Manual ‘Know your tunnel’

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Bras, De Haan et al.
  • Jaar: 2020

Samenvatting

Voor tunnels zit veel informatie in (wettelijk verplichte) plannen, maar er is ook veel kennis die alleen in de hoofden van de betrokkenen zit. Vaak gaat het dan om specifieke uitgangspunten, ontwerpbesluiten, incidenten etc. Door middel van deze template en routebeschrijving kunnen dergelijke details worden gebundeld in een handleiding ‘Ken je tunnel’.

Het uitgangspunt van de handleiding ‘Ken je tunnel’ is om vast te leggen waar een zorgvuldige tunnelbeheerder op moet letten. De handleiding beschrijft vooral details die nergens anders zijn vastgelegd. Het doel is niet om een ​​volledig, uitputtend overzicht te geven, maar om de aandacht te vestigen op de details, een schets te geven van de tunnel en zijn geschiedenis, en in het algemeen aan te geven hoe de exploitatie en het onderhoud zijn georganiseerd. Het is ook bedoeld om de lezer te triggeren om ‘dieper te graven’ of in andere archiefdocumenten te kijken.

De handleiding ‘Ken je tunnel’ is eigendom van de tunnelbeheerder. Het handboek vormt een naslagwerk voor het team en haar stakeholders, waaronder de exploitant, de dienstverlener/onderhoudsaannemer, de projectorganisatieteam(s) voor renovatieprojecten en functiewijzigingen, etc. Daarnaast is het handboek een goed uitgangspunt voor vertrek voor mensen die nieuw zijn bij dergelijke organisaties. De handleiding is niet primair bedoeld voor juridische doeleinden, zoals melding aan de vergunningverlenende instantie, tunnelveiligheidsfunctionaris of de hulpdiensten.

Deze handleiding is qua vorm en inhoud bedoeld voor één specifieke wegtunnel. Het is echter ook mogelijk om deze handleiding zo te ontwerpen dat deze meer dan één tunnel bestrijkt binnen één beheerorganisatie.