CUR247 – Risicogestuurd grondonderzoek

Terug naar kennisbank
  • Document code: CUR247
  • Auteur: CUR/Geo-Impuls
  • Jaar: 2013

Samenvatting

Het risico op faalkosten ontstaat vooral op het moment dat verkeerde ontwerpbeslissingen of inschattingen worden gemaakt doordat de benodigde informatie uit grondonderzoek ontbreekt. De CUR-richtlijn Risicogestuurd grondonderzoek (CUR247) helpt partijen die risico’s beter te beheersen en in de contractvorming tot een daarbij passende toedeling van verantwoordelijkheden te komen.

De publicatie is opgesteld binnen in Geo-Impuls, het nationale werkprogramma tegen geotechnisch falen, en is een vervolg op het Delft Cluster/CUR-project Grondonderzoek in de tenderfase. Er is bewust van deze naam afgestapt, omdat de nadruk niet meer ligt op de tenderfase. Ook in de contractvorming ontstaat steeds vaker een spanningsveld ten aanzien van risico’s en verantwoordelijkheden. Welk onderzoek hoort bij het voorwerk van de opdrachtgever en wat hoort bij het werk van de aannemer? De richtlijn geeft partijen praktische handvatten om deze vragen te beantwoorden.