K300 Geotechniek basis parameterset F30005

Terug naar kennisbank
  • Document code: AZE-029.CT.07.A
  • Auteur: R.P. Boeije
  • Jaar: 1999

Samenvatting

Voor het onderdeel geotechniek van de commissie K300 is een nadere bepaling gemaakt van de grondparameters voor de 6 meetkruizen bij de Botlekspoortunnel.

De gebruikte bepalingswijze is samengevat in Tabel 2.1

Het gebruikte grondonderzoek is samengevat in Tabel 2.2

Het beschrijven van de grondsoorten is samengevat in Tabel 2.3

De grondprofielen zijn samengevat in Tabel 2.4

De potentiaalhoogte in het Pleistocene zand en het freatische niveau zijn samengevat in Tabel 2.6 t/m Tabel 2.23

Ter plaatse van meetkruis MQ6 geeft sondering 950-460 een sterk afwijkend beeld (situatie Bijlage 1).

Ten opzichte van versie 1 van dit rapport is meetkruis MQ5 50mm verplaatst