Boorders parkeren Gravin op 720 meter

De boorders hebben tunnelboormachine Gravin vlak voor het station Rokin geparkeerd. De graafkamer van Gravin, met daarin het graafwiel, is volgepompt met mortel. De boorders hebben samen met Gravin 720 meter tunnel gebouwd.

Stabiel in de Amsterdamse bodem

Projectleider tunnelboren, Joost Joustra, legt uit dat het vastzetten van de boorkop tegen de tunnelbuis en het vullen van de graafkamer met mortel nodig is om Gravin voor langere tijd stabiel in de Amsterdamse bodem te laten rusten.

Tweede leven

Gravin wordt volledig ontdaan van haar afzetcilinders en alle overige apparatuur, slangen en systemen. Deze onderdelen en de volgwagens die ze achter haar aan sleepte, krijgen een tweede leven bij haar zustermachines. Alleen het graafwiel en het boorschild blijven achter in de grond.

Noortje kan niet wachten

Noortje staat klaar om de volgwagens met al het apparatuur over te nemen van haar zus Gravin. Naar verwachting start zij eind augustus aan haar tocht richting het Rokin.

Bron: bericht website Projectbureau Noord/Zuidlijn