Handreiking Veiligheid ondergrondse bouwwerken

Terug naar kennisbank
  • Document code: V14
  • Auteur: Ita Luten, Oscar Koebrugge, Bart Duijvestijn, Charlotte Boschloo
  • Jaar: 2013

Samenvatting

De proceshandreiking Veiligheid ondergrondse bouwwerken vervangt de leidraad Veiligheid in ondergrondse bouwwerken uit 1999. Sinds het verschijnen van de leidraad in 1999 zijn in Nederland en Europa veel ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op de veiligheid in en rondom ondergrondse bouwwerken. Een aantal incidenten in ondergrondse bouwwerken heeft de noodzaak om extra aandacht te besteden aan de veiligheid benadrukt. Ondergrondse bouwwerken onderscheiden zich van bovengrondse bouwwerken omdat de mogelijkheden om het bouwwerk te betreden en verlaten meer beperkt zijn. Bijvoorbeeld in geval van brand, zal rook en hitte de vluchtroute en toetredingsroute voor hulpverleners mogelijk belemmeren. Een zorgvuldige analyse van de risico’s en de gevolgen van branden en ongevallen, vormt de basis voor het treffen van adequate veiligheidsmaatregelen.

Het initiatief voor deze nieuwe handreiking is genomen door de Redactieraad Brandweer & Crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Voor de uitwerking heeft het IFV in samenwerking met het Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB) een werkgroep in het leven geroepen, die op basis van actuele inzichten de oorspronkelijke leidraad heeft geactualiseerd. De werkgroep heeft haar (deel)producten intensief getoetst aan actuele kennis en ervaring uit het veld. Zo is afgestemd met vertegenwoordigers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Brandweer Nederland, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), Politie en de Vereniging voor Bouw- en Woningtoezicht Nederland.