Instrumentatie meetgebied noord 2e Heinenoordtunnel

Terug naar kennisbank
  • Document code: K1W051
  • Auteur: A.J.M. Peters; F.J.M. Hoefsloot; A. Th.P.J. Opstal; C. A. Giessen
  • Jaar: 1997

Samenvatting

Ten oosten van de bestaande Heinenoordtunnel wordt een tweetal langzaamverkeertunnels geboord. In het kader van het Praktijkonderzoek Boortunnels (K100) is een onderzoekprogramma geformuleerd, waarin onder andere processen die zich afspelen in de meetgebieden op de Noord- en Zuidoever gemonitord worden. Op basis hiervan is een specificatie en draaiboek samengesteld ten behoeve van de inrichting van de meetgebieden, installatie van de instrumentatie en uitvoering van de metingen. Dit instrumentatierapport meetgebied Noord heeft als doelstellingen:

1. Het aangeven van de gerealiseerde instrumentatie en data- acquisitiesysteem op meetgebied Noord, inclusief calibraties en testen van de opnemers en uitvoeringsaspecten.

2. Het aantonen dat wordt voldaan aan de criteria zoals verwoord in de opleveringsprocedure als onderdeel van de offerte.