemeente Den Haag Ingenieursbureau (IbDH) - Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie

Locatie: Den Haag, Spui 70
Ewald van der Waals, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Nadevah Mourillon, rol: Lid
Lidija Mladenovic, rol: Lid
Freyre Hechavarria, rol: Lid
Rolf Dalmeijer, rol: Lid
Jan-Willem Vink, rol: Lid

Geobest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Roy Henri de Booij, rol: Lid
Erwin de Jong, rol: Lid
Raoul Broekens, rol: Lid
Casper van Laerhoven, rol: Lid

Geocon -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Carlos Bosma, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Marius Kamerbeek, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Ali Boubkari, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Dick Edelman, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Gerhard Wibbens, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Johan de Jongh, rol: Lid
Stijn Biemans, rol: Lid

Hogeschool Rotterdam -

Locatie: Rotterdam, G.J. de Jonghweg 4-6
Peter Blommaart, rol: Lid

Hogeschool Utrecht -

Locatie: Utrecht, Nijenoord 1
Ursula Backhausen, rol: Lid

IMMONTEC B.V. -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Arne de Jong, rol: Lid
Peter van Westendorp, rol: Lid

Iv-Infra b.v. -

Locatie: Sliedrecht, Trapezium 322
Niels Kalle, rol: Lid
Steven Verleysen, rol: Lid
Eric Valckenier von Geusau, rol: Lid
Jelle van Ophuizen, rol: Lid
Jonker Geo Advies

Jonker Geo Advies -

Locatie: Nieuwerkerk Aan Den Ijssel, Schijfmos 80
Fred Jonker, rol: Lid

Kiltunnel -

Locatie: Dordrecht, Kiltunnelweg 100
Arie Bras, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Bard Louis, rol: Lid

Mobilis TBI infra -

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Janneke Salemans, rol: Lid

Mobilis TBI infra - Mobilis B.V.

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Rik-Jan Wildeboer, rol: Lid
Ruud Arkesteijn, rol: Lid
Gerard van den Berg, rol: Lid
Ruud Steenbrink, rol: Lid

Nebest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Jan Kloosterman, rol: Lid

Port of Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Alfred Roubos, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Agnes van Uitert, rol: Lid
Jetteke Flick, rol: Lid
Stephan van Eeten, rol: Lid
Edwin Westerduijn, rol: Lid
Geert Koppes, rol: Lid
Marcel Gerrits, rol: Lid
Harry Sanders, rol: Lid
Cees Jan Mas, rol: Lid
Arend Kremer, rol: Lid
Rolf Dollevoet, rol: Lid

Provincie Zuid-Holland -

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Arjan van der Put, rol: Lid

Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V. -

Locatie: Tolbert, Feithspark 6
Kees-Jan van der Made, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening -

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Edwin van 't Walderveen, rol: Lid
Rob Michels, rol: Lid
Tjeerd de Jong, rol: Lid
Tom van Dijk, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Arie Timmer, rol: Lid
Mark van der Heijden, rol: Lid
Annemieke Sietses, rol: Lid
Stephan van der Horst, rol: Lid
Bart Hendrix, rol: Lid
Peter Dijkhuizen, rol: Lid
Arjan Grashuis, rol: Lid
Irene Schnieders, rol: Lid
Harry Dekker, rol: Lid
Henkjan Beukema, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO -

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Fern van Efferink, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Eline Theuwissen, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat PPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Richard Vermeulen, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat Waterdistrict Zeeuwse Delta

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Andreas Burki, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Hans Gerritsen, rol: Lid

Rijkswaterstaat Zee en Delta district Zuid -

Locatie: Terneuzen, Kennedylaan 1
Frank Roelse, rol: Lid
Coen Gielen, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Kamakshi Parwani, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Marcel t Hart, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Dirk-Jan van Dijk, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Carolina Vermeulen - Lantinga, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Monique Sanders, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Arjan Bennik, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Joost van der Schrier, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Teunis Linthof, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Douwe Haarsma, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Shuhong Tan, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Mario Niese, rol: Lid
René Kuiper, rol: Lid

SGS INTRON B.V. -

Locatie: Waardenburg, Regterweistraat 7
Michel Boutz, rol: Lid

Stabi Alert B.V. -

Locatie: Groningen, Wasaweg 18-1
Reinier Brongers, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Richard Roggeveld, rol: Lid
Erik van der Putte, rol: Lid
Marc Everaars, rol: Lid

Tepron BV -

Locatie: Wateringen, Woudveen 1
Paul Janssen, rol: Lid

TNO -

Locatie: Utrecht, Princetonlaan 6
Agnieszka Bigaj-van Vliet, rol: Lid
Esra Bektas, rol: Lid
Huibert Borsje, rol: Lid
Ruud Mutsaers, rol: Lid

Trelleborg Ridderkerk B.V. -

Locatie: Ridderkerk, Verlengde Kerkweg 15
André de Graaf, rol: Lid
Nicas van den Brink, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Inge de Wolf, rol: Lid
Phil Vardon, rol: Lid
Erik Schlangen, rol: Lid
Giorgia Giardina, rol: Lid
Ian Pierce, rol: Lid
Mohammad Fotouhi, rol: Lid
Ronald Brinkgreve, rol: Lid
Wout Broere, rol: Lid
Kenneth Gavin, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Lid
Bas Bruins Slot, rol: Lid
Arjan Luttikholt, rol: Lid

Van Hattum en Blankevoort -

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Falco van Dijck, rol: Lid
Sandro Castellani, rol: Lid
Antoine Feddema, rol: Lid
Aissa Yahyaoui, rol: Lid
Duco Bergwerf, rol: Lid
Coen te Boekhorst, rol: Lid

Van Holland Consultancy -

Locatie: Halfweg, Suikersilo-West 39
Bram ten Klei, rol: Lid

Visma Roxit B.V. -

Locatie: Nieuwegein, Kelvinbaan 42
Luuk Spijkers, rol: Lid

Volker Staal en Funderingen -

Locatie: Rotterdam, Quarantainewag 10
Bartho Admiraal, rol: Lid

Westerscheldetunnel N.V. -

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Rene Clarisse, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Arjen de Putter, rol: Lid
Jesper Aalbers, rol: Lid
Job ter Kuile, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs - Witteveen+Bos

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Frank Kaalberg, rol: Lid
Expertgroep Digitalisering
R702E
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De Expertgroep Digitalisering is de plek om kennis te delen rondom digitaliseringsvraagstukken en digitale ontwikkelingen in de tunnelwereld.

Onderzoek
Betrokkenen uit dit werkveld worden uitgenodigd voor deze bijeenkomst(en). Dit betreft met name degenen die momenteel of in het verleden betrokken zijn geweest bij digitaliseringsprojecten - of bijeenkomsten van het COB.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ABB B.V. -

Locatie: Etten-leur, Bredaseweg 170
Jaap Zweemer, rol: Lid
Agentschap Wegen en Verkeer

Agentschap Wegen en Verkeer -

Locatie: Gent, Koningin Maria Hendrikaplein
Arthur de Vos, rol: Lid

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Eric Hof, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Ben van den Horn, rol: Lid
Peter de Kok, rol: Lid
Johan van der Gaag, rol: Lid

BAM Infra -

Locatie: Culemborg, Plantijnweg 32
Maarte Oerlemans, rol: Lid

Besix Nederland B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Marie-José Knape, rol: Lid

Capgemini Engineering Netherlands B.V. -

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Marc Hamilton, rol: Lid
Lambert Verhagen, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Bram ten Klei, rol: Coordinator

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Lid
Manja Dorlandt, rol: Lid
Frank de Vries, rol: Lid

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Brendan Kleer, rol: Lid
Daniel van der Gaag, rol: Lid
Leo van Ruijven, rol: Lid
Wendy Kniestedt, rol: Lid
Jeroen Ruzicka, rol: Lid

Datadigest B.V. -

Locatie: Rijswijk, Laan van Oversteen 20
Cedric Both, rol: Lid
Jasper Staadegaard, rol: Lid
Rianne Leeuwenkamp, rol: Lid

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Hans Janssens, rol: Lid

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Nelson Perez Medina, rol: Lid

Equans Infra en Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Peter Borsje, rol: Lid

Etex Building Performance B.V. PROMAT B.V. -

Locatie: Farmsum, Oosterhorn 32-34
Frank van der Wal, rol: Lid

Euroradar handelsnaam van Beoprojects B.V. -

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Damstraat 24
Len Meuwissen, rol: Lid
Gemeente Amsterdam Programma AWA Aanpak Wegtunnels Amsterdam

Gemeente Amsterdam Programma AWA Aanpak Wegtunnels Amsterdam -

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Marcel van Wijk, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Paul van Laviere, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer - Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie

Locatie: Den Haag, Spui 70
Peter Stroo, rol: Lid

Gemeente Leiden Stadskantoor -

Locatie: Leiden, Bargelaan 190
Rémon van der Scheer, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Lid

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Twan Daverveld, rol: Lid
Bilal Akdeniz, rol: Lid
Ewald Burger, rol: Lid

ICT Netherlands -

Locatie: Barendrecht, Kopenhagen 9
Rob van Dijk, rol: Lid
Ben Bastiaanse, rol: Lid

IMMONTEC B.V. -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Peter van Westendorp, rol: Lid

Infra Kompas B.V. -

Locatie: Tiel, Prof. Einthovenlaan 9
Arjan Tromp, rol: Lid

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Arjan Neef, rol: Lid

Installatie Groep Spijkenisse B.V. -

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Rob Riemens, rol: Lid
Jan Holsteijn, rol: Lid

Kienia Industriële Automatisering B.V. -

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Molenstraat 1
Michiel Jung, rol: Lid

NoNoA B.V. -

Locatie: Heiloo, Droogmakerij 35H
Frank Bosch, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Peter Kooijman, rol: Lid
Jack Blok, rol: Lid
Bart Boeschen Hospers, rol: Lid
Erik Schermer, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening -

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Martin Liefting, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord -

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Annelieke van Nuland-van Heuven, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Rik Jan van Hulst, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Ramon Zoeteweij, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Maarten Reinking, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Thanh Quach, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Johan de Wit, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Johan Naber, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Paul van Putten, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Maria Angenent, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat NOVA

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Andreas Burki, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
David Bradshaw, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Angela van Eeden, rol: Lid
Esther Koster, rol: Lid

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Roy van Hattem, rol: Lid
Albert Houthuijzen, rol: Lid

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Sjors Both, rol: Lid
André Stehouwer, rol: Lid

SPIE Nederland B.V. -

Locatie: Breda, Huifakkerstraat 15
Gerald Koenis, rol: Lid

Strukton Infra Specials -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Maurice van de Wouw, rol: Lid

SWARCO Nederland B.V. (voorheen Dynniq Nederland BV) -

Locatie: Amersfoort, Basicweg 16
Stefan Kurvers, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Mello Lindner, rol: Lid

Technolution BV -

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Andre Nijholt, rol: Lid

The Collective SI B.V. -

Locatie: Zwijndrecht, Scheepmakerij 242
Peter Dubbelman, rol: Lid
Jan de Liefde, rol: Lid

TNO -

Locatie: Delft, Stieltjesweg 1
Esra Bektas, rol: Lid

To Interface Projects B.V. -

Locatie: Vianen, Hagenweg 3c
John van der Heijden, rol: Lid
Bertjan Paalman, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Iris Buntsma, rol: Lid
Robin Gerrets, rol: Lid
Johan Kornet, rol: Lid
Frederik Wagenaar, rol: Lid
Johannes Braams, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Berry Roelofs, rol: Lid
Sander van Ruijven, rol: Lid
Eric van den Dool, rol: Lid
Peter van Velden, rol: Lid
Danny Vroemen, rol: Lid
Erik Vinke, rol: Lid
Edwin Luijt, rol: Lid
Marco de Jong, rol: Lid

VisserConsultancy -

Locatie: Deventer, Paul Schoemakerstraat 27
Maarten Visser, rol: Lid

Westerscheldetunnel N.V. -

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Patrick Dankaart, rol: Lid
Richard Witsel, rol: Lid

Yunex Traffic B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Lieke Lugtenborg, rol: Lid
Expertgroep Duurzaamheid
R703-3
Status: Lopend
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
Binnen het tunnelprogramma is binnen diverse projecten aandacht voor duurzaamheid, met de bijbehorende vragen, zoals: Wat betekent bijvoorbeeld circulariteit voor tunnels? Hoe kunnen we het energieverbruik van een tunnel reduceren?

