Potential digital twin in exploitation phase

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Cynthia Nooijens
  • Jaar: 2020

Samenvatting

Croonwolter&dros zet op dit moment digitale tweelingen in tijdens de ontwerpfase van infrastructurele projecten. Tijdens de afstudeerstage is gekeken naar de huidige toepassing bij de RijnlandRoute, A16 Rotterdam en Sluis Eefde. Vervolgens is er onderzoek gedaan naar de definitie van een digitale tweeling en de potentiële toepassing ervan voor onderhoud door de gewenste functionaliteiten en de bijbehorende eigenschappen in kaart te brengen.

Het onderzoek heeft laten zien dat de concept digitale tweeling voor onderhoud, de prestatie van onderhoud zichtbaar kan verbeteren door de toepassing van de gewenste functionaliteiten, zoals beschreven door de deelnemers van het onderzoek. Echter, het succes met betrekking tot de operationele productiviteit en het strategisch voordeel wordt sterk beïnvloed door de ontwikkelingen en initiatieven van stakeholders in en rond de infrastructuurindustrie.