Handreiking Veiligheid ondergrondse bouwwerken

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Ita Luten
  • Jaar: 2013

Samenvatting

Deze handreiking geeft aanbevelingen voor het veilig ontwikkelen, ontwerpen, beheren en gebruiken van een ondergronds bouwwerk.

Ondergrondse bouwwerken onderscheiden zich van bovengrondse bouwwerken omdat de mogelijkheden om het bouwwerk te betreden en verlaten meer beperkt zijn. Bijvoorbeeld in geval van brand, zal rook en hitte de vluchtroute en toetredingsroute voor hulpverleners mogelijk belemmeren. Een zorgvuldige analyse van de risico’s en de gevolgen van branden en ongevallen, vormt de basis voor het treffen van adequate veiligheidsmaatregelen.

Het initiatief voor deze nieuwe handreiking is genomen door de Redactieraad Brandweer & Crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Voor de uitwerking heeft het IFV in samenwerking met het Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB) een werkgroep in het leven geroepen, die op basis van actuele inzichten de oorspronkelijke leidraad heeft geactualiseerd. De werkgroep heeft haar (deel)producten intensief getoetst aan actuele kennis en ervaring uit het veld.