CFD Berekeningen Tunnel Rdam noordrand

Terug naar kennisbank
  • Auteur: ir. N.J. van Oerle
  • Jaar: 2000

Samenvatting

In opdracht van de Projectorganisatie HSL-Zuid heeft het Centrum voor brandveiligheid van TNO Bouw een CFD-studie verricht naar de condities in geval van een treinbrand in de tunnel Rotterdam noord. Verschillende scenario’s gaan uit van een brandend treinstel, waarvan de brandontwikkeling is vastgelegd in termen van de groeisnelheid, de tijd tot vlamoverslag, het maximaal brandvermogen en de totale brandduur.

Het onderzoek is gericht op het bepalen van de condities in de tunnelbuis bij een treinbrand uit het oogpunt van beschikbaarheid van de vluchtwegen.