Onderzoek
De betrokken projectleden komen geregeld bij elkaar om actuele onderwerpen en (toekomstige) vraagstukken te bespreken. Ook worden projecten er geëvalueerd.

Resultaat
De bijeenkomsten zorgen voor verbinding met de praktijk en koppelen de onderzoeksprojecten aan concrete opgaven.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma

Komende bijeenkomsten

28-11-2024 - Bijeenkomst Experts Ontwikkellijn Duurzaamheid

Bijeenkomsten in het verleden

13-06-2024 - Gezamenlijke bijeenkomst TV, BO en Duurzaamheid
Een middag waarop inhoudelijke sessies worden afgewisseld met sportieve activiteiten. Deze middag wordt georganiseerd in samenwerking met platforms Beheer en onderhoud en Tunnels en veiligheid
28-11-2023 - Bijeenkomst platform Duurzaamheid
19-09-2023 - Duurzaamheidbrede bijeenkomst samen met K&L

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal één jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ABB B.V. -

Locatie: Etten-leur, Bredaseweg 170
Peter Hollebrandse, rol: Lid

AEVO B.V. -

Locatie: Halsteren, Vang 20
Herbie Spa, rol: Lid
Ronald Dam, rol: Lid
Corné van Dravik, rol: Lid
Patrick de Bok, rol: Lid

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen -

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Stephane Peeters, rol: Lid
Pieter Bernaert, rol: Lid

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen - Agentschap Wegen en Verkeer

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Katleen Soleti, rol: Lid

Amiblu Netherlands B.V. -

Locatie: Tiel, Marconistraat 11-10
Erik Niks, rol: Lid
Duco van Rijsbergen, rol: Lid

Antea Group -

Locatie: Deventer, Zutphenseweg 31d
Henk-Jan Schuurman, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Onno Jörg, rol: Lid
Johan van der Gaag, rol: Lid
René Baetings, rol: Lid
Stefan Lezwijn, rol: Lid
Liza van Erk, rol: Lid
Nico van Harten, rol: Lid
Dingena Verkerk, rol: Lid
Ballast Nedam Infra B.V.

Ballast Nedam Infra B.V. -

Locatie: Nieuwegein, Ringwade 1
Martijn Smitt, rol: Lid
Bramske van Beijma, rol: Lid
Patrick Ballast, rol: Lid
BAM Infra B.V.

BAM Infra B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Michel Langhout, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Arie de Jong, rol: Lid

BetonBallon Technology B.V. -

Locatie: Soesterberg, Amersfoortsestraat 11a
Bas Uyland, rol: Lid
Stan Uyland, rol: Lid

Building Changes -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Jan-Willem Weststrate, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Gioffry Maduro, rol: Coordinator
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Harry Bijl, rol: Lid
Compass Infrastructuur Nederland b.v.

Compass Infrastructuur Nederland b.v. -

Locatie: Rotterdam, Bovenstraat 132a
Ruben van Ardenne, rol: Lid

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Andrej Milisav, rol: Lid
Remko van Gorkom, rol: Lid
Guido Koopmans, rol: Lid
Tjebbe-Jan de Bruijne, rol: Lid
Jeroen Ruzicka, rol: Lid
Hans Pos, rol: Lid
Laura van Heulen, rol: Lid
Eric Schuurman, rol: Lid
Quinten van 't Hof, rol: Lid
Olle de Geest, rol: Lid
Youri Blom, rol: Lid

CROW Kennisplatform voor infrastructuur en openbare ruimte -

Locatie: Ede, Horaplantsoen 18
Joost Fijneman, rol: Lid

Datadigest B.V. -

Locatie: Rijswijk, Laan van Oversteen 20
Gart de Bruin, rol: Lid

De Groene Boog (Aanneemcomb. A16) (Besix, Dura Vermeer, Van Oord, John Laing, Rebel, TBI, Mobilis) -

Locatie: Rotterdam, K.P. van der Mandelelaan 50
Dennis Makkus, rol: Lid

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Mike Woning, rol: Lid

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Jorg Hogerheijde, rol: Lid
Pieter Haijtema, rol: Lid
Rik Savelkouls, rol: Lid

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Steven de Kruijf, rol: Lid
Rob van der Burgh, rol: Lid
DuSpot B.V.

DuSpot B.V. -

Locatie: Enschede, Capitool 50
Mart Mensink, rol: Lid

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Timo Neuteboom, rol: Lid
Harry de Haan, rol: Lid

Equans Infra en Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Kees Rijswijk, rol: Lid

Equans Infra en Mobility B.V. - EQUANS

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Ruud Schenk, rol: Lid
Vera Geluk, rol: Lid
Wouter de Bruijn, rol: Lid

Etex Building Performance B.V. PROMAT B.V. -

Locatie: Farmsum, Oosterhorn 32-34
Frank van der Wal, rol: Lid
Steven Wante, rol: Lid
Peggy van de Velde, rol: Lid
Flux Partners

Flux Partners -

Locatie: Diemen, Diemerhof 42
Arjan Zuidema, rol: Lid
Jorg Peters, rol: Lid

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Peter Nelemans, rol: Lid
GBN Groep B.V.

GBN Groep B.V. -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Bente Kamp, rol: Lid
Martijn in 't Veld, rol: Lid
Harry Hofman, rol: Lid

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Harro Temmink, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Cynthia Sewbalak, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer - Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie

Locatie: Den Haag, Spui 70
Peter Stroo, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Oubbol Oung, rol: Lid
Diederik van Zanten, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Huib Arts, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Aafke Oude Avenhuis, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Sjoerd Keetels, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Sezgin Cantürk, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Marco Zwaal, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Mario Boeren, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
René Valkenburg, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Adrie van der Burgt, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Stijn Biemans, rol: Lid

HIG Traffic Systems B.V. -

Locatie: Bodegraven, Klipperaak 101
Erwin Wagemans, rol: Lid

ICT Netherlands -

Locatie: Barendrecht, Kopenhagen 9
Rob van Dijk, rol: Lid
Ben Bastiaanse, rol: Lid

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
John Heijmans, rol: Lid
Insert

Insert -

Locatie: Veenendaal, Plemanstraat 5
Roos van Borrendam, rol: Lid

Kiltunnel -

Locatie: Dordrecht, Kiltunnelweg 100
Fred Vernes, rol: Lid
Arie Bras, rol: Lid

Lantis Leefbaar ANTwerpen door Innovatie en Samenwerking -

Locatie: Antwerpen, Sint-Pietersvliet 7
Ivo Kuijf, rol: Lid
Ingrid Cattrel, rol: Lid
Hanne Oostvogels, rol: Corresponderend lid
Light Surface Control

Light Surface Control -

Locatie: Houten, Buiswater 20
Dirk Hetebrij, rol: Lid

Max Bögl Nederland B.V. -

Locatie: Amsterdam, Pedro de Medinalaan 5a
Hans de Koning, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Bard Louis, rol: Lid

Mobilis B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Alex Huibrechtse, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Pieter Zijlmans, rol: Lid
Stanley Maximillian, rol: Lid
Mieke van Eerten, rol: Lid
Rutger van Bemmel, rol: Lid

Nebest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Irene Dekker, rol: Lid
Wouter van den Berg, rol: Lid

Novenco Building & Industry -

Locatie: Bergschenhoek, Bergweg- Zuid 115
Ruud van Beek, rol: Lid

Overduin Design & Consultancy -

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Lid

Phoenix Contact B.V. -

Locatie: Zevenaar, Hengeler 56
Mischa Braam, rol: Lid

PRO6 managers B.V. -

Locatie: Amersfoort, Henry Dunantstraat 38a
Matthia Lahm, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delfseplein 27j
Edwin Westerduijn, rol: Lid

Provincie Noord-Holland -

Locatie: Haarlem, Houtplein 33
Paul Waarts, rol: Lid

Rijkswaterstaat Waterbouw en Ecotechniek -

Locatie: Nieuwegein, Archimedesbaan 13
Monique Dorresteijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Josephine L´Ortye, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Gerard Slijkerman, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
George Barbulescu, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Thijs Poelma, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Robert de Roos, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan de Wit, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Martijn Blom, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Maya Sule, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Pamela Schippers, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Margreet Bakker, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Jeroen Papenhuijzen, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Linda de Boer, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Rianne Läkamp, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Weslie Saarloos, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Monique Platenkamp, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Jos Schild, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Lex Riedijk, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Thijs Ruland, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Adrie Umans, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Peter Gosselink, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Willemijn Drok, rol: Lid
Nine Engering, rol: Lid

Schreder BV -

Locatie: Rhenen, Tasveld 2
Ferdy van Triest, rol: Lid
John van der Vlies, rol: Lid
Jari Boon, rol: Lid
Ferdy van Triest, rol: Lid

Signify Netherlands B.V. -

Locatie: Eindhoven, High Tech Campus 48
Jeroen van der Vlugt, rol: Lid
Boy Arts, rol: Lid
SPIE Nederland B.V.

SPIE Nederland B.V. -

Locatie: Schiedam, De Brauwweg 74-82
Peter van Leeuwen, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Cees Maurits, rol: Lid
Tanja van Zanden, rol: Lid

Techniek Nederland -

Locatie: Woerden, Korenmolenlaan 4
Michel Wijbrands, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Iris Buntsma, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Peter van Velden, rol: Lid
VolkerWessels Infrastruktuur NL Competence Centre

VolkerWessels Infrastruktuur NL Competence Centre -

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Sipke Huitema, rol: Lid

Westerscheldetunnel N.V. -

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Harald Schoenmakers, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Deventer, Leeuwenbrug 8
Willem Beijer, rol: Lid
Rik Eggermont, rol: Lid
Philip Labouchere, rol: Lid
Remi van Berkum, rol: Lid
Stephanie Lamerichs, rol: Lid

Yunex Traffic B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Thomas Harent, rol: Lid
Peter van Duijvenbode, rol: Lid
Lieke Lugtenborg, rol: Lid
Expertteam duurzaamheid
R703-3D
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In praktijkprojecten leven vaak nog veel vragen over duurzaamheid. Ook worden nog niet alle kansen benut om een tunnel duurzamer te realiseren, of een duurzamere tunnel te bereiken.

Onderzoek
Een breed team van duurzaamheidsexperts vanuit het COB blijft continu haar kennis ontwikkelen en stelt zich als onafhankelijk adviseur op. Hiervoor gebruiken ze onder meer de eerder opgestelde duurzaamheidschecklist die de huidige 'duurzaamheidsstatus' van een tunnel in kaart brengt en kansen laat zien. Ook brengt het expertteam kennis in bij de structural health analyses (SHA's).

Resultaat
Het expertteam biedt ondersteuning aan praktijkprojecten bij het verduurzamen van hun project en draagt op die wijze bij aan de versnelling op het gebied van duurzaamheid.

Vakgebieden
Ordening en waarde

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Stefan Lezwijn, rol: Lid

Beaufort Corporate Consulting B.V. -

Locatie: Utrecht, Vliegend Hertlaan 15-97
William van Niekerk, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Hans Pos, rol: Lid

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Steven de Kruijf, rol: Projectleider

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid

Overduin Design & Consultancy -

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Lid
Gioffry Maduro, rol: Coordinator

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Jos Schild, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Willemijn Drok, rol: Lid
Expertteam Duurzaamheid
T500E
Status: Gereed
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
De stad Den Haag wil in 2040 energieneutraal zijn en de Rotterdamsebaan is hierbij een belangrijk project. De ambitie is van de Rotterdamsebaan een icoon van duurzaamheid te maken en een inspiratiebron voor toekomstige (tunnel)projecten. Er bestaan echter nog geen EMVI-criteria voor duurzaamheid.

Onderzoek
Een team van experts op het gebied van duurzaamheid, milieu, tunnelveiligheid, civiele techniek en geowetenschappen heeft onder leiding van de TU Delft en het COB beschreven hoe een tunnel duurzaam gerealiseerd kan worden.

