B225 – Mogelijkheden voor registratie van buisleidingen

Terug naar kennisbank
  • Document code: B225-E-03-094
  • Jaar: 2003

Samenvatting

Ten tijde van het uitkomen van dit document was er geen centrale opslag voor informatie over Kabels en Leidingen. De auteurs van dit document verschillende partijen ge├»nterviewd over hoe zij staan tegenover een centrale registratie. Hieruit zijn een aantal verschillende scenario’s ontstaan over hoe de centrale registratie geregeld kan worden. Deze scenario’s worden in dit document uitgelegd.

Het eerste scenario is niets doen. Het tweede scenario is gelijk het ideale eindbeeld van “centrale” registratie. Dit scenario kan weer in meerdere varianten opgesplitst worden. Bij de eerste variant neemt de overheid het initiatief, inclusief de wet- en regelgeving en financiering. De eindsituatie kan dan binnen 3 jaar bereikt worden.

Bij de tweede variant neemt de markt het over. De eindsituatie kan dan nog wel bereikt worden, maar dan wel na 10 tot 15 jaar.