B225 Mogelijkheden voor registratie van buisleidingen

Terug naar kennisbank
  • Auteur: COB
  • Jaar: 2003

Samenvatting

Het wordt steeds drukker onder de grond. Met een toenemend aantal objecten in de ondergrond komt de veiligheid steeds meer in het gedrang. Lange tijd was het leggen van kabels en leidingen overzichtelijk. Er was een beperkt aantal soorten kabels en leidingen en van ieder soort was er maar een beheerder.

Nu de ondergrond steeds vaker wordt gebruikt voor andere zaken is dit overzicht kwijtgeraakt. Bij velen bestaat de wens om tot een beter inzicht te komen. Dit onderzoek richt zicht op de mogelijkheden voor een vorm van ‘centrale’ opslag van informatie over kabels en leidingen. Gelukkig blijken de meeste partijen hier positief tegenover te staan. Met informatie uit diverse interviews ontstond een beeld waarin een paar alternatieve oplossingen mogelijk bleken. Deze zijn in twee scenario’s verder uitgewerkt.

Gebleken is dat de kansen voor een ‘centrale’ registratie er liggen en er wordt dan ook aanbevolen om hier zo snel mogelijk gebruik van te maken.