Resultaat
Het Inspiratiedocument Duurzaamheid presenteert negen aspecten die een tunnel duurzaam maken. Het document wordt gebruikt bij de aanbesteding van de Rotterdamsebaan. In 2015 voert het expertteam de waardering voor het EMVI-criteria Duurzaamheid uit. Hierna zal het resultaat van de aanpak worden geevalueerd, en doorvertaald worden naar andere praktijkprojecten.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Jan van Vliet, rol: Lid

BiermanHenket Architecten -

Locatie: Esch, Hal 13A
Henk van Laarhoven, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Coordinator

EcoChain Technologies B.V. -

Locatie: Amsterdam, Oostenburgermiddenstraat 202
Jochem Mos, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Léon Dijk, rol: Lid
Individuele deelnemers
Claudia Heimensen, rol: Lid

Rendemint -

Locatie: Ridderkerk, Pruimendijk 113
René de Klerk, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Joris Vijverberg, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Marcel Hertogh, rol: Voorzitter

Universiteit Utrecht Faculteit Geowetenschappen -

Locatie: Utrecht, Princetonlaan 8A
Jasper Griffioen, rol: Lid
Expertteam Piet Heintunnel
R250
Status: Gereed
Type: Pilot - praktijkonderzoek - evaluatie

Vraagarticulatie
Ook de Piet Heintunnel is toe aan renovatie. Het groeiboek Renoveren kun je leren, het project KIS Maastunnel en de maatregelencatalogus voor energiereductie in tunnels zijn hiervoor zeer interessant. Het projectteam van de Piet Heintunnel gaat daarom samenwerken met het COB om deze kennis te benutten. Daarnaast wordt ook weer nieuwe kennis en ervaring ingebracht en gedeeld met het netwerk.

Onderzoek
Mede vanuit de bestaande COB-trajecten is er een breed expertteam samengesteld voor de Piet Heintunnel.

Resultaat
Het expertteam heeft in samenwerking met het projectteam een rapportage voor het aanbestedingstraject van dit project opgesteld.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Maarten van Riel, rol: Deelnemer
Karin de Haas, rol: Voorzitter
Karin de Haas, rol: Secretaris

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Lid expertteam

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Jan-Willem Sluyters, rol: Deelnemer
Jasper Passtoors, rol: Deelnemer
Tjitse van Dijk, rol: Lid projectteam
Individuele deelnemers
Alex Sheerazi, rol: Lid projectteam

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Paul Janssen, rol: Lid expertteam

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Diederik van Zanten, rol: Lid expertteam

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Henry van der Pluym, rol: Lid expertteam
Projectteam Piet Heintunnel IB Gemmeente Amsterdam

Projectteam Piet Heintunnel IB Gemmeente Amsterdam -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Onno Man, rol: Lid projectteam
Francien Krouwel, rol: Lid projectteam
Paul Gordon, rol: Lid projectteam
Lisa de Rooij, rol: Lid projectteam
Ilham Bouz, rol: Lid projectteam

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud -

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Johan Naber, rol: Lid expertteam

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Saskia Blaas, rol: Deelnemer
Leo Maas, rol: Schrijver

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Leen van Gelder, rol: Lid expertteam

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Carolina Vermeulen - Lantinga, rol: Student
Jelle Blom, rol: Student

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
, rol: Lid expertteam
Fabels en feiten bij kabels en leidingen
O704
Status: Afrondende fase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Belemmeringen in wet- en regelgeving: iedereen ervaart ze. Naast de feitelijke belemmeringen die we tegenkomen, zien we dat er ook nogal wat aannames zijn die ons belemmeren. Het doel van dit project is uitgaan van de feiten en niet van interpretaties rondom wet- en regelgeving en tegelijkertijd signaleren welke wetgeving die samenwerking in de weg staat.

Onderzoek
Acht interviewers hebben ieder tien interviews afgenomen binnen hun eigen netwerk (met mensen uit alle verschillende gebieden binnen de kabel- en leidingketen). Deze hebben geleid tot bijna 200 fabels en feiten. Vervolgens zijn deze geclusterd en samen met het auditteam en verschillende experts beargumenteerd.

Resultaat
In de zomer van 2021 is het groeiboek Fabels en feiten bij kabels en leidingen opgeleverd. Om de resultaten breed te verspreiden, is in het najaar gedurende zeven weken online de Kabels Koffie Kennis Kwis gehouden. Voor de dwarsliggende feiten wordt een nieuw project opgestart.

Vakgebieden
Kabels en leidingen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Aannemersbedrijf M. Hurkmans en Zn. B.V.

Aannemersbedrijf M. Hurkmans en Zn. B.V. -

Locatie: Someren, Kanaalstraat 105
Edwin Baeten, rol: Geïnterviewd

Alliander N.V. -

Locatie: Duiven, Dijkgraaf 4
Ben Lambregts, rol: Geïnterviewd
Ashveen Badloe, rol: Geïnterviewd
AM bv

AM bv -

Locatie: Utrecht, Ptolemaeuslaan 80
Lucia Merema, rol: Geïnterviewd

BAM Infra Energie & Water West B.V. -

Locatie: Zwammerdam, Molenstraat 60
Eric Feiter, rol: Geïnterviewd

Bouwend Nederland -

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Yvonne de Rijck, rol: Geïnterviewd

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Coordinator
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Combi-SION

Combi-SION -

Locatie: ,
Co van Paassen, rol: Geïnterviewd

CROW Kennisplatform voor infrastructuur en openbare ruimte -

Locatie: Ede, Horaplantsoen 18
Henk Kuipers, rol: Deelnemer

CUMELA Nederland -

Locatie: Nijkerk, Nijverheidsstraat 13
Herman Arissen, rol: Beoordelaar

Delta Ground Mechanics B.V. -

Locatie: Loosbroek, Dorpsstraat 84a
Ruud Steenbakkers, rol: Deelnemer

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Rob Loomans, rol: Geïnterviewd
Willem Jan Kerkhoven, rol: Geïnterviewd
Enexis

Enexis -

Locatie: Venlo, Heierkerkweg 3
Sander Schouwenaar, rol: Geïnterviewd
ENEXIS NETBEHEER B.V. INFRA

ENEXIS NETBEHEER B.V. INFRA -

Locatie: Maastricht, Willem Alexanderweg 80
Sjef Gerards, rol: Geïnterviewd
Hugo Stevens, rol: Deelnemer
Eurofiber

Eurofiber -

Locatie: Maarssen, Safariweg 25-31
Hans van Leeuwen, rol: Geïnterviewd

Evides Waterbedrijf -

Locatie: Rotterdam, Schaardijk 150
Marcel Teunissen, rol: Geïnterviewd
Fodere

Fodere -

Locatie: 's Hertogenbosch, Guldenvliesstraat 13
Ernest-Jan Achterhuis, rol: Geïnterviewd
Gemeente Arnhem

Gemeente Arnhem -

Locatie: Arnhem, Eusebuisbuitensingel 53
Sanne van den Berg, rol: Geïnterviewd

Gemeente Eindhoven Gemeentehuis -

Locatie: Eindhoven, Stadhuisplein 10
Albert Reiling, rol: Geïnterviewd
Daniëlle van Hest-van Wieringen, rol: Geïnterviewd
Gemeente Geldrop-Mierlo Locatie Geldrop

Gemeente Geldrop-Mierlo Locatie Geldrop -

Locatie: Geldrop, De Meent 2
Rob Elemans, rol: Geïnterviewd
Gemeente Hilversum

Gemeente Hilversum -

Locatie: Hilversum, Dudokpark 1
John Miltenburg, rol: Geïnterviewd
Gemeente Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden -

Locatie: Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2
Harm Kooistra, rol: Geïnterviewd

Gemeente Leiden Stadskantoor -

Locatie: Leiden, Bargelaan 190
Corrie Bengoua, rol: Geïnterviewd
Gemeente Maasgouw

Gemeente Maasgouw -

Locatie: Maasbracht, Markt 36
John Peeters, rol: Geïnterviewd

Gemeente Maastricht -

Locatie: Maastricht, Mosae Forum 10
Bert Wetzels, rol: Geïnterviewd

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Mevlut Kose, rol: Geïnterviewd
Gemeente Vught

Gemeente Vught -

Locatie: Vught, Secr. van Rooijstraat 2
Peter Burger, rol: Geïnterviewd
Gemeente Weert

Gemeente Weert -

Locatie: Weert, Wilhelminasingel 101
Andy Jeurissen, rol: Geïnterviewd
Gemeente Westvoorne

Gemeente Westvoorne -

Locatie: Rockanje, Raadhuislaan 6
Henk de Graad, rol: Geïnterviewd

GOconnectIT -

Locatie: Nieuwegein, Fultonbaan 52
Arjan van Boheemen, rol: Deelnemer

GPKL Gemeentelijk Platform K&L -

Locatie: Ede, Galvanistraat 1
Berry Kok, rol: Deelnemer

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Peter van Gerwen, rol: Geïnterviewd

Heijmans NV - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Leendert de Bruin, rol: Beoordelaar

Heijmans NV - Heijmans Integrale Projecten B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Arjan Langhout, rol: Geïnterviewd
Arjan Langhout, rol: Geïnterviewd

Hompe & Taselaar -

Locatie: Amsterdam-duivendrecht, Van Marwijk Kooystraat 1
Frans Taselaar, rol: Lid expertteam
KPN Rotterdam

KPN Rotterdam -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 123
André Jonkheid, rol: Geïnterviewd

Kragten B.V. -

Locatie: Herten, Schoolstraat 8
Hans van Keeken, rol: Geïnterviewd
Jaap Spaans, rol: Geïnterviewd
Hub Diederen, rol: Geïnterviewd
Frank van Neer, rol: Deelnemer

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Laurens van Raaij, rol: Projectleider
Jarko van Bloois, rol: Projectleider
Ministerie van Defensie DPO Defensie Pijpleiding Organisatie

Ministerie van Defensie DPO Defensie Pijpleiding Organisatie -

Locatie: Best,
Robert-Jan Nieuwenhuis, rol: Geïnterviewd
Ministerie van Economische zaken en Klimaat, directie Digitale Economie

Ministerie van Economische zaken en Klimaat, directie Digitale Economie -

Locatie: Den Haag, Bezuidenhoutseweg 73
David Yoshikawa, rol: Beoordelaar

Ministerie van IenW Infrastructuur en Waterstaat -

Locatie: Den Haag, Rijnstraat 8
Marcel Ferdinandus, rol: Beoordelaar
Marcel Ferdinandus, rol: Geïnterviewd
N.V. Nederlandse Gasunie

N.V. Nederlandse Gasunie -

Locatie: Eindhoven, Postbus 323
Harold Thijssen, rol: Geïnterviewd
Annet Olde Bolhaar, rol: Geïnterviewd
Berry Boll, rol: Geïnterviewd
N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Mij

N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Mij -

Locatie: Hoogvliet, Postbus 490
Pascal Verbong, rol: Geïnterviewd
Erik Jaggie, rol: Geïnterviewd
New Start Projects B.V.

New Start Projects B.V. -

Locatie: Hengelo, Dieselstaat 6
Ruud Versluis, rol: Geïnterviewd

Port of Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Marcel Suijkerbuijk, rol: Geïnterviewd
Kevin Slee, rol: Geïnterviewd
Dominique Pankow, rol: Geïnterviewd
Bastiaan Winde, rol: Deelnemer

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 2- de Tulpenburgh
André Dikkeschei, rol: Geïnterviewd
Marloes Tjallema, rol: Beoordelaar
David Elbers, rol: Geïnterviewd

Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur -

Locatie: Den Haag, Koningskade 40
Wouter Koning, rol: Geïnterviewd

Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur - Provincie Zuid-Holland

Locatie: Den Haag, Koningskade 40
Ritesh Mohan, rol: Geïnterviewd

Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur - Provincie Zuid-Holland

Locatie: Den Haag, Koningskade 40
Taco Querens, rol: Geïnterviewd
Desmond du Parand, rol: Geïnterviewd
Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom)

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom) -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 54
Dicky Rezel, rol: Geïnterviewd
Robert-Jan Looijmans, rol: Lid expertteam

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid -

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Rogier Soupart, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat Corporate Dienst

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Paul Satijn, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat Dienst Limburg

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Hans Huntelaar, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Jouke Bokma, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Joris Vijverberg, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Cees van der Horst, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat Midden Nederland

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Ronald van Adrichem, rol: Geïnterviewd
Marcel Schaaij, rol: Geïnterviewd

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Harm Snoeren, rol: Geïnterviewd

Siers Infraconsult B.V -

Locatie: Oldenzaal, Schelmaatstraat 14
Peter Pols, rol: Geïnterviewd

Stedin -

Locatie: Rotterdam, Blaak 8
Dick Ouwerkerk, rol: Geïnterviewd

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Hans Koeslag, rol: Deelnemer
Bas van de Nieuwenhof, rol: Geïnterviewd
Syntax InfraMediairs B.V.

