Duurzame bodemenergie, geothermie en de BRO

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Hans Veldkamp (TNO), Erik Simmelink (TNO), Arjen Vedder (Gem. Zwolle), Reinder Slager (Gem. Zwolle) en Roselie Wijtenburg (Programmabureau BRO)
  • Jaar: 2021

Samenvatting

Dit item betreft een zgn BRO’tje over de relatie tussen de ondergrond en de energieopgaven daarin.

Eerst wordt de basis uitgelegd. Deskundigen van TNO laten zien wat je moet weten van de ondergrond als je aan de slag gaat met energieoplossingen als bodemenergiesystemen (WKO) en geothermie. Hoe maken de verschillende energiesystemen gebruik van de ondergrond en welke registratieobjecten van de BRO leveren straks waardevolle informatie?

In het tweede deel van dit webinar komen collega’s van de gemeente Zwolle aan het woord. Zwolle ziet de ondergrond als fundament voor een gezonde leefomgeving, energietransitie, klimaatadaptatie en grondwaterbeheer. De gemeente legde de belangrijkste uitgangspunten hiervoor vast in de omgevingsvisie. Wat is daarbij geleerd over WKO en geothermie?

Naast de opname van het webinar kunt u hier de presentatie terugzien.