K100 – Presentatie TBM metingen – Tweede Passage meetveld Zuid

Terug naar kennisbank
  • Document code: HDE-054.CT.07.D
  • Auteur: Ir. M. Grootenboer
  • Jaar: 1998

Samenvatting

Dit rapport beschrijft de verwerking van de metingen aan de Tunnel Boormachine (TBM) bij het boren van de Tweede Heinenoordtunnel. Dit vijfde rapport in een serie van zes beschrijft de verwerking van de metingen tijdens de tweede passage van het meetveld aan de Zuidoever van de Oude Maas. Twee automatisch ingewonnen gegevensstromen worden verwerkt tot een dagelijkse serie grafieken, volgens een vooraf vastgesteld format.

Eén gegevensstroom bevat gegevens uit de TBM, die door de aannemer worden gemeten. Uit de totale hoeveelheid meetgegevens wordt een, vooraf vastgestelde, selectie gemaakt die vervolgens via het netwerk naar de verwerkingscomputer wordt getransporteerd. Metingen worden, in tegenstelling tot de vorige passages, continu doorgestuurd en opgeslagen. De tweede gegevensstroom komt van, in opdracht van COB, speciaal aangebrachte opnemers aan en nabij het boor front. Deze opnemers worden continu uitgelezen en per half uur in een bestand gezet.

Metingen worden gedurende het gehele boorproces van beide tunnelbuizen verricht. Verwerking van de gegevens heeft plaatsgevonden van 18 maart 1998 tot en met 27 maart 1998. Per dag zijn in totaal 23 grafieken geproduceerd. De inhoud van de grafieken bestaat o.a. uit direct gemeten vloeistofdrukken, krachten, posities, dichtheden, debieten en temperaturen. Hieruit zijn tevens gemiddelde waarden en afgeleide parameters zoals snelheid en snijdiepte berekend. Op basis van de geproduceerde grafieken wordt er geconcludeerd dat de op basis van voorgaande conclusies verbeterde verwerkingsmethodiek in het algemeen goed heeft gewerkt