L400 Verificatie Prognosemodel bronmudule trillen van funderingspalen en damwandelementen

Terug naar kennisbank
  • Auteur: CUR/COB
  • Jaar: 1999

Samenvatting

De verificatie van de deelmoduele ‘trillingen’ van het L400 prognosemodel is opgesplitst in drie stappen: beoordeling van de rapportage, toetsing van de implementeerbaarheid van de module in het prognosemodel en controle van het gebruik van de module.

Allereerst is de rapportage beoordeeld op leesbaarheid en inzichtelijkheid. Hierbij is vooral gelet op de manier waarop de theoretische onderbouwing wordt beschreven en toegelicht en de mate waarin relevante informatie wordt gegeven. Vervolgens is de implementeerbaarheid en het gebruik van de module aan de orde gekomen.