N550 Asset management voor ondergrondse installaties WP2

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Mw. drs. G.R. Overboom
  • Jaar: 1998

Samenvatting

Door een toenemend gebrek aan ruimte in Nederland en een groeiende economie heeft de mogelijkheid om winkelcentra, gebouwen en infrastructurele projecten ondergronds aan te leggen steeds meer aandacht gekregen. Binnen het COB is het project AMOI (Asset Management Ondergrondse Installaties) gestart, dit is gericht op het goedkoper en sneller realiseren van ondergrondse objecten.

In dit document, werkpakket 2, zijn interviews gehouden met werknemers van diverse betrokken bedrijven. De hoofdconclusie is dat de AMOI-CE doelstelling het best kan worden gerealiseerd door in het voortraject van projecten een andere werkwijze te volgen. Bovendien worden er aanbevelingen gedaan voor verbeteringen in de uitvoeringsfase.