Leidraad Risicocommunicatie

Terug naar kennisbank
  • Document code: EWO-108.V.6.D
  • Auteur: C. van de Pol; M. Flinterman
  • Jaar: 2004

Samenvatting

Risicocommunicatie is het communiceren over risico’s, ofwel de kans op het plaatsvinden van een ramp of risico-incident en de mogelijke gevolgen daarvan.

De Leidraad Risicocommunicatie haakt in op de veiligheidsvisie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en richt zich op de vraag hoe je het gesprek over veiligheidskwesties met de ‘buitenwacht’ aangaat. Het bevat daarbij een concreet stappenplan om te komen tot een goed doordacht risicocommunicatieplan, waarbij de omgeving goed bij het besluitvormingsproces betrokken wordt. De belangrijkste ingrediĆ«nten van de leidraad zijn een uitgebreide literatuurstudie en een aantal interviews binnen en buiten VenW.

De leidraad is primair bedoeld als handreiking en inspiratie voor projectleiders en communicatieadviseurs van Verkeer en Waterstaat. Maar ook bijvoorbeeld beleidsmedewerkers en

toezichthouders kunnen er hun voordeel mee doen.

Tegelijk is de leidraad een concrete bouwsteen voor de discussie over een efficiĆ«nte risicocommunicatie. Een discussie die zich per definitie niet alleen binnen VenW kan afspelen, maar ook en vooral met andere departementen, die immers diezelfde buitenwereld aanspreken over weer andere risico’s.