Dynamisch gedrag Botlekspoortunnel

Terug naar kennisbank
  • Document code: F320_D_12_49781
  • Auteur: W. Gardien (rapporteur)
  • Jaar: 2012

Samenvatting

Het project F320 werd in 1998 gestart als deelproject van de monitoring van de Botlekspoortunnel, ook wel bekend onder de COB projectcode K300. Het doel van het project F320 was het doen van metingen van het dynamische gedrag van tunnels, en de daaruit voortkomende trillingsvoortplanting naar de omgeving bij het passeren van treinen in een geboorde tunnel.

Het doel van het onderzoek was drieledig:

– het vergelijken van de berekende dynamische responsie van het systeem tunnel-omgeving met de gemeten responsie

– het verzamelen van de factoren die invloed op de resultaten hebben

– een algemene evaluatie van het gehele onderzoek F320 dynamisch gedrag

Geboorde tunnels waren destijds voor Nederland een novum en er was grote behoefte aan het ontwikkelen van kennis op dit gebied. Daarnaast zijn binnen dit project de modellen van L400 gevalideerd, een gerelateerd COB-onderzoek naar de voorspelling van trillingen in gebouwen in de buurt van diverse trillingsbronnen.