Aanvullend onderzoek zinkvoegen Heinenoordtunnel

Terug naar kennisbank
  • Document code: 34719-1
  • Auteur: Kloosterman
  • Jaar: 2018

Samenvatting

In 2017 is een endoscopisch onderzoek uitgevoerd naar de zinkvoegen in de oostbuis van de Heinenoordtunnel. Op basis van de inspectieresultaten is aanvullend onderzoek aan twee zinkvoegen en de sluitvoeg uitgevoerd om een volledig beeld te verkrijgen van de onderhoudstoestand van de klemverbindingen van het Omegaprofiel in de meest kritische zone.

Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat maatregelen tot stoppen van het corrosieproces noodzakelijk zijn. Aan de hand van de nieuwe onderzoeksresultaten kan worden bepaald of, en zo ja welke, maatregelen noodzakelijk zijn en binnen welke termijn deze uitgevoerd moeten worden.