Monitoringsfilosofie HerMes Waarom, Wat, Waar, Wanneer en in Welke mate meten & verwerken

Terug naar kennisbank
  • Auteur: dr.ir. A.R. Koelewijn
  • Jaar: 2001

Samenvatting

In dit rapport wordt een methodiek aangegeven om monitoringsgegevens op rationele wijze kwantitatief te laten bijdragen aan de betrouwbaarheid bij de bouw en het beheer van civieltechnische constructies. Hiermee is een betere beheersing van risico’s mogelijk, zowel tijdens het bouwproces als in de exploitatiefase.