Passage westelijke buis Meetgebied Noord 2e Heinenoordtunnel.

Terug naar kennisbank
  • Auteur: ing. A.J.M. Peters
  • Jaar: 1997

Samenvatting

Ten oosten van de bestaande Heinenoordtunnel worden twee tunnels geboord. De tunnelbuizen hebben een uitwendige diameter van 8,3 m en komen naast elkaar te liggen met een tussenruimte van circa 8,3 m. In het kader van het Praktijkonderzoek Boortunnels (K100) is een onderzoekprogramma geformuleerd, waarin onder andere processen die zich afspelen in de meetgebieden op de Noord- en Zuidoever gemonitord worden. De commissie K100 heeft een Instrumentatie- en Meetplan opgesteld waarin de te monitoren processen nader zijn gedefinieerd en tevens is aangegeven welke instrumenten dienen te worden ingezet. Op basis hiervan zijn aan beide zijden van de Oude Maas meetgebieden ingericht. In februari 1997 is het instrumentatierapport meetgebied Noord opgeleverd. In dit rapport wordt de gerealiseerde instrumentatie en het data-acquisitiesysteem op meetgebied Noord gedocumenteerd, inclusief calibraties en testen van de opnemers en uitvoeringsaspecten. In het voorliggende rapport worden de meetresultaten gepresenteerd van de passage van de Langzaam-Verkeer-Tunnelbuis aan de westzijde van meetgebied Noord. waterspanningen; gronddeformatie; instrumentatie, meetgebieden