Toets aanbrengen vluchtvoorzieningen

Terug naar kennisbank
  • Document code: EWO-111.V.5.A
  • Auteur: NB
  • Jaar: 2003

Samenvatting

Binnen het steunpunt tunnelveiligheid (STV) zijn de VRC-richtlijnen voor basismaatregelen opgesteld, hierin zijn de voorzieningen met betrekking tot vluchten terug te vinden in hoofdstuk 11. Vooral de aanduidingen van de vluchtwegen zijn hierin onvoldoende uitgewerkt.

TNO heeft op basis van haar eigen onderzoek aan dit onderdeel een nadere invulling gegeven. Binnen het STV is besloten dat deze voorziening eerst in de praktijk getoetst moet worden voordat ze worden vast gesteld.

Het doel van het onderzoek is dus het vaststellen van hoe vluchtwegaanduidingen/voorzieningen dienen te worden uitgevoerd.

Het toetsteam heeft aan de hand van proefopstellingen in de Vlietunnel (bij Den Haag) per onderdeel een discussie gevoerd waar voor- en nadelen aan bod kwamen. Daaruit is een oplossing gekomen die de voorkeur verdient.

Een uitwerking hiervan is deze rapportage.