Filevorming en ventilatie in Nederlandse tunnels

Terug naar kennisbank
  • Auteur: J.W. Huijben, E. Thesing
  • Jaar: 2014

Samenvatting

Dit is een presentatie over filevorming en ventilatie in Nederlandse tunnels gegeven voor het Kennis Platform Tunnels in december 2014.

Besproken wordt hoe verschillende types ventilatie impact hebben op de filevorming na het ontstaan van brand, en wat voor mogelijkheden er zijn om filevorming te voorkomen tijdens een brand. Ook wordt bekeken hoe brand en rookontwikkeling vergaan wanneer er file is in de tunnel op het moment van de brandvorming. Er wordt een risicoanalyse getoond en verschillende praktijk voorbeelden. Geconcludeerd wordt dat over het algemeen voor tunnels met doorgaande wegen er geen probleem is, voor tunnels in stedelijk gebied is meer onderzoek vereist.