Syntax InfraMediairs B.V. -

Locatie: Harderwijk, Industrieweg 9
Pedro Kooistra, rol: Geïnterviewd
T-Mobile Netherlands B.V.

T-Mobile Netherlands B.V. -

Locatie: Den Haag, Waldorpstraat 60
Jasper de Witt Hamer, rol: Geïnterviewd

TenneT Holding B.V. -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 310
Harry Kraus, rol: Geïnterviewd

TU Delft -

Locatie: Delft, Jaffalaan 5
Wout Broere, rol: Lid expertteam

TU Delft - TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Jaffalaan 5
Hendrik Ploeger, rol: Geïnterviewd

TU Delft - TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Jaffalaan 5
Aad Correljé, rol: Geïnterviewd
Van den Heuvel Aannemingsbedrijf BV Vestiging Oostzaan

Van den Heuvel Aannemingsbedrijf BV Vestiging Oostzaan -

Locatie: Oostzaan, Skoon 35
Michael Vos, rol: Geïnterviewd
VELIN

VELIN -

Locatie: Tilburg, Reitseplein 8
Berry van Kooi, rol: Geïnterviewd

Vitens N.V. -

Locatie: Zwolle, Oude Veerweg 1
Jans Schut, rol: Geïnterviewd
Marc Hammink, rol: Geïnterviewd
Renée Vijge, rol: Geïnterviewd

VolkerWessels Telecom -

Locatie: Nieuwegein, Ravenswade 4a
Johan Zomerdijk, rol: Geïnterviewd
Waterschap Zuiderzeeland

Waterschap Zuiderzeeland -

Locatie: Lelystad, Lindelaan 20
Benjamin Wijma, rol: Geïnterviewd
Fabels en feiten techniek
KA3-05
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Op het gebied van wet- en regelgeving heeft het COB-netwerk al veel fabels en feiten op een rij gezet. Op het gebied van techniek is er ook behoefte aan een naslagwerk. Wat zijn keiharde waarheden en wat zijn slechts (onjuiste) aannames als het gaat over bijvoorbeeld aanlegtechnieken, onderhoud, inspectie, ordening, beïnvloeding, opsporing en detectietechnieken?

Onderzoek
Deskundigen binnen de branche worden bevraagd om te ontdekken over welke technische zaken vaak onduidelijk heerst of aannames worden gedaan. Vervolgens is natuurlijk het doel te achterhalen hoe het precies zit en deze feiten zo helder en begrijpelijk mogelijk te noteren.

Resultaat
Het bestaande groeiboek wordt aangevuld of er komt een speciale editie die kan helpen om vraagstukken op te lossen, discussies te beslechten of kennis te testen.

Vakgebieden
Kabels en leidingen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Rudi Zoet, rol: Coordinator

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
John van Schie, rol: Lid

GOconnectIT -

Locatie: Nieuwegein, Fultonbaan 52
Arjan van Boheemen, rol: Lid

Port of Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Bastiaan Winde, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Vita Vollaers, rol: Projectleider
Hans Koeslag, rol: Lid
Future proof tunnels
R700W
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Het tunnelprogramma van het COB-netwerk is bijzonder praktisch van aard. Voor sommige opgaven is echter ook fundamentele kennis nodig. Daarom werkt het COB samen met de TU Delft aan wetenschappelijk onderzoek door studenten en promovendi.

Onderzoek
In dat programma zijn de onderzoeksgebieden monitoring en renovatie gekoppeld aan de commissies van het COB. De COB-experts hebben een belangrijke taak in het begeleiden van de afstudeerders en promovendi.

Resultaat
Het wetenschappelijk onderzoek zorgt voor meer inzicht in de mechanismen die de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en het veiligheidsniveau van tunnels bepalen, en technologieën om alle relevante gegevens te verzamelen om een optimale onderhoudsplanning mogelijk te maken.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Bart Duijvestijn, rol: Coordinator

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Projectleider
Geotechnische data-analyse
R700W-2B
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
PhD’er Arne de Jong onderzoekt de belangrijkste omgevingsoorzaken voor vervorming (in verschillende tunnels en scenario’s) te identificeren. Dit leidt tot nieuwe inzichten in de interacties tussen tunnelconstructie en omgeving, en verklaringen voor waargenomen tunnelgedrag.

Onderzoek
Arne gaat historische en nieuwe gegevens over geotechnische locatie-omstandigheden en externe belasting combineren tot een 3D-bodem-structuur-interactiemodel dat de heterogeniteit van de ondergrond vastlegt. Arne wordt vanuit het COB begeleid door een groep ervaren professionals uit de praktijk, om daarmee een goede aansluiting van het wetenschappelijk onderzoek op de Nederlands/Vlaamse praktijk te borgen.

Resultaat
Research plan proposal Soil structure interaction of immersed tunnels – version 2024 – Arne de Jong is via de projectenpagina te downloaden.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Gerrit Wolsink, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Coen van der Vliet, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Bart Duijvestijn, rol: Coordinator
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Hans Mortier, rol: Voorzitter

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Diederick Bouwmeester, rol: Lid

IMMONTEC B.V. -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Arne de Jong, rol: PHD
Peter van Westendorp, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Bard Louis, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Mark van der Heijden, rol: Lid

TNO -

Locatie: Delft, Stieltjesweg 1
Adri Vervuurt, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid
Gewapend onderwaterbeton
R701-2A5
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Ballast Nedam Infra B.V. -

Locatie: Nieuwegein, Ringwade 71
Cor Hofma, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Tim Bakker, rol: Lid
Chris van der Zwaard, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Brenda Berkhout, rol: Coordinator

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Eelco van Putten, rol: Lid

IMMONTEC B.V. -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Peter van Westendorp, rol: Lid

Mobilis TBI infra -

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Sander Tetteroo, rol: Lid

Volker Wessels Infrastructuur -

Locatie: Woerden, Korenmolenlaan 2
Vincent Weisscher, rol: Lid

Witteveen+Bos -

Locatie: Rotterdam, Blaak 16
Brenda Berkhout, rol: Projectleider
Groeiboek Assetmanagement
R7GA
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Nederland kent over enkele jaren zo’n 75 spoor- en wegtunnels. Al deze tunnels behoeven onderhoud en renovatie. Hoe bedden we dat goed in in het reguliere assetmanagementproces van deze tunnels? Welke eisen stellen we vanuit de beheerders? Hoe continueren we vernieuwing in technologie, werkwijzen, contracten en samenwerkingsvormen?

Onderzoek
Een groot aantal participanten van het COB herkent deze vragen. Daarom wordt een groeiboek ontwikkeld om het assetmanagement van tunnels te professionaliseren, elkaar te inspireren en geleerde lessen en kennis vast te leggen.

Resultaat
Het groeiboek zal een belangrijke toegangspoort worden voor kennis die ontwikkeld is binnen eerdere deelprojecten in het tunnelprogramma.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Amstelland ingenieurs

Amstelland ingenieurs -

Locatie: Halfweg, Suikersilo-West 39
Duncan Klene, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Hans Janssens, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Thomas Bax, rol: Reviewer

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Jack Blok, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Hans Bruinsma, rol: Lid

Strukton Infra Specials -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Edwin Arts, rol: Reviewer

Van Holland Consultancy -

Locatie: Halfweg, Suikersilo-West 39
Raymond Riet, rol: Projectleider

VisserConsultancy -

Locatie: Deventer, Paul Schoemakerstraat 27
Maarten Visser, rol: Deelprojectleider
Groeiboek Cybersecurity
V163R
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De digitale beveiliging van ondergrondse objecten is niet altijd up-to-date en ontbreekt soms zelfs volledig. Dit vormt een bedreiging voor het correct en veilig functioneren van de objecten. Het COB-netwerk wil partijen die betrokken zijn bij tunnels ondersteunen bij het inrichten van cybersecurity.

Onderzoek
De redactiecommissie van het groeiboek Cybersecurity zal ervoor zorgen dat het groeiboek actueel blijft en eventuele wijzigingen volgen en zo nodig verwerken.

Resultaat
De kennis in het groeiboek stelt de (tunnel)beheerder in staat de weerbaarheid van zijn object te beoordelen en zijn processen op gebied van cybersecurity te optimaliseren.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Peter Kole, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Johannes Braams, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Erik Vinke, rol: Lid
Groeiboek Digitalisering
R7GDA
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
IHet vooraf verifiëren en valideren van het veilig functioneren van de tunnel, kan een belangrijke bijdrage leveren aan minder hinder, zowel bij nieuwbouw als renovatie. Hiervoor moet gebruikt worden gemaakt van gevisualiseerde en gesimuleerde omgevingen. Door zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers bij nieuwbouw- en renovatieprojecten wordt steeds meer gebruikgemaakt van digitale hulpmiddelen zoals 3D-BIM, systems-engineeringtools, software-modelleringstools, etc. Daarnaast wordt ook veelvuldig gebruikgemaakt van visualisatietechnieken zoals simulaties, virtual reality en serious gaming om – naast het statisch gedrag van een object – ook het dynamisch gedrag in beeld te krijgen.

Onderzoek
In december 2019 zijn de resultaten van de diverse werkgroepen behorend bij Digitaal Aantonen gedeeld in de vorm van een digitaal groeiboek. zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/digitaal-aantonen. Het groeiboek Digitalisering is de nieuwe naam (sinds eind 2022) voor het groeiboek Digitaal aantonen. De insteek van het groeiboek blijft hetzelfde, alleen de scope is verbreed. Het vooraf verifiëren en valideren van het veilig functioneren van de tunnel, kan een belangrijke bijdrage leveren aan minder hinder, zowel bij nieuwbouw als renovatie. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van gevisualiseerde en gesimuleerde omgevingen. Het groeiboek Digitalisering helpt hierbij.

Resultaat
Het groeiboek Digitalisering geeft een aanzet om digitaal aantonen en digitalisering te stimuleren en te optimaliseren. De resultaten van de werkgroep V&V Bibliotheek worden hierin meegenomen en daarnaast zorgt een redactiecommissie voor het up to date houden van dit groeiboek. zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma/digitalisering/groeiboek-digitalisering/

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Bram ten Klei, rol: Coordinator

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Manja Dorlandt, rol: Secretaris

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening -

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Martin Liefting, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Bastiaan Vetjens, rol: Werkstudent

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Edwin Luijt, rol: Lid
Sander van Ruijven, rol: Projectleider
Erik Vinke, rol: Reviewer

VisserConsultancy -

Locatie: Deventer, Paul Schoemakerstraat 27
Maarten Visser, rol: Lid kernteam
Groeiboek Renoveren
R7GR
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De tunnelrenovaties die de komende tien jaar op stapel staan, zullen de maatschappij ontwrichten als er telkens een volledige afsluiting nodig is. Het COB-netwerk heeft daarom een groeiboek gemaakt met ervaringen, tips en achtergrondinformatie om renovaties te kunnen uitvoeren met minimale hinder en maximale beschikbaarheid tegen aanvaardbare kosten.

Onderzoek
Het groeiboek Renoveren vindt zijn oorsprong in het COB-project Hinderarm renoveren. In krap een jaar tijd hebben de werkgroepleden een uitgebreid digitaal naslagwerk (groeiboek) over renoveren geproduceerd.

