Tweede orde evaluatie tunnelconstructie 2e Heinenoordtunnel. Deel 3

Terug naar kennisbank
  • Document code: HDE-052.CT.07.A
  • Auteur: Ir. C.B.M. Blom en Dr. Ir. G.P.C. van Oosterhout
  • Jaar: 1998

Samenvatting

In dit rapport wordt verslag gedaan van de evaluatie van de metingen aan de Meetring Zuid in de Tweede Heinenoordtunnel bij de passage van de TBM tijdens het boren van de oostelijke tunnelbuis. Bij de analyse van de gegevens is voomamelijk gekeken naar de invloed van de TBM passage op krachten, momenten, drukken en verplaatsingen die in en op de meetring worden geregistreerd. Het is gebleken dat

de invloed van de passage gering is.