Kansenkaart ondergronds ruimtegebruik – Handreiking voor beleidsmakers

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Guido Derks
  • Jaar: 2002

Samenvatting

Het benutten van de ondergrond wordt vaak pas bestudeerd op het moment dat meer gangbare bouwmethoden geen soelaas meer bieden. Toch hebben verschillende studies en praktijk voorbeelden uitgewezen dat ondergronds ruimtegebruik tot ruimtelijk markante resultaten kan leiden. Om meer inzicht te hebben in de kansen voor ondergronds ruimtegebruik is opdracht gegeven tot het ontwikkelen van de ‘Kansenkaart Ondergronds Ruimtegebruik’.

De Kansenkaart is een instrument om in een vroeg stadium van het planproces het thema ondergronds ruimtegebruik naar voren te brengen. Er wordt een methodiek gepresenteerd – in de vorm van een stappenplan – waarmee op regionaal schaalniveau de mogelijkheden en kansen voor ondergronds ruimtegebruik in kaart worden gebracht. Centraal staat de vraag waar ondergronds ruimtegebruik leidt tot verhoging van de ruimtelijke kwaliteit.