Resultaat
In dit groeiboek Renoveren komen technische maatregelen aan de orde, maar zeker ook procesmatige, organisatorische en contractuele middelen. Het blijft ‘groeien’ met relevante informatie uit COB-projecten en de beroepspraktijk.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma

Haalbaarheid MKI tunnelinstallaties
R703-6-5
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Het ontwikkelen van een MKI-methodiek voor tunnelinstallaties is complex en mogelijk niet de meest impactvolle manier om de milieu-impact van tunnelinstallaties te verkleinen.

Onderzoek
Samen met andere gespecialiseerde organisaties wil het COB in 2024 tot een plan van aanpak komen dat mag rekenen op draagvlak in de sector.

Resultaat
De resultaten van dit onderzoek worden opgenomen in de maatregelencatalogus Circulaire tunnels versie 2.

Vakgebieden
Ordening en waarde

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Gioffry Maduro, rol: Coordinator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Olle de Geest, rol: Lid

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Jorg Hogerheijde, rol: Secretaris
Flux Partners

Flux Partners -

Locatie: Diemen, Diemerhof 42
Arjan Zuidema, rol: Lid
Jorg Peters, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Peter Gosselink, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Thijs Ruland, rol: Adviseur

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Willemijn Drok, rol: Adviseur
Nine Engering, rol: Projectleider
Haalbaarheidsonderzoek
R703-7
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Welke meerwaarde kan een tunnel hebben voor zijn omgeving?

Onderzoek
Het doel van het werkpakket is om een haalbaarheidsonderzoek te maken voor 2023.

Resultaat
In november 2023 wordt het haalbaarheidsonderzoek opgeleverd.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Steven de Kruijf, rol: Projectleider

Equans Infra en Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Vera Geluk, rol: Rapporteur

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Antwerpen, Posthoflei 5 bus 1
Philip Labouchere, rol: Lid
Handboek Tunnelbouw
T200
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Al ruim twintig jaar is het SATO (Specifieke aspecten tunnelontwerp) een belangrijke richtlijn voor het ontwerp van tunnels. Samen met het netwerk heeft het COB de richtlijn geactualiseerd, aangevuld en gedigitaliseerd. Het nieuwe handboek bevat informatie en vele best practices voor rijksweg-, spoor- en niet-rijkswegtunnels.

Onderzoek
Het Handboek Tunnelbouw is gebaseerd op SATO 2005, aangevuld met specifieke kennis van railtunnels. Daarnaast zijn ervaringen uit de periode 2005 tot heden verwerkt, zowel door opdrachtgevers als opdrachtnemers. Op basis van kennis van deskundigen is zo veel mogelijk de state-of-the-art van de tunnelbouw vastgelegd.

Resultaat
Het Handboek Tunnelbouw is sinds december 2014 gratis online toegankelijk. Lezers worden aangemoedigd suggesties voor aanvullingen en verbeteringen te doen. Deze bijdragen worden door een redactiecommissie verwerkt in het handboek, zodat de inhoud up-to-date blijft.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Ferry de Graaf, rol: Adviseur

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Brad Jonkman, rol: Secretaris

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Merten Hinsenveld, rol: Lid

Gemeente Den Haag Ingenieursbureau (IbDH) -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Jack Amesz, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Arnold van Kampen, rol: Lid

Hompe & Taselaar -

Locatie: Amsterdam-duivendrecht, Van Marwijk Kooystraat 1
Frans Taselaar, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Jan Jonker, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Voorzitter

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Lid
Handboek Tunnelbouw
T206
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Sinds december 2014 staat het Handboek Tunnelbouw online, de digitale vervanger van SATO (Specifieke aspecten tunnelontwerp). Lezers worden aangemoedigd suggesties voor aanvullingen en verbeteringen te doen. Deze worden in het Handboek door een permanente COB-commissie.

Onderzoek
De commissie van het Handboek Tunnelbouw verzamelt en beoordeelt de ingekomen feedback en aanvullingen.

Resultaat
Door de bijdragen vanuit het netwerk blijft het Handboek Tunnelbouw up-to-date en is het een goede weergave van de state-of-the-art van de tunnelbouw. In 2022 wordt de nieuwste versie van het Handboek verwacht met de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen jaren.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Nhut Nguyen, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Opdrachtgever
Allart Hoekstra, rol: Begeleider/Facilitator
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Brenda Berkhout, rol: Coordinator

DaeD Ingenieurs -

Locatie: Schiedam, Lange Haven 107
Jan van Dalen, rol: Lid

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Hans Mortier, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delfseplein 27j
Edwin Westerduijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
William van Rooijen, rol: Lid
Bart Hendrix, rol: Lid
VolkerWessels Infrastruktuur NL Competence Centre

VolkerWessels Infrastruktuur NL Competence Centre -

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Sipke Huitema, rol: Lid
Hinderarm renoveren
R701-3
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De tunnelrenovaties die de komende tien jaar op stapel staan, zullen de maatschappij ontwrichten als er telkens wordt gekozen voor een volledige afsluiting.

Onderzoek
Een aantal tunneleigenaren en hun renovatieteams zijn al bezig hun afwegingen te maken om tot een eigen scenario voor hun renovatie te komen. Het COB-netwerk wil de afwegingen en gebruikte scenario’s ophalen en een blauwdruk of afwegingskader voor scenario’s voor tunnelrenovaties.

Resultaat
De uitkomst van dit project zal helpen om tunnelrenovaties uit te voeren met minimale hinder en maximale beschikbaarheid tegen aanvaardbare kosten. De praktijkervaringen kunnen als illustraties dienen in een voorbeeldenboek/hoofdstuk van het groeiboek Renoveren kun je leren. In december 2019 zijn de resultaten in een digitaal groeiboek gedeeld. zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/hinderarm-renoveren

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Maarten Giltaij, rol: Lid
Timo Neuteboom, rol: Lid

BAM Infra -

Locatie: Culemborg, Plantijnweg 32
Arie de Jong, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Aris van Erkel, rol: Lid
Arjan Tromp, rol: Lid
Ronald Gram, rol: Secretaris
Leen van Gelder, rol: Coordinator

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Lid

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Ronald de Weerd, rol: Lid
Robert Surquin, rol: Lid
Remmy Uffen, rol: Lid

Equans Infra en Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Jelmer Wittebol, rol: Lid
Final Goal Solutions

Final Goal Solutions -

Locatie: Papendrecht, Campanulahof 7
Dick Aantjes, rol: Lid
Gemeente Amsterdam Programma AWA Aanpak Wegtunnels Amsterdam

Gemeente Amsterdam Programma AWA Aanpak Wegtunnels Amsterdam -

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Ton den Toom, rol: Lid

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Bauke Eggenkamp, rol: Lid

Infram B.V. -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 9
Adriaan Hage, rol: Lid

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Arjan Neef, rol: Lid

Installatie Groep Spijkenisse B.V. -

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Jan Holsteijn, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Tjalling ten Hove, rol: Lid
Jan Jonker, rol: Lid
Peter Overduin, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening -

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Leon Uijttewaal, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Sijmen Robers, rol: Lid
Jasper Venema, rol: Lid
Johan Naber, rol: Voorzitter
Individuele deelnemers
Erik Holleboom, rol: Lid

Technolution BV -

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Tom van Tintelen, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Danny Janssen, rol: Lid
Peter van Velden, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Aryan Snel, rol: Lid
Hulp bij richtlijnen kabels en leidingen
O702
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De veelheid aan voorwaarden, regelgeving, verordeningen en richtlijnen op het gebied van kabels en leidingen zorgt voor veel onduidelijkheid. Het doel van dit project is om te inventariseren en een representatief inzicht te verschaffen in het gebruik van de verschillende soorten regelgeving en richtlijnen op het gebied van kabels en leidingen, aan de hand van de universele indeling van het verloop van een project (initiatief, haalbaarheid, uitwerking/ontwerp, voorbereiding, uitvoering, afronding).

Onderzoek
Inzichtelijk maken welke documentatie geüniformeerd kan worden en welke aanvullingen op de wettelijke voorwaarden noodzakelijk zijn om kabels en leidingen veilig, betrouwbaar en vooral efficiënt te kunnen ontwerpen en aanleggen.

Resultaat
Definitieve grafische kaart, definitief eindrapport en advies voor vervolgstappen. Daarnaast 2 extra producten, te weten een Blauwdruk proceslijn gebruik regelgeving en een Digitale folder: Beter inzicht in beleid.

Vakgebieden
Kabels en leidingen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Allinq

Allinq -

Locatie: Harderwijk, Fahrenheitstraat 27-29
Abdel Oulali, rol: Geïnterviewd

Antea Group -

Locatie: Heerenveen, Tolhuisweg 57
Jorrit de Jong, rol: Geïnterviewd
BAM Infra Energie & Water bv

BAM Infra Energie & Water bv -

Locatie: Nieuwleusen, Den Hulst 102
Ingmar van Aartsen, rol: Geïnterviewd
Behavior Change Group (voorheen D&B applied behavioural science)

Behavior Change Group (voorheen D&B applied behavioural science) -

Locatie: Nijmegen, St. Anthoniusplaats 9
Timo Jansen, rol: Adviseur
Blue Fiber

Blue Fiber -

Locatie: Zwolle, Eekwal 3
Lex Nicolay, rol: Geïnterviewd

Bouwend Nederland -

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Yvonne de Rijck, rol: Lid expertteam

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Rudi Zoet, rol: Lid
Edith Boonsma, rol: Lid
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Rudi Zoet, rol: Lid
Delta Fiber netwerk

Delta Fiber netwerk -

Locatie: Schiedam, Overschieseweg 203
Wijnand van der Hoeven, rol: Geïnterviewd
Drents Overijsselse Delta

Drents Overijsselse Delta -

Locatie: Zwolle, Dr. van Deenweg 186 - 208
Jeroen Ensink op Reimer, rol: Geïnterviewd

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Mark Janssen Lok, rol: Geïnterviewd

Enexis B.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, Magistratenlaan 116
Harm Smit, rol: Geïnterviewd

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Paul Elzenaar, rol: Lid expertteam

Gemeente Arnhem Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Arnhem, Eusebiusbuitensingel 53
Sanne van den Berg, rol: Lid expertteam

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
John Nieuwmans, rol: Lid expertteam
Henk Hogenbirk, rol: Lid expertteam

Gemeente Eindhoven Gemeentehuis -

Locatie: Eindhoven, Stadhuisplein 10
Albert Reiling, rol: Lid expertteam
Gemeente Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden -

Locatie: Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2
Harm Kooistra, rol: Lid expertteam

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Hanane El-Aïssati, rol: Deelnemer

Gemeente Zoetermeer -

Locatie: Zoetermeer, Engeland 502
Albert Slingerland, rol: Lid projectteam
Chantal Lemmert van Wingerden, rol: Lid projectteam

GOconnectIT -

Locatie: Nieuwegein, Fultonbaan 52
John Muis, rol: Geïnterviewd

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
René Frinks, rol: Geïnterviewd
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard -

Locatie: Rotterdam, Maasboulevard 123
Ton van Bragt, rol: Geïnterviewd

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jarko van Bloois, rol: Lid projectteam
Jarko van Bloois, rol: Lid expertteam
Jan Kruithof, rol: Projectleider
Jolanda Gilles, rol: Lid projectteam
M. van der Spek Groep

M. van der Spek Groep -

Locatie: Benthuizen, Hogeveenseweg 51
Stefan van der Spek, rol: Geïnterviewd

Oasen N.V. -

Locatie: Gouda, Nieuwe Gouwe O.Z. 3
Eelco Verduin, rol: Geïnterviewd

Port of Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Sjaak Verburg, rol: Lid expertteam
Stam & Co Infratechniek B.V.

Stam & Co Infratechniek B.V. -

Locatie: Alkmaar, Diamantweg 10
Frans Smit, rol: Geïnterviewd

Stichting RIONED -

Locatie: Ede, Horaplantsoen 12b
Hugo Gastkemper, rol: Lid expertteam

SWARCO Nederland B.V. (voorheen Dynniq Nederland BV) -

Locatie: Amersfoort, Basicweg 16
Ronald Bast, rol: Geïnterviewd

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Bas van de Nieuwenhof, rol: Lid expertteam
Bas van de Nieuwenhof, rol: Geïnterviewd

Vitens N.V. -

Locatie: Zwolle, Oude Veerweg 1
Anne Immers, rol: Geïnterviewd

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Sjoerd Groot, rol: Geïnterviewd
Sandra Law-van der Weide, rol: Lid expertteam

VolkerWessels Telecom -

Locatie: Nieuwegein, Ravenswade 4a
Theo Ellenbroek, rol: Geïnterviewd
Informatie voor de tunnelbeheerder
R7GA5
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Steeds meer assets en systemen genereren data, maar op dit moment wordt deze data onvoldoende ingezet om het assetmanagementlandschap optimaal in te richten en hiermee de juiste beslissingen te nemen. Een veel voorkomend probleem is dat data slechts data blijft; de data wordt niet gecombineerd tot heldere informatie waarmee een beheerder de juiste beslissingen kan nemen. De doelstelling van dit project is dan ook het geven van inzicht in de (digitale) informatiebehoeften van beheerders en de mogelijke oplossingsrichtingen om deze (digitale)informatie te ontsluiten.

Onderzoek
De beschikbaarheid van data niet is veelal niet meer het probleem. Data wordt vaak verwerkt door opdrachtnemers/service providers en al dan niet bewerkt en vertaald tot informatie en ter beschikking gesteld aan de tunnelbeheerder. Aan de voorkant van een project is niet altijd duidelijk welke informatie de beheerder nodig heeft en waarom. Binnen dit project gaan we hier op een gestructureerde wijze inzicht in verschaffen. De beheerder zal aan de hand van de uitkomsten van dit project handvatten aangereikt krijgen zodat hij/zij aan de voorkant van een (renovatie)project, de juiste input kan vragen.

Resultaat
Uiteindelijk zal deze werkgroep een aantal concrete deliverables opleveren welke invulling geven aan deze doelstellingen. Denk hierbij aan Oplossingsrichtingen & concrete scenario’s gerelateerd aan een specifieke use case van de beheerder. Hiermee zijn tunnelbeheerders beter instaat vroegtijdig aan te geven welke informatie zij waarvoor nodig hebben. Versie 1.0 is opgeleverd in 2023 als separate deliverable en als hoofdstuk in het groeiboek. Tot en met 2023 was de projectnaam Data voor de tunnelbeheerder, vanaf 2024 is deze gewijzigd.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Amstelland ingenieurs

Amstelland ingenieurs -

Locatie: Halfweg, Suikersilo-West 39
Duncan Klene, rol: Reviewer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Bram ten Klei, rol: Coordinator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Brendan Kleer, rol: Reviewer

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Lid

ICT Netherlands -

Locatie: Barendrecht, Kopenhagen 9
Ben Bastiaanse, rol: Reviewer

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Michiel Berkheij, rol: Reviewer
Bart Boeschen Hospers, rol: Lid

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid -

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Peter Vriends, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Soer van Herk, rol: Reviewer

To Interface Projects B.V. -

Locatie: Vianen, Hagenweg 3c
Bertjan Paalman, rol: Secretaris

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Thirza Oudshoorn, rol: Werkstudent

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Sander van Ruijven, rol: Lid kernteam

VisserConsultancy -

Locatie: Deventer, Paul Schoemakerstraat 27
Maarten Visser, rol: Projectleider
Inspectie zinkvoegen
T335
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Over de levensduurverwachting van zinkvoegen in tunnels in Nederland blijkt veel onzekerheid te bestaan. In samenwerking met Coentunnel Company en Rijkswaterstaat is het COB daarom een nieuw onderzoeksproject gestart. Op 10 december 2014 is de rapportage opgeleverd. Ter aanvulling op het rapport is extra endoscopisch onderzoek uitgevoerd bij vier tunnels: de Drechttunnel, de Noordtunnel, de Kiltunnel en de Vlaketunnel. In februari 2015 zijn de resultaten hiervan opgeleverd.

Onderzoek
Op basis van het endoscopisch onderzoek heeft de werkgroep op 21 april 2015 vastgesteld dat het zinkvoegenproject een vervolg moet krijgen. Er wordt nu gewerkt aan projectplannen voor verschillende onderzoeksrichtingen. Vervolgonderzoek is goed ontvangen Er worden nu projecten en budget gezocht voor nadere toepassing en onderzoek

Resultaat
Eind 2016 is een kleine werkgroep opgericht. Deze werkgroep doet nader onderzoek en zal vier keer bij elkaar komen. Na afloop zal deze werkgroep hun bevindingen eind 2017 delen met de gehele commissie. De commissie is in juni 2018 overgegaan in het tunnelprogramma onder R701-2a "Voegen".

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Nhut Nguyen, rol: Lid

BESIX S.A. -

Locatie: Brussel, Avenue des Communautés 100
Jan van Steirteghem, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
, rol: Begeleider/Facilitator

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Lode Franken, rol: Lid

DEME Infra NL B.V. - DEME Infra

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Hans Mortier, rol: Lid
Ruben van Montfort, rol: Secretaris

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Kees Blom, rol: Lid

Kiltunnel -

Locatie: Dordrecht, Kiltunnelweg 100
Arie Bras, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Bard Louis, rol: Lid

Mobilis TBI infra -

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Gerard van den Berg, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Peter Hoogen, rol: Lid
Jan Jonker, rol: Lid

Nebest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Jan Kloosterman, rol: Secretaris
Leo Leeuw, rol: Lid

Port of Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Egbert van der Wal, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delfseplein 27j
Edwin Westerduijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud -

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Martijn Blom, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Carolien Nieuwland, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Harry Dekker, rol: Opdrachtgever

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Ad Nieuwenhuyzen, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Gerrit Wolsink, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Theo van Maris, rol: Lid
Stephan van der Horst, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
René Kuiper, rol: Lid

Strukton Infra Specials -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Nico Vink, rol: Lid

Trelleborg Ridderkerk B.V. -

Locatie: Ridderkerk, Verlengde Kerkweg 15
Frans Melchers, rol: Lid
Joel van Stee, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Lid

Van Hattum en Blankevoort -

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Sallo van der Woude, rol: Lid

Witteveen+Bos -

Locatie: Rotterdam, Blaak 16
Brenda Berkhout, rol: Voorzitter
Instrumentarium tunneldata
R700I
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Deze werkgroep heeft tot doel te zorgen dat het COB-netwerk een kennisborgingssysteem krijgt waarin oude informatie over civieltechnische vraagstukken kan worden gecombineerd met nieuwe informatie (monitoringsdata), zodat er onder meer wetenschappelijk onderzoek naar faalmechanismen kan plaatsvinden. Bovendien moeten de verkregen inzichten het systeem ook weer verder verrijken.

Onderzoek
Waar moet een dergelijk kennissysteem aan voldoen? Welke eisen mbt data kunnen worden meegegeven bij het implementeren van een monitoringssysteem, zodat de data goed bruikbaar is in het systeem?

Resultaat
De werkgroep richt zich op het opstellen van een programma van eisen en een generieke basisset aan eisen voor het integreren van data-eisen in een monitoringsuitvraag.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Building Changes -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Jan-Willem Weststrate, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Marije Nieuwenhuizen, rol: Lid
Bart Duijvestijn, rol: Coordinator
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider
DigiShape

DigiShape -

Locatie: ,
Chris Karman, rol: Lid

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Mark-Peter Rooduijn, rol: Lid
Karim El Laham, rol: Lid

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Patrick Brosens, rol: Lid
Liander - VMK - V&M

Liander - VMK - V&M -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 68
Rob Roelfs, rol: Lid

NoNoA B.V. -

Locatie: Heiloo, Droogmakerij 35H
Roy Bosch, rol: Lid
Frank Bosch, rol: Lid

TNO -

Locatie: Delft, Stieltjesweg 1
Esra Bektas, rol: Lid

Van Holland Consultancy -

Locatie: Halfweg, Suikersilo-West 39
Bram ten Klei, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Sander van Ruijven, rol: Projectleider

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Deventer, Leeuwenbrug 8
Rina Clemens, rol: Lid
Internationale samenwerking renoveren
O320
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Wereldwijd is de renovatieopgave voor tunnels enorm. De Belgische ingenieursvereniging ie-net en het COB hebben de handen ineen geslagen om praktische vraagstukken samen aan te pakken.

Onderzoek
Als eerste stap is er op 30 mei 2017 een gezamenlijke studiedag georganiseerd. Opdrachtgevers, opdrachtnemers, studie- en adviesbureaus, vergunningverleners en tunnelbeheerders bij elkaar om vanuit verschillende perspectieven kennis en ervaringen te delen op basis van concrete (praktijk)voorbeelden en best practices.

Meer informatie
Heeft u interesse in dit project? Neem dan contact op met het COB.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Ton Buijink, rol: Financier
Bam Nuttall Compound

Bam Nuttall Compound -

Locatie: Heathrow, Old Police Station Compound
Jon Daley, rol: Spreker

Besix Nederland B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Marie-José Knape, rol: Spreker
Jeroen Philtjens, rol: Financier
Thomas Vandenbergh, rol: Spreker
Brussels hoofdstedelijk gewest

Brussels hoofdstedelijk gewest -

Locatie: Brussel, Koning Albert II-laan 20, bus 4
Dimitri Strobbe, rol: Spreker

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Coordinator
Merten Hinsenveld, rol: Deelnemer
Maarten van Riel, rol: Schrijver
Edith Boonsma, rol: Contactpersoon
Caro Rietman, rol: Contactpersoon
Marije Nieuwenhuizen, rol: Schrijver
Karin de Haas, rol: Spreker
Combinatie Hyacint V.O.F. Aannneemcomb. Velsertunnel

Combinatie Hyacint V.O.F. Aannneemcomb. Velsertunnel -

Locatie: Velsen-noord, Concordiastraat 84
Hugo Kruk, rol: Spreker
Armand Ellsworth, rol: Spreker

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Roosendaal, Ettenseweg 20
Jan Willemsen, rol: Financier
Benjamin Mooijaart, rol: Spreker
CRS Consultancy

CRS Consultancy -

Locatie: Zoetermeer, Loosduinenstraat 8
Cynthia Sewbalak, rol: Spreker

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Adam Bezuijen, rol: Spreker

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Rutger de Jong, rol: Financier

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Paul van Rossum, rol: Financier

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Paul van Rossum, rol: Financier
Paul van Rossum, rol: Spreker

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie -

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Paul van Laviere, rol: Spreker

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Wilbert Jansen, rol: Spreker

Harry Bijl Communicatie -

Locatie: Dieren, Kruisstraat 25
Harry Bijl, rol: Schrijver
IE-net vzw

IE-net vzw -

Locatie: Antwerpen, Desguinlei 214
Francis Cools, rol: Contactpersoon
Jan van Steirteghem, rol: Coordinator
Christine Mortelmans, rol: Contactpersoon
Jan De Nul N.V.

Jan De Nul N.V. -

Locatie: Aalst, Tragel 60
Jo Roelants, rol: Financier

K_Dekker bouw & infra b.v. -

Locatie: Amsterdam, Zekeringstraat 50
Alex Kirstein, rol: Spreker

Mobilis B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Jacco Groen, rol: Spreker
Jan de Jong, rol: Financier

Motion Consult B.V. -

Locatie: Driebergen, Hoofdstraat 25
Roland Broekhuizen, rol: Spreker
Ronald Jansen, rol: Spreker
Marene Enk van den, rol: Spreker
NP Bridging

NP Bridging -

Locatie: Antwerpen, Rijnkaai 101
Chris Poulissen, rol: Spreker
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen -

Locatie: Den Haag, Bezuidenhoutseweg 57
Liesbeth Schippers, rol: Spreker

Peter Juijn teksten -

Locatie: Utrecht, Kwartelstraat 43
Peter Juijn, rol: Schrijver

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud -

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Harry de Haan, rol: Spreker

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Cees Brandsen, rol: Spreker

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Dick van Klaveren, rol: Spreker

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Harry Dekker, rol: Spreker

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Johan Naber, rol: Spreker

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Dick van Klaveren, rol: Financier

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Willem Zandvliet, rol: Spreker

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Martin Bouma, rol: Spreker
Ilkel Taner, rol: Spreker
Leo Maas, rol: Schrijver
Theo van Maris, rol: Spreker

SPIE Nederland B.V. -

Locatie: Breda, Huifakkerstraat 15
Jan Arends, rol: Financier

TU Delft -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Carolina Vermeulen - Lantinga, rol: Schrijver

TU Delft - TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Esther Wever, rol: Schrijver

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
, rol: Spreker

Westerscheldetunnel N.V. -

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Jan Verbrugge, rol: Spreker
Christian Braat, rol: Spreker
Jan Verbrugge, rol: Spreker

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Aryan Snel, rol: Spreker
Inzicht in geldstromen
KA3-01
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Financiële aspecten tussen de betrokkenen partijen zijn geregeld spelbrekers voor de aanleg van een toekomstbestendige kabels en leidingen infrastructuur in Nederland. Het blijkt lastig om tot consensus te komen, omdat inzicht in het totale plaatje ontbreekt.

Onderzoek
Het onderzoek zal inzicht geven in de geldstromen die lopen binnen de levenscyclus van kabels en leidingen en in de invloed die de omgeving hierop heeft. Er wordt onderzoek gedaan naar het technisch vlak (het fysieke systeem), het institutionele werkveld (eigendomsverhoudingen, beheergebieden en juridische verhoudingen vanuit publiek- en privaatrechtelijk perspectief) en het economische vlak (de geldstromen). Het onderzoek zal plaatsvinden onder leiding van Aad Correljé, universitair hoofddocent Economie van infrastructuren aan de TU Delft. Hij was ook betrokken bij de denktank. Binnen het project zullen een of meer onderdelen worden uitgezet als onderzoeksprojecten voor studenten.

Resultaat
Het doel van dit project is om uiteindelijk inzichtelijk te maken welke investeringen en baten gemoeid zijn met een integrale benadering, hoe deze verdeeld zijn over de partijen en hoe kostenevenredigheid kan worden bereikt.

Vakgebieden
Kabels en leidingen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Beaufort Corporate Consulting B.V. -

Locatie: Utrecht, Vliegend Hertlaan 15-97
William van Niekerk, rol: Projectleider

Bouwend Nederland -

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Harold Lever, rol: Geïnterviewd

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Eric van Can, rol: Geïnterviewd

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Jasper Besselink, rol: Geïnterviewd
Qirion

Qirion -

Locatie: Duiven, Dijkgraaf 2-4
Herman Pruisken, rol: Geïnterviewd

Stichting RIONED -

Locatie: Ede, Horaplantsoen 12b
Hilde Niezen, rol: Geïnterviewd

TU Delft -

Locatie: Delft, Jaffalaan 5
Mark de Bruijne, rol: Lid

TU Delft - TU Delft Faculteit TBM

Locatie: Delft, Jaffalaan 5
Aad Correljé, rol: Lid

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Eric Dingemanse, rol: Geïnterviewd

VolkerWessels Telecom | Services -

Locatie: Nieuwegein, Ravenswade 4a
Michel Lenderink, rol: Geïnterviewd
Inzicht in opsporen
KA3-04
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Het opsporen van de werkelijke ligging van kabels en leidingen is erg belangrijk voor het bepalen van ondergrondse knelpunten en om schade door graafwerkzaamheden te voorkomen. Er bestaat een breed scala aan sleufloze detectietechnieken. Bij de uitvraag door opdrachtgevers en de aanbiedingen door opdrachtnemers is er echter regelmatig sprake van onduidelijkheid over welke detectiemethoden nu bedoeld worden. Met het project ‘Inzicht in opsporen’ streeft het COB ernaar om meer duidelijkheid te realiseren.

Onderzoek
De projectleider vormt een expertteam. Deze groep zal een overzicht maken van de beschikbare sleufloze detectie methodes. Daarnaast zal met opdrachtgevers en onderzoeksbureaus worden afgestemd wat zij nodig hebben voor een efficiénte uitvraag.

Resultaat
Het doel is de beschikbare mogelijkheden te vergelijken en ook om de juiste hulpvragen en kwaliteitseisen in uitvragen te krijgen.

Vakgebieden
Kabels en leidingen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Martijn Elings, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Rudi Zoet, rol: Coordinator
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Mariska Bos, rol: Begeleider/Facilitator

Euroradar handelsnaam van Beoprojects B.V. -

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Damstraat 24
Len Meuwissen, rol: Projectleider
Walter Apotheker, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Dienst Ruimtelijke Ordening -

Locatie: Amsterdam, Jodenbreestraat 25
Marco Scheffers, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Hugo van der Wiel, rol: Lid
Gemeente Roermond

Gemeente Roermond -

Locatie: Roermond, Markt 31
Eddy Motter, rol: Lid

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Patrick Stoutjesdijk, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 2- de Tulpenburgh
David Elbers, rol: Lid

Siers Infraconsult B.V -

Locatie: Oldenzaal, Schelmaatstraat 14
Mechiel van Manen, rol: Lid
Bernice Overbeek, rol: Lid

TerraCarta B.V. -

Locatie: Hoogeveen, Edisonstraat 6
Rob van Son, rol: Lid
Kabels en leidingen in grote projecten
O56
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Bij veel grote bouw- en infraprojecten vormen de ondergrondse kabels en leidingen een grote uitdaging. Gaat alles aan de kant of wordt het een geïntegreerde oplossing? En hoe organiseer je dit?

Onderzoek
Bij zes grote infra projecten zijn interviews afgenomen door leden van het kernteam. Geinventariseerd is de vraag: wat gebeurt er nu echt in grote praktijkprojecten, bekeken vanuit verschillende perspectieven. Wat zijn de gemene delers, wat zijn de verschillen?

Resultaat
De uitkomsten van de interviews zijn naast elkaar gelegd om inzichten te vinden waar toekomstige praktijkprojecten profijt van kunnen hebben. Dit heeft geresulteerd in het rapport Worstelen met kabels en leidingen dat in 2018 is opgeleverd.

Vakgebieden
Kabels en leidingen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Alliander N.V. -

Locatie: Duiven, Dijkgraaf 4
Hein van de Wijgert, rol: Deelnemer bijeenkomst
Martijn van der Eerden, rol: Deelnemer bijeenkomst

Antea Group -

Locatie: Almere, Monitorweg 29
Pedro Kooistra, rol: Deelnemer

Aveco de Bondt B.V. -

Locatie: Holten, Burgemeester van der Borchstraat 2
Roel Bleumink, rol: Deelnemer bijeenkomst

Bilfinger Tebodin -

Locatie: Den Haag, Laan van Nieuw Oost-Indië 25
Stanley Hunte, rol: Deelnemer bijeenkomst
Jeroen Baars, rol: Deelnemer bijeenkomst

Bouwend Nederland -

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Edgar van Niekerk, rol: Deelnemer bijeenkomst

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Begeleider/Facilitator

Enexis B.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, Magistratenlaan 116
Jos Lemmens, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Michiel Wentholt, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau - Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Paul Elzenaar, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Hans Meijer, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Henk van der Maas, rol: Deelnemer bijeenkomst

Hompe & Taselaar -

Locatie: Amsterdam-duivendrecht, Van Marwijk Kooystraat 1
Frans Taselaar, rol: Lid projectteam

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Wessel Arnold, rol: Deelnemer bijeenkomst
Mark Koningen, rol: Deelnemer bijeenkomst
Monique Wolfraad-Holland, rol: Deelnemer bijeenkomst

N.V. Nederlandse Gasunie -

Locatie: Groningen, Concourslaan 17
Gerrit Renkema, rol: Deelnemer bijeenkomst

Port of Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Age Buitenrust Hettema, rol: Deelnemer bijeenkomst
Kevin Slee, rol: Deelnemer bijeenkomst
Bastiaan Winde, rol: Deelnemer bijeenkomst

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 2- de Tulpenburgh
Arjan van Boheemen, rol: Deelnemer bijeenkomst

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud -

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Jasper Snippe, rol: Projectleider

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Ben Viveen, rol: Deelnemer bijeenkomst

Tauw bv -

Locatie: Utrecht, Australiëlaan 5
Frank van Gennip, rol: Deelnemer bijeenkomst

Vitens N.V. -

Locatie: Zwolle, Oude Veerweg 1
Jan Pot, rol: Deelnemer bijeenkomst
Kabels, leidingen en bodemdaling
KA3-03
Status: Afrondende fase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De problematiek rondom bodemdaling is ook een stevig hoofdpijndossier voor kabel- en leidinginfrastructuur. Niet alleen zorgt de zakkende bodem voor schades, lekkages, afvoerproblemen en andere beheeruitdagingen; ook hebben projecten om de openbare ruimte te reconstrueren c.q. op te hogen een behoorlijke impact op de ligging en bereikbaarheid van kabel- en leidingnetten, zeker als daarbij gebruik wordt gemaakt van zettingsvrije of -arme constructies.

Onderzoek
Het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF), stichting Rioned en het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) bundelen de krachten voor een verkenning van de problematiek omtrent bodemdaling en kabels en leidingen. In een zogenoemde deelexpeditie worden geleerde lessen gedestilleerd uit een drietal afgeronde projecten, met als doel om voor toekomstige (vergelijkbare) reconstructies de aanpak voor kabels en leidingen zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen.

Resultaat
Het beoogde resultaat voor de deelexpeditie is een leidraad waarin de ‘lessons learned’ van complexe reconstructieprojecten in slappe bodem worden vastgelegd.

Vakgebieden
Kabels en leidingen

Bijeenkomsten in het verleden

13-02-2024 - Tweede bijeenk. Kabels, leidingen en bodemdaling
Tweede bijeenkomst van het project Kabels leidingen en bodemdaling. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Bethel gemeente in Boskoop.

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal één jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Bunnik Groep

Bunnik Groep -

Locatie: Alphen Aan Den Rijn, Antonie van Leeuwenhoekweg 6
Olaf Groeneveld, rol: Lid expertteam

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Rudi Zoet, rol: Projectleider
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Lid

Gemeente Alphen aan den Rijn -

Locatie: Alphen Aan Den Rijn, Stadhuisplein 1
Martin van Vianen, rol: Lid expertteam

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Eddy Kolsteeg, rol: Lid expertteam
Gemeente Stichtse Vecht

Gemeente Stichtse Vecht -

Locatie: Maarssen, Endelhovenlaan 1
John(ny) Molema, rol: Lid expertteam
Gemeente Woerden & Oudewater

Gemeente Woerden & Oudewater -

Locatie: Woerden, Blekerijlaan 14
Ed Pollemans, rol: Lid expertteam

GOconnectIT -

Locatie: Nieuwegein, Fultonbaan 52
Jasper Selten, rol: Deelprojectleider
HVCafvalcentrale locatie Dordrecht

HVCafvalcentrale locatie Dordrecht -

Locatie: Dordrecht, Baanhoekweg 40
Onno van der Spoel, rol: Lid expertteam
Ben de Mik, rol: Lid expertteam

Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen -

Locatie: Gouda, Markt 27
Robert van Cleef, rol: Financier
Liander vestiging Leiden

Liander vestiging Leiden -

Locatie: Leiden, Zaalbergweg 19
Cees Looije, rol: Lid expertteam
Megaborn

Megaborn -

Locatie: Waardenburg, Steenweg 17B
Niels van Amstel, rol: Deelprojectleider
PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland -

Locatie: Velserbroek, Waterweg 1
Edwin Huiberts, rol: Lid expertteam

Stedin -

Locatie: Rotterdam, Blaak 8
Peter Hoogland, rol: Lid expertteam

Stichting RIONED -

Locatie: Ede, Horaplantsoen 12b
Eric Oosterom, rol: Lid expertteam
Van Dijk Maasland B.V.

Van Dijk Maasland B.V. -

Locatie: Maasland, Oude Veiling 4
Sietse Hogenes, rol: Lid expertteam

Vitens drinkwaterbedrijf -

Locatie: Utrecht, Reactorweg 47
Willem Schouten, rol: Lid expertteam
Willem Schouten, rol: Reviewer

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Eric Dingemanse, rol: Lid expertteam
Kabels, leidingen en bomen
KA2-02B
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Kabels en leidingen en bomen: dat dit geen ‘match made in heaven’ is, weten we al wel een tijdje. Maar zowel de netten als de bomen zijn van grote waarde voor de maatschappij.

Onderzoek
In dit project wordt de combinatie van kabels en leidingen en bomen vanuit meerdere perspectieven belicht. Er wordt verzameld wat er al bekend is en geïnventariseerd of er nog kennislacunes zijn die opgevuld moeten worden.

Resultaat
Het resultaat zal inzicht bieden in alle gezichtspunten en hun aanvliegroute.

Vakgebieden
Kabels en leidingen

Ken je tunnel
R701-4
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Als we onze tunnel niet kennen, weten we niet hoe of wat we moeten inspecteren en waarop we beheer- en onderhoudsparameters moeten afstellen.

Onderzoek
Daarom wordt er een handreiking opgesteld waarmee tunnelbeheerders hun eigen handboek tunnel(s) kunnen maken. Enerzijds maakt de werkgroep een inhoudsopgave voor een handboek waarin zowel een deel voor de beheerder is opgenomen, als een deel dat de erfenis van het project beschrijft. Anderzijds zal die inhoudsopgave voor een of meerdere van de aangesloten tunnelbeheerders in concrete teksten, verwijzingen, etc. worden vertaald. Ook worden er aanbevelingen gedaan aan andere tunnelbeheerders voor de manier waarop men zijn eigen handboek tunnel(s) kan maken. De werkgroep zal de Kiltunnel, de Maastunnel en de tunnels van gemeente Den Haag ondersteunen bij het maken van hún handboek.

Resultaat
Opgeleverd in april 2020 'Handboek Ken je tunnel". Dit handboek kun je downloaden via de kennisbank van het COB. Zie ook https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma/civiel-anders-verbouwen/ken-je-tunnel/

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Coordinator
Hans Janssens, rol: Secretaris
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Voorzitter

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Tom Versluijs, rol: Lid kernteam
Erik Meijs, rol: Lid kernteam

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Diederik van Zanten, rol: Lid kernteam
Wilbert Jansen, rol: Lid kernteam

Kiltunnel -

Locatie: Dordrecht, Kiltunnelweg 100
Arie Bras, rol: Voorzitter

Provincie Zuid-Holland Projectbureau RijnlandRoute -

Locatie: Den Haag, Zuid Hollandplein 1
Bas van Herpen - van Leenen, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Mello Lindner, rol: Lid kernteam
Ken je tunnel digitaal
R702WP41
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In een eerder COB-traject is een handleiding en template gemaakt voor opstellen van een handboek ‘Ken je tunnel’. Hierin wordt met name de informatie opgenomen die niet al vastligt in andere (gangbare) documentatie vormen van de tunnel. Dit document wordt nu in principe handmatig ingevuld, maar zou mogelijk ook digitaal gemaakt kunnen worden.

Onderzoek
Omdat het onderzoek zeer complex blijkt en andere opgaven in het tunnelprogramma meer prioriteit lijken te hebben, is besloten dit project (tijdelijk) stop te zetten, zodat de betrokken experts hun tijd zo effectief mogelijk kunnen inzetten.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Imke de Man, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Hans Janssens, rol: Secretaris
Bram ten Klei, rol: Coordinator

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Nelson Perez Medina, rol: Lid

EQUANS -

Locatie: Zaandam, Albert Heijnweg 1
Patrick de Bok, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Adviseur
Riemer te Velde, rol: Adviseur
GVB Infra B.V.

GVB Infra B.V. -

Locatie: Amsterdam, Alandaweg 106
Younes Sadki, rol: Lid

Neanex -

Locatie: Antwerpen, Klokstraat 12
Peter Imbrechts, rol: Lid

Transmeto B.V. -

Locatie: Deventer, Noorwegenstraat 6
Alex Kalden, rol: Projectleider

Westerscheldetunnel N.V. -

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Richard Witsel, rol: Lid
Kennisarena kabels en leidingen
KA
Status: Lopend
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
Leidingen zijn aan vervanging toe, de lat voor de klimaatdoelen ligt hoog en de ondergrond is zo goed als vol. Gezamenlijk optrekken is essentieel om deze gigantische operatie tot een succes te brengen. De projecten Common ground voor ondergrondse infra en de Grote kabel- en leidingchallenge hebben laten zien wat er nodig is voor een overallstrategie voor aanleg, beheer en onderhoud van ondergrondse kabels en leidingen.

Onderzoek
Binnen de Kennisarena zijn vier ontwikkellijnen: Regie, Feiten en inzicht, Nieuwe werkwijzen en technieken en Digitaal ecosysteem. Binnen deze ontwikkellijnen worden projecten en initiatieven samengebracht.

Resultaat
De projecten uit de Kennisarena dragen bij aan toekomstbestendige nutsvoorzieningen en een beheersbare ondergrond.

Vakgebieden
Kabels en leidingen

Kennisbasis digitalisering - Taal-data
R702WP1C
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Taal helpt ons stabiliteit te krijgen in de informatie die we willen delen zonder dat we daarvoor alle data zouden moeten standaardiseren. Hiervoor zijn helder geformuleerde definities en kaders benodigd, ook kwaliteit van data speelt hier een rol. Een solide semantische basis kan op de lange termijn het middel vormen om alle informatie van een tunnel gedurende de complete levenscyclus in te winnen.

Onderzoek
De semantische basis is geen opnieuw uitgevonden wiel, maar bouwt verder op bestaande standaarden. De werkgroep buigt zich over de keuzes voor standaarden en conceptenbibliotheken die van belang zijn voor tunnels. Daarnaast zal er vooral aandacht moeten uitgaan naar de toepasbaarheid van de semantische afspraken.

Resultaat
Het doel is om als tunnelsector in 2030 een gemeenschappelijke taal te spreken voor het uitwisselen en gebruiken van data, en een gezamenlijk begrip te hebben van de kwaliteit van de data. Ook weten we bij de start van een levenscyclus welke informatie we moeten vastleggen zodat we over de gehele keten en de gehele levensduur efficiënt kunnen werken. We hebben inzicht in data, modellen, software en hardware zodat we deze in kunnen zetten om de levenscyclus te optimaliseren. De tussentijdse rapportage van 2021 alsmede de deliverable Semantische basis van 2022 is te vinden via https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma/digitalisering/digitalisering-2030-werkpakket-1/taal-data-digitalisering/

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Agentschap Wegen en Verkeer -

Locatie: Antwerpen, d'Herbouvillekaai 11
Natasha Blommaert, rol: Lid

Capgemini Engineering Netherlands B.V. -

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Marc Hamilton, rol: Projectleider

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Bram ten Klei, rol: Coordinator
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Leo van Ruijven, rol: Lid
Richard de Roon, rol: Lid

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Bilal Akdeniz, rol: Lid

Neanex -

Locatie: Antwerpen, Klokstraat 12
Peter Imbrechts, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan de Wit, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Roy van Hattem, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Johannes Braams, rol: Secretaris

Transmeto B.V. -

Locatie: Deventer, Noorwegenstraat 6
Alex Kalden, rol: Rapporteur

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Peter van Velden, rol: Lid

Westerscheldetunnel N.V. -

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Patrick Dankaart, rol: Lid
Kennisbingo Leren renoveren
R7LRB
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De Kennisbingo heeft tot doel het basiskennisniveau van medewerkers in tunnelprojecten te verhogen, begripsvorming te verbeteren en daarmee spraakverwarring te voorkomen. Hierdoor kunnen tunnelprofessionals sneller en efficiënter worden ingezet en beter samenwerken doordat ze elkaar beter begrijpen en elkaars belangen zien.

Onderzoek
Uit een verkenning van het COB blijkt dat er in de komende tien jaar meer dan twintig tunnels ingrijpend gerenoveerd moeten worden. Daarnaast moeten bestaande tunnels ook onderhouden blijven. Vele honderden FTE’s werk. In het COB-tunnelprogramma wordt actief gewerkt aan kennisontwikkeling en kennisdeling. Ontwikkelde kennis wordt verzameld in onder meer de groeiboeken Assetmanagement en Renoveren. Om alle in die groeiboeken opgenomen kennis, actief aan de man te brengen is de Kennisbingo bedacht.

Resultaat
In de Kennisbingo kunnen cursisten op eigen gelegenheid modules volgen. Vanuit een project kan deze Kennisbingo bijvoorbeeld ook ingezet worden als leerprogramma, waarbij een (nieuwe) medewerker geacht wordt binnen x tijd ‘de bingokaart vol te krijgen’. Personen die de Kennisbingo hebben afgerond hebben een beter idee van de complexiteit van een tunnelrenovatie, zijn (sneller) in staat hun steentje bij te dragen en zijn zich bewust van wat ze nog niet weten.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Arjan Tromp, rol: Coordinator
Marije Nieuwenhuizen, rol: Adviseur

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Hans Janssens, rol: Lid kernteam
Niels Veen Creative Projects Chi2 Solutions

Niels Veen Creative Projects Chi2 Solutions -

Locatie: Breda, Marialaan 2
Niels Veen, rol: Adviseur

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid -

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Johan Naber, rol: Projectleider

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Roel Jonkman, rol: Lid kernteam
Brechtje van Driel, rol: Adviseur
Ketenanalyse aardgasvrij
O700K
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Aanleiding voor de ketenanalyse is de inzet op aardgasvrij. Overheden en maatschappelijke partners zijn hierover met elkaar in overleg via de tafel bebouwde omgeving Klimaat en energieakkoord. Voor de uitvoering is het essentieel dat gemeenten beter dan nu het geval is weten wat ze qua ondergrondse infrastructuur moeten regelen om hun plan aardgasvrij uit te kunnen voeren.

Onderzoek
We brengen verschillende ervaringsdeskundigen vanuit verschillende branches en achtergronden bijeen en organiseren een workshop waarbij we de inzichten van de deelnemers ophalen om input te verkrijgen voor de inhoud van de ketenanalyse.

Resultaat
Aan de hand van de opgehaalde input werken we de ketenanalyse uit, in woord en zoveel mogelijk in beeld. Het eindproduct wordt tijdens het COB-congres van 22 mei 2018 uitgereikt.

Vakgebieden
Kabels en leidingen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Yousra Lahkim, rol: Deelnemer

APPM Management Consultants B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Spicalaan 8
Etienne Budde, rol: Deelnemer

AT Osborne B.V. -

Locatie: Baarn, J.F. Kennedylaan 100
Jürgen van der Heijden, rol: Deelnemer

Bilfinger Tebodin -

Locatie: Den Haag, Laan van Nieuw Oost-Indië 25
Stanley Hunte, rol: Deelnemer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Gijsbert Schuur, rol: Lid projectteam
Edith Boonsma, rol: Projectleider

Enexis B.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, Magistratenlaan 116
Karl Langeveld, rol: Deelnemer
Erasmus Universiteit Rotterdam FSW Dep. Bestuurskunde en Sociologie ERBS/GovernEUR

Erasmus Universiteit Rotterdam FSW Dep. Bestuurskunde en Sociologie ERBS/GovernEUR -

Locatie: Rotterdam, Postbus 1738, Kamer T17-23
Mike Duijn, rol: Deelnemer

Evides Waterbedrijf -

Locatie: Rotterdam, Schaardijk 150
Arno Bindt, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Michiel Wentholt, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag Ingenieursbureau (IbDH) -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Henk Heijkers, rol: Deelnemer

Gemeente Leiden Stadskantoor -

Locatie: Leiden, Bargelaan 190
Fred Goedbloed, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Jillian Benders, rol: Deelnemer
Wil Kovács, rol: Deelnemer

GPKL Gemeentelijk Platform K&L -

Locatie: Ede, Galvanistraat 1
Rob Elemans, rol: Deelnemer

Harry Bijl Communicatie -

Locatie: Dieren, Kruisstraat 25
Harry Bijl, rol: Lid projectteam
Harry Bijl, rol: Lid projectteam

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
René Frinks, rol: Deelnemer
N.V. Nuon / Vattenfall AB

N.V. Nuon / Vattenfall AB -

Locatie: Amsterdam Zuidoost, Hoekenrode 8
Kees de Heus, rol: Deelnemer
Kees de Heus, rol: Deelnemer
Nijkamp Energiedistributie B.V.