Duurzaamheidsaspecten van beton met polypropyleenvezels

Terug naar kennisbank
  • Auteur: A.J.M. Siemes
  • Jaar: 2001

Samenvatting

Het toevoegen van polypropeenvezels aan beton kan een zeer gunstige invloed hebben op het spatgedrag van beton dat belast wordt door brand. Om die reden wordt overwogen om in het beton van de tunnelsegmenten van de nieuw te bouwen Groene Hart Tunnel gebruikt te maken van polypropeenvezels. Om na te gaan wat het optimum vezelgehalte is, is brandonderzoek gedaan aan beton met vezelgehalten van 0, 1,2 en 3 kg vezels per m3 ยท Het beton had een samenstelling conform dat van de segmenten van het boortunnelgedeelte van de Westerscheldetunnel. Dit beton is samengesteld op basis van portlandcement en vliegas en mag worden geclassificeerd als een hoogwaardig beton. Uit dit onderzoek werd een bevestiging gekregen van de gunstige werking van de